ژانویه 20, 2021

دانلود کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

جبران خسارت تأثیر بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شودو اغلبقراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواندموضوع مستقیم عقد واقع گردد و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-اظهار مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف بشر را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته می باشد. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته می باشد. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشد، ممکن می باشد هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد پس تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی می باشد. مثلی ویاقیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی می باشد که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل می باشد اما اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول هست که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند مطالعه می باشد و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین،تأثیرآن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلفیا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی درتقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی می باشد که بایستی مورد مطالعه و مطالعه گردد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی وجمع‌آوری نظریات فقها وحقوقدانان و تشریح نقاط مشترک واختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی وتعریف مناسب ازاموالآن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته می باشد.

مطالعه علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه وحقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک وآشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثارمثلی یا قیمی بودن اموال درعقودوغیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات ازمسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص می باشد که بایستی مورد توضیح قرارگیرد. پس نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع ودر عین حال کامل و منسجم در این باب لازم است. دراین نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات کوشش در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات وارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.


 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه