آوریل 19, 2021

دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان :    اتوماسیون سیستم های قدرت    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشـگاه آزاد اسـلامی

واحد تهران جنـوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ” M.Sc “

مهندسی برق – كنترل

عنـوان :

اتوماسـیون سیستمهای قدرت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چكیـــده :
با ورود كامپیوترها و دیگر تجهیزات الكترونیكی به عرصه سیستم های قدرت انتظارات مصرف كنندگان برق روز به روز در حال افزایش است . با توجه به چنین توقعاتی راه حل هایی همچون اتوماسیون فیدرهای توزیع برای داشتن انرژی برق بی وقفه وكاهش زمان خاموشی م شـتریان اجتناب نا پذیر است . شركتهای توزیع كشورمان نیز با اجـرای طـرح مكانیزاسـیون سیـستم توزیع گامهای نخستین را برای اتوماسیون شبكه های توزیع برداشته و اجرای اتوماسـیون در برخی قسمتهای آن به مورد اجرا گذاشته شده است .در این سمینار با بررسـی امكانـات لازم برای اتوماسیو ن فیدر، تاثیر اتوماسیون را در كاهش زمان خاموشی مـصرف و پروتكـل هـای استاندارد در این زمینه را جهت اتوماسیون فیدر تشریح SCADA كننـدگان و سیـستمهای ارتباطی و مخابراتی می كند.
مقـــدمه :
گسترش روز افزون شبكه های توزیع موجب شده تا دیگر امكان استفاده از روشـهای سـنتی بهره برداری ، نگهداری و حفاظت شبكه میسرنباشد . به همین دلیل برداشت اطلاعات شـبكه های توزیع ، مدون سازی آنها ونیز بهره گیری از سیستم اتوماسیون امری بـدیهی و اجتنـاب ناپذیرمی باشد . طبق تعریف ارائه شده از سوی موسسه IEEE سیستم اتوماسیون توزیـع ، DAS سیستمی است كه قادر به نظارت ، هماهنگ نمـودن و اعمـال فرمـان روی تجهیـزات بصورت بلادرنگ و از راه دور دركل سیستم اعم از پست ، فیدر و در محل مصرف میباشد . معمولاً میتواند بصورت فاز به فاز اجرا شود . ضرورت اجرای DAS سیستم اتوماسیون در ایران با توجه به شرایط نامطلوب اكثرشبكه های توزیع ، بیشتر احساس می شود . در حال حاضر از دغدغه های مهم صنعت برق كشور كه توجه تمامی مسئولین و كارشناسان بهره بـردار را بـه خود جلب نموده ، مشكلات و معضلات موجود درسطح شبكه های توزیع می باشـد . از جملـه مشكلات موجود در شبكه های توزیع ، بالا بودن تلفات ، افت ولتاژ غیرمجاز ، خاموشی هـای طولانی مدت برق می باشد كه با توجه به حجم زیاد سرمایه گذاری انجام گرفته در ایـن نـوع شبكه ها و لزوم بهره برداری مناسب ، ایجاد مراكز اتوماسیون توزیع بعنوان یک راه حل اساسی مطرح میگردد. پیاده سازی سیستم اتوماسیون در شبكه توزیع به اقتصادی كردن بهره برداری منجر خواهد شد . مسئله اقتصادی آنقدر اساسی و مهم است كه در یكایک اهداف اتوماسیون بخوبی قابل لمس می باشد . بطوریكه ازعوامل اصل روی آوری و استفاده از آن در شبكه های توزیع می باشد.
تعداد صفحات: 74
قیمت: 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=143132]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *