ژانویه 28, 2021

شرایط آب و هوایی

9-تیره کدوئیان: هندوانه، طالبی، انواع کدو، خیار، خربزه و گرمک.
10- تیره بادمجانیان: گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل.
11- ذرت: ذرت بو دادنی و ذرت شیرین .
12-قارچهای خوراکی (دانشور،1383: 37).
در تقسیم بندی دیگری که در راهنمای کاشت سبزیجات توسط دانشگاه ترویج ایالت کلرادو آمریکا با تجدید نظر در دسامبر سال 2006 به چاپ رسیده است سبزیجات به 2 دسته تقسیم شده اند: سبزیجات فصل سرد و سبزیجات فصل گرم، در دسته اول سبزیجات سخت مانند کلم بروکلی، کلم، کلم قمری، پیازها، کاهو، نخود فرنگی، تربچه، اسفناج، شلغم و سبزیجات نیمه سخت مانند چغندر، هویج، گل کلم، جعفری، parsinps، سیب زمینی، swiss chard جای دارند. در دسته دوم سبزیجات نرم مانند لوبیا، کرفس، ذرت، خیار، اسفناج نیوزلندی، کدو تابستانی و سبزیجات خیلی نرم مانند لوبیای لایما، طالبی، بادمجان، فلفل، کدو حلوایی، کدو و کدو حلوایی زمستانی، گوجه فرنگی و هندوانه قرار می گیرند (2006 ،Whiting & etal)
در شهرستان ری با توجه به تقسیم بندی ارائه شده همه نوع سبزیجات کشت می شود که تعیین نوع آنها به تفکیک هر منطقه عملی قابل اجرا و امکان پذیر نیست زیرا سبزیکاران هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی، نوع محصول کشت شده در فصل زراعی گذشته، محدودیت زمانی، شرایط اقتصادی و نیاز بازار در ایام خاص سال، نوع و میزان نهاده های در دسترس محصول خاصی را کاشته و در فصل برداشت آن را به بازار ارائه می نمایند.
2-3- عوامل محیطی مؤثر در پرورش سبزیها
عواملی که در این امر موجب موفقیت و افزایش عملکرد می شود شامل شرایط آب و هوایی، خاک، بذر، مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز می باشد. موفقیت در این امر مستلزم در نظر گرفتن تمام مسائل و جوانب می باشد که به آنها اشاره خواهد شد.
2-3-1- مشخصات بذر خوب
یکی از بخش های مهم در سبزی کاری بذر و صفاتش است، بذر مناسب این کار باید ویژگیهایی داشته باشد تا آن را به منظور استفاده در سبزی کاری مورد استفاده قرار داد. بذر خوب باید تمیز، عاری از بیماریها، زنده، دارای رشد کامل، خصوصیات وراثتی مناسب باشد تا بتواند محصولی مناسب از نظر کیفیت و کمیت تولید نماید. بذور سبزیجات به دو شکل کشت می شود در روش مستقیم بذر در زمین اصلی کاشته می شود مانند سبزی های برگی، در روش غیر مستقیم بذر سبزی مستقیماً در زمین اصلی کشت نمی شود بلکه نهال ها در بستری مناسب با ظروفی مطلوب پرورش داده شده و پس از 4-2 هفته به زمین اصلی منتقل می شوند مانند گوجه فرنگی، فلفل، پیاز (دبلیو و مک کلوم، 1377: 98).
در شهرستان ری بهره برداران بذور مورد نیاز خود را به شکل خود مصرفی از محصول فصل گذشته و یا از طریق کلینیکهای گیاهپزشکی دارای مجوز توزیع بذر و یا با تأیید همکاران در سطح شهرستان تأمین می نمایند.
2-3-2- خاکهای مناسب برای کشت سبزی
بهترین خاک برای کشت سبزی خاکی است که از نظر مواد معدنی و آلی غنی باشد و نسبت به هوا قابل نفوذ باشد و بتواند آب را در خود نگهداری کند. خاکهای رسی که به آنها خاکهای سنگین گفته می شود مناسب سبزی کاری نیستند، خاکهای شنی بعلت دارا بودن منافذ بزرگ تهویه مناسبی در آنها صورت می گیرد ولی قادر به نگهداری آب نبوده و قابل استفاده برای سبزی کاری نمی باشند. خاکهای سیلتی، لومی و لوم رسی به سبب بالا بودن ظرفیت تبادل بازی و نگهداری و جذب مقدار زیاد عناصر فسفر و پتاسیم بسیار مناسب می باشند. در این خاکها شستشو رخ نمی دهد و بنابراین بستگی به احتیاجات محصول مورد نظر دارد. اکثر خاک های سبزی کاری شهرستان ری لوم رسی و رسی هستند برای کشت سبزی ها خاکی که دارای شیب جزئی است مناسب می باشد زمین های مسطح دارای مسأله فرسایش نبوده ولی مشکل زهکشی و شستشو را دارا هستند. واکنش مناسب خاک بیشتر بستگی به طبیعت خاک دارد سبزی ها در گروههای معینی از لحاظ PH مطلوب، به سبب ترجیح دادن مواد غذایی خاص و تحمل مواد سمی قرار می گیرند در جدول 2-1 فهرست سبزی ها به همراه PH مطلوب آنها آمده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده از جهاد کشاورزی شهرستان ری این منطقه دارای خاکهای رسی – شنی، لوم، لوم – رسی، و در برخی مناطق خاک شور و آهکی می باشد.
جدول 2-1- میزان تحمل سبزیهای مختلف به PH.
8-6 :PH 5/7-6 :PH 7-6 :PH 5/7-5/5 :PH 7-5/5 :PH 5/6-5/5 :PH 5/6-5/4 :PH
مارچوبه چغندر لبویی
کلم پیچ
طالبی
نخود سبز
اسفناج
کدو تابستانه
سالسیفی
جعفری
کلم گل بروکلی