ژانویه 17, 2021

شبکه روابط اجتماعی

حمایت اطلاعاتی : یعنی اینکه فرد در اثر ارتباط با دیگران اطلاعات بیشتری پیرامون موضوعات خاص کسب می کند و آگاهی او بیشترمی شود .
حمایت مشورتی : گفتگو با دیگران پیرامون مسائل و مشکلات برای یافتن راه حل و یا کسب آگاهی درباره نگرشها و باورها وانتقال آنها به دیگری .
شهید :
شهید کسی است که جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و یا دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران درمقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا می نماید.(قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی )
جانباز:
عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشود و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهای مواجه می باشند. (قانون مصوب 3/3/1374 مجلس شورای اسلامی )
آزاده :
اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب ماموریت محوله درطول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انتقال اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردد به و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند. (مصوب 27/1/ 1382 مجلس شورای اسلامی )
تعاریف عملیاتی:
افت تحصیلی : در این تحقیق افت تحصیلی شامل دانشجو ایثارگری که معدل کل او در سال تحصیلی پایین تر از 14 بوده و یا اینکه یک بار مشروط شده باشد.
سرمایه فرهنگی : سرمایه فرهنگی شامل رفتارها و سلیقه ها،ذائقه ها و نگرشهایی می شود که در ارتباط با پیشرفت تحصیلی بر سه نوع از شاخصها قابل تقسیم است.
الف.فعالیت ها:
فعالیت ها به سه بخش تقسیم می شود :
مطالعه: نوع کتاب و تعداد کتاب هایی که یک فرد مطالعه می کند همچنین مجله و روزنامه هایی که فرد استفاده می کند و از طریق نمره ایی که هر دانشجو در پاسخ به سوالات مربوط بدست می آورد محاسبه می شود.
تماشای تلویزیون :تماشای برنامه هایی که شامل موضوعات علمی ،هنری ،سیاسی و فرهنگی هستند .
مشارکت در حوزه های هنری: مانند بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی ،حضور در کنسرت و تئاتر و سخنرانی ها و فعالیتهای ورزشی که فرد انجام می دهد .
ب.دانش فرهنگی:
شناخت شخصیتهای فرهنگی،دانشمندان ،سیاستمداران،شاعران و هنرمندان که از طریق نمره ایی که دانشجو در پاسخ به سوالات مربوط که در پرسشنامه درج گردیده کسب می شود.
ج.زبان:
مهارتهای کلامی و دامنه لغات ،آشنایی با زبانهای خارجی مانند زبان انگلیسی و عربی .
د.ابزارهای فرهنگی:
استفاده از رایانه و آشنایی با نرم افزارهای تخصصی .عکاسی و غیره
سطح سنجش و نحوه سنجش
سطح سنجش از نوع کیفی، و سوالات پرسشنامه از نوع اسمی – ترتیبی که تبدیل به فاصله‌ای شده‌اند، می‌باشد.
شبکه روابط اجتماعی :