ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مى‌دانند. علاوه فقهاى دیگرى نیز مانند شیخ طوسی، ابن براج، محقق حلی، علامه حلى و شهید اول در نظر داشتن همین معنى داشته‌اند و بلوغ را نیز یک امر طبیعى و غریزى دانسته‌اند.

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید معلوم مى‌گردد که مسأله بلوغ یک مسأله تعبدى و فقهى نیست بلکه یک موضوع خارجى می باشد و علایم و اماراتى که شارع مقدس بیان داشته‌اند از قبیل احتلام، سن، موى زهار، حیض و حمل و… هیچ‌کدام موضوعیت ندارند.

 

3-6- ایام کودکى از دیدگاه قوانین جمهورى اسلامى ایران

کودک یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسى گفته مى‌گردد که از نظر سن به نمو جسمى و روحى لازم براى زندگى اجتماعى نرسیده باشد[1]. مطابق ماده 958 ق. م “هر انسانی، متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ولیکن هیچ کس نمى‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر آنکه براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد. ” کسى اهلیت قانونى براى اجراى حقوق مدنى دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالى خود نباشد.

مطابق ماده 1207 قانون مدنى ایران “اشخاص ذیل محجور در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند”؛

  1. صغار
  2. اشخاص غیررشید
  3. مجانین

بنابراین مى‌بینیم که از نظر حقوقى کودک از کلیه حقوق مدنى برخوردار می باشد. از این جهت فرقى با بزرگسال ندارد اما قانونا نمى‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. کودک از حقوق سیاسى برخوردار نیست. نکته مهم آن می باشد که بدانیم کودکى از چه سنى شروع و به چه سنى خاتمه مى‌پذیرد.

3-6-1- کودکی

زیرا حیات واقعى با تولد شروع مى‌گردد بنابراین دوران کودکى هم با تولد آغاز مى‌گردد. ماده 956 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن بشر شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد.

اما نبایستى فراموش نمود که کودک قبل از آنکه متولد گردد، یعنى در حالى که جنین می باشد نیز داراى حیات مى‌باشد و بدین جهت شایسته می باشد که موردحمایت مقنن قرارگیرد تا حقى از کودکى که در آینده متولد خواهد گردید تضییع نگردد و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا نمود که شروع کودکى در واقع از تاریخ انعقاد[1] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، 1367، تهران، ص633

 مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران