دانلود کارشناسی ارشد:بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

تکه ای از متن پایان نامه :

تاریخ نگارش دو نسخه­ی آخر863ق می باشد، پس نسخه­ برلین قدیمی­تر می باشد.[1] البته در زمانی که آقای پورجوادی این مقاله را می­نوشتند این کتاب هنوز چاپ نشده بود که خوشبختانه هم اکنون چاپ شده می باشد.

این کتاب از آثار مهم و نخستین کتاب جامع در تصوف کلاسیک می باشد که دارای اهمیت اللمع فی التصوف، ابونصر سراج طوسی(م387ق)؛ التعرف، ابوبکر کلابادی(م385ق)؛ رساله قشیریه، عبدالکریم بن هوازن قشیری(م465ق) می باشد.

تنها اثری که به مطالعه این کتاب پرداخته مقاله ای.جی. آربری می باشد که در سال 1983م در «مجله­ی مدرسه­ی مطالعات شرقی» چاپ گردیده می باشد. در این نوشتار کوشش شده که به محاسن و معایب کتاب پرداخته گردد. مانند معایبی که ایشان برای آن بر می­شمارد:

  1. این کتاب مستقیما به قلم خرگوشی نیست بلکه به روایت شخصی می باشد که خود آن را از ابوعبدالله محمّد بن احمد بن موسی شیرازی(م439ق) در مکّه شنیده می باشد که فردی ریاکار بوده و به گفته­ی خطیب بغدادی از نظر بعضی، در روایت حدیث ضعیف به شمار می­آید.
  2. نسخه­ی برلین ضعف­هایی را داراست.
  3. بعضی از ابواب مثل ملامتیه، کرامات اولیا و معجزات انیبا و فرق آن­ها، بسیار ناب و بکر می باشد.
  4. تجربه­هایی از خود نویسنده در کتاب آمده و مطالعه­ی تصوف بدون مطالعه­ی این کتاب کامل نخواهد بود.

در بابقدیمیتر بودن تهذیب الاسرارازرساله­ی ابوعبدالرحمان سلمیلازم می باشد به این نکات توجه نمود:

نخست این­که سلمی و خرگوشی کم و بیشهم سن بوده­اند. سلمی متولد325ق و وفات او را412ق دانسته­اند. و خرگوشی شاید چند سال پیش از325ق متولد شدهودر 406ق یا 407ق وفات یافته می باشد. دیگر این­که تاریخ دقیق تألیف این آثار درخود کتاب­ها موجود نیست.[2]اما آربری و آقای طاهری عراقی معتقدند که تهذیب الاسرار پیش از کتاب سلمی نوشته شده­می باشد، پس با در نظر داشتن مطالب مشابهی که در این کتاب و اللمع وجود[1]. پورجوادی، نصرالله، «منبعی کهن در باب ملامتیان نیشابور»، نشریه علوم انسانی، معارف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، فروردین-آبان 1377، ش 43و44، ص 30.

[2]. آربری،«کتاب خرگوشی…»،مقاله به فارسی نیست، ص345؛ پورجوادی، نصرالله، «منبعی کهن در باب ملامتیان نیشابور»، ص28.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه