ژانویه 28, 2021

سیمای جامعه در آثار زویا پیرزاد- قسمت ۳۲

تا آرتوش یکی دو تا سیب زمینی را کج و کوله پوست بکند، امیل بقیه را پوست کند و یکدست خلال کرد. ریخت توی آبکش و از جا بلند شد. ( همان،ص ۹-۱۰۸)
مهارت آشپزی در مرد به علت علاقه به کارهای خانه
آرتوش پا به پا شد. حالا باید حتماً سیب زمینی سرخ کرده بخوریم؟( همان،ص ۱۱۱)
بی علاقه بودن به آشپزی از جانب بسیاری از مردان به علت نامناسب بودن این کار با احساسات آنها.
روشن شندن شورلت جزو برنامه های ثابت زندگی بود. ( همان،ص ۱۶۶)نگهداری از وسایل قدیمی به منظور اهمیت ندادن به ارتقای زندگی.
سینیور را مثل همیشه با غیظ و تمسخر ادا کرد. ( همان،ص ۲۰)
ادای سینیور با تمسخر به علت بی علاقگی به اسم و عنوان.
پالتویش را از روی دسته راحتی برداشت و داد زد کی بود عین سقز چسبید ته کفش که نامزد کنیم؟ کی مغز جوید که عروسی کنیم؟(همان،ص ۱۰۱)
فرار از تعهدات متأهلی نشان دهنده نامناسب بودن شخص برای زندگی مشترک
بالاخره یکی باید سیخی به علی می زد هیچ معنی داره که … (همان،ص ۸۴)
هشدار برای انجام سریع تر کاری به جهت ناپسند بودن آن در اجتماع( پا پیش گذاشتن برای
ازدواج)
توی پیتزا فروشی نبش خیابان مدیری لیلا بانی پلاستیکی نوشابه بازی می کرد. مامان سراغتو می گرفت. علی تکه ای پیتزا گاز زد. چرا؟ می خواد باز مراسم معارفه راه بندازه؟ (همان،ص ۸۵)
سرسری گرفتن موضوع به جهت عدم تمایل به انجام آن به طور جدی.
لیلا از پنجره تاکسی بیرون را نگاه می کرد و ناخن شستش را می جوید. (همان،ص ۸۴)
ناخن جویدن نشان دهنده اضطراب
مسأله ی مالی، هه! لیلا کاغذ شمعی دور ساندویچش را ریز ریز می کرد. پس چی؟ چی پی چی؟ (همان،ص ۸۸)
طفره رفتن به منظور بازی دادن طرف(سهل انگاری در امر ازدواج)
آلیس گفت زن خوشنام نبود، به پسرش چه مربوط؟… باز سرو کله مرد مجرد پیدا شد. ( همان،ص ۴۱)
انتخاب مردی برای ازدواج بدون پا پیش گذاشتن او.
نوکری که از ده آورده بودی یادت هست؟… هنوز مدرسه نمی رفتم نصرت و نعیم هنوز نبودند… یادت هست ناهار طبق معمول جای خیلی شیکی دعوت داشتی که نمی شد بچه برد؟… یادت هست وقتی برگشتی در اتاقم را از تو قفل کرده بودم و گریه می کردم؟ یادت هست گفتم آنقدر توی اتاق می مانم تا نوکر را بیرون کنید؟ (همان،ص ۲۴۹)
بی تفاوتی مادر نسبت به فرزند به علت خوشگذرانی خودش
نگاه کن چه ریخت و پاشی. انگار دیروز اسباب کشی کرده. ( همان،ص ۱۱۷)ریخت و پاش خانه نشان دهنده شلختگی زن.
آقای نقوی از همکارش در حسابداری شرکت نفت حرف می زد که اصلاً وجدان کاری نداشتند. و فقط فکر ترفیع و اضافه حقوق بودند و در رفتن از زیر کار. (همان،ص ۱۴۶)
منزجر بودن از همکاران به علت رعایت نظم و وجدان خود در کار.
صرفه جویی ماه قبل را به تساوی در دو حساب پس انداز که به اسم دو فرزندش باز کرده است می گذارد. (همان،ص ۵۱)
آینده نگری با هدف پس انداز.
ببین عمو، گفتم از اینجا بچین، بگو چشم فهمیدی؟ (همان،ص ۵۷)
یکه حرفی به منظور حرف خود را به کرسی نشاندن.
خب معلومه. آقا تا لنگ ظهر خوابه، توقع اضافه حقوق هم داره؟(همان،ص ۹۳)
بی مسؤولیتی به منظور اهل زندگی متأهلی نبودن.
تغییر کاربری زیر زمین از محل نگهداری مواد غذایی به محل سکونت نشانه تغییر روش زندگی مردم.
مادرم با هیچ کارم موافق نیست… به عشق معتقد نیست. ولی زندگی یعنی عشق، نه؟ ( همان،ص ۲۵۴)
دید رمانتیک به زندگی یعنی نگاه غیر واقع بینانه به زندگی و به معنای درک نابالغانه و غیر منطقی.( هوسباز ، عاشق پیشه )
بعد از تمرین نمایش آرمن زد توی گوش همکلاسیش که شاهزاده است. ( همان،ص ۲۵۵)
غیرتی شدن با این مفهوم که از فرط علاقه، کسی دیگری را در کنار کسی که دوستش دارد نمی تواند ببیند. (نشانه بلوغ)
حسام با کت شلوار سرمه یی و دستمال گردن ابریشم رفت طرف نسرین و چیزی در گوشش گفت. نسرین خندید. باز تو لوس شدی؟ آندو نگاه به حسام فکر کرد فتوکپی حمید. (همان،ص ۳۲)
گرم و گل گرفتن با زنان غریبه و مزه پرانی برایشان یک عادت ناپسند و از این لحاظ شبیه شوهر سابقش.
انگار این روزها چیزی قاطی آب شهر کرده اند. ( همان،ص ۱۷۲)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است