ژانویه 23, 2021

دانلود کارشناسی ارشد با موضوع :بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

2- بحث کبروی در حجیت ادراک عقلی

2-2-2- اصول عملی

1- مباحث عمومی و مقدماتی

2- مباحث مربوط به خود اصول:

الف. اصل عملی در موارد فقدان علم اجمالی (استصحاب و برائت)؛

ب. اصل عملی در موارد وجود علم اجمالی (اشتغال و اقل و اکثر)

3- خاتمه در اظهار تعارض ادله

بنابر هر یک از دو تقسیم بایستی در آغاز علم اصول دو مبحث مقدماتی آورد: یکی حجیت قطع به عنوان اصل موضوعی در تمام مباحث و دیگر تبیین حقیقت حکم شرعی و انقسامات آن.

ب. تقسیم به لحاظ نوع دلیلیت که آیا لفظی، عقلی یا تعبدی می باشد. بر این اساس مباحث علم اصول چنین گونه هایی را می پذیرد:

  1. مباحث الفاظ.
  2. مباحث دلیل عقلی برهانی اعم از مستقلات عقلی و غیرمستقلات عقلی.
  3. مباحث دلیل استقرایی که از مثل اجماع و سیره و تواتر بحث می کند.
  4. مباحث حجت های شرعی؛ یعنی آن دسته از ادله که دلیلیت آنها به سبب جعل شرعی ثابت شده می باشد، اعم از امارات ظنی و اصول عملی شرعی. در اینجا بایستی پیش تر از فرق جوهری میان حجیت اصل و حجیت اماره و آثار هر یک و حجیت لوازم هر یک و نیز از تأسیس اصل به هنگام شک در دلیلیت سخن گفته گردد.
  5. مباحث اصول عملی عقلی همچون بحث از برائت یا احتیاط عقلی در موارد شک بدوی و نیز بحث از احتیاط عقلی در موارد علم اجمالی و بحث از اصل عقلی تخییر.

و خاتمه این مباحث مربوط به تعارض ادله مذکور و احکام مربوط به آن ها می باشد.

اما در مقام مقایسه میان این دو تقسیم بندی بایستی گفت تقسیم اول به روش قدیم حوزه نزدیک تر می باشد و کارایی قواعد اصولی را در مقام استدلال فقهی به خوبی نشان می دهد. در صورتی که تقسیم دوم به روش جدید حوزه نزدیک تر و برای بحث از خود قواعد و دقت بر آنها مناسب تر می باشد. پس اگر به ر

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه