ژانویه 15, 2021

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، کارشناسان، رونق اقتصادی، استاندارد

صورتهای مختلف به اسارت سرمایه درآمده است، زمینههای مختلف هنری میباشد که کم و بیش (چه از نظر هنرمند، چه از نظر مواد اولیه مورد نیاز او و چه از نظر آحاد جامعه به عنوان مخاطبان هنر) تحت تأثیر نیاز موازین اقتصاد رایج جامعه قرار گرفته اند. برای ایجاد این ارتباط و یا بهتر بگوییم برای توجیه این سلطه، جنبههای اقتصادی آن مطرح میشود. وضعیت حاضر را شاید لزوم خود کفایی هنر و توسعه هنر به سرمایه بتوان از ثمرات دوران مدرن شمرد که همانند گذشته لزومی به عجین بودن زندگی و فعالیتهای انسان با هنر نمیبیند و هنر را مقولهای منتزع از زندگی جدید قلمداد میکند که خلق و ایجا ش به عدهای خاص محدود است که البته هزینههایی دارند و لذا مصرفکنندگان آثار هنری باید این هزینه را بپردازند.
اقتصاد هنر در ایران، به ابعاد مختلف جریانات موازی با هنر می‌پردازد. وضعیت اقتصادی هنرهای صناعی ایران در منطقه خاورمیانه، حضور ایران در بازارهای معتبر خارجی، نقش حراج‌های داخلی بر جریان اقتصادی هنر، وضعیت هنر و نوع اقتصادی شدن آن، ضرورت این کاوش است.
مینا کاری در ایران از دیرباز جزو هنرهای فلزی غنی ما ایرانیان بوده‌است، ولی به علل مختلف در دوره‌های گوناگون وضعیت متفاوتی‌ پیدا کرده است. امروزه افراد انگشت‌شماری در این زمینه به فعالیت‌ مشغول‌اند و روزبه‌روز از تعداد آنها کاسته می‌شود، چرا که سختی کار و نبود درآمد کافی، صبر و تحمل مشقات، اشتیاق به این هنر را از آنها گرفته و وادار به ترک کار یا کم‌کاری‌شان کرده است و ولی در میان آنها، افرادی‌ هم هستند که با عشق به کار، به تلاش بی‌وقفه‌شان ادامه می‌دهند. این شرایط، ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن خواهد ساخت. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه جایگاه این هنر و مطالعه علل رکود و تبیین نیازهای کنونی‌ جهت رشد و ارتقای اقتصادی هر چه بیشتر درخصوص عرضه مینا که شامل تولید و فروش است به مطالعه عواملی چون تبلیغات، بستهبندی، برندسازی، استانداردسازی، … پرداخته خواهد شد.
در شاخه تقاضا و خرید نیز به مؤلفههایی که موجب بالا بردن علاقه خریدارن این آثار میگردد، خواهیم پرداخت و عناصر و ویژگیهایی چون رنگ، نقش، ترکیببندی، حضور طرحهای اصیل، ابتکارات و نوآوریهایی که حضورشان در اثر به جذب مخاطب میانجامد را، واکاوی خواهیم نمود.
سعی برآن داریم تا رابطه اقتصاد هنر را با آثار هنری مینای نقاشی که یکی از شناختهترین و رایجترین محصولات صنایع دستی است، مورد مطالعه قرار دهیم و به مطالعه مؤلفههای هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی بپردازیم.
۱-۲ پرسشهای پژوهش
آنچه در این پژوهش موردسوال وکنکاش قرار خواهد گرفت آن است که:
۱- جایگاه فعلی مینای نقاشی در مقایسه با دیگر محصولات فلزی به لحاظ فروش و عرضه چگونه است؟
۲- موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی صنایع دستی (مینای نقاشی) در بازار تهران چیست؟
۳- چه راهکارهایی را میتوان برای ارتقاء کیفیت تولید و بهبود عرضه محصولات مینای نقاشی در بازار تهران پیشنهاد کرد؟
بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، صنایع بومی و دستی آن کشور است. چرا که این صنعت و به عبارتی این هنر ـ صنعت بیبدیل و بیرقیب حاصل ذوق و هنر، سلیقه، ابتکار و خلاقیت هنرمندان و صنعتگران عزیزی است که صبورانه آداب، سنن و رسوم و در یک کلام پیام فرهنگی نسلها را در محصولات تولیدیشان متجلی کرده و از آن پاسداری مینماید.
با استناد به ویژگیهای ارزندهای که در این گونه صنایع موجودند از قبیل ( ملی بودن، غیر وابسته بودن، قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری، عدم نیاز به کارشناسان خارجی، دسترسی آسان به مواد اولیه وابزار کار مختصر و ارزان، ارزش افزوده بالا، عدم نیاز به سرمایهگذاری زیاد، بسترساز صنعت گردشگری، عدم آثار مخرب زیست محیطی، ایجاد درآمد مکمل، قدرت اشتغالزایی و …) زمینه رشد و اعتلای اقتصادی این صنعت را میتوان توسعه داد.
در سیر تحول تاریخی و تحولات فنی و تغییر و روش تولید صنایع و حرفههای دستی و مینای نقاشی، ظهور انقلاب صنعتی بزرگترین رویداد محسوب میشود، زیرا به یکباره تولیدات دچار تحول و دگرگونی عظیمی گردید. دراین پژوهش، تغییراتی که به واسطه تکنولوژی صورت گرفته است و بر تولید و عرضه محصولات مینای نقاشی نقش داشته است، مطالعه خواهیم نمود.
برندسازی،استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است که در پاسخ به سوالات میباشد مطالعه میگردد.
همچنین قرار گرفتن خیابان ویلا به عنوان مهمترین بخش در حوزه توزیع، عرضه وتقاضا و موقعیت جغرافیایی این مکان در پایتخت ایران در نظر خواهیم داشت.
۱-۳ فرضیههای پژوهش
۱-۳ -۱جایگاه فعلی مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران چیست؟
فرضیه :
۱. خریداران ، مینای نقاشی را بیش از سایر صنایع دستی فلزی(قلمزنی،فیروزهکوبی،ملیله و…) می خرند.
۲. حضورمحصولات چینی موجب کاهش میزان خرید و تقاضای مینای نقاشی می شود.
۳. مینای نقاشی به عنوان کالایی با ارزش افزوده شناخته می شود.
۴. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
۵. خریدارن صنایع دستی خارجی (توریست)، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
۶. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را بیشتر به دلیل کاربردی و مصرفی بودن آن
می خرند.
۷. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را به دلیل کیفیتش( به نسبت سایر صنایع دستی فلزی) بیشترمی خرند.
۱-۳-۲موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران چیست؟
فرضیه: رنگ، طرح و نقش مینا از ویژگیهای رونق اقتصادی مینای نقاشی است.
۱. تولید کنندگان در مورد ایجاد طرحهای نو وخلاق ریسک پذیری دارند
۲. طرح های جدید مینای نقاشی دارای استقبال کمی است.
۳. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان است.
۴. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان در حال تغییر است.
۵. طرح های مینای نقاشی فاقد نوآوری است.
فرضیه: قیمت مناسب مینا از ویژگیهای رونق اقتصادی مینای نقاشی است.
۱-۳-۳چه راهکارهایی را می توان برای ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات مینای نقاشی توصیه کرد؟
فرضیه: برندسازی، استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، ساخت کوره و رنگ در ایران، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است.
۱. برند سازی در بخش مینای نقاشی بالا بردن کیفیت را درپی خواهد داشت.
۲. استاندارد سازی مینای نقاشی ، حضور و عرضه در بازار های جهانی را در پی خواهد داشت.
۳. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
۴. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش تولید را در پی خواهد داشت.
۵. حضور کارشناسان و صاحبان نظر دراقتصاد صنایع دستی مینای نقاشی ثبات قیمت را در پی خواهد داشت.
۶. حضور رقیبان توانا در عرصه تولید در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
۷. حضور رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را در پی خواهد داشت.
۸. حضور رقیبان توانا در عرصه تولیدات در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش فروش را درپی خواهد داشت.
۹. وجود تعامل میان رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
۱۰. وجود تعامل میان رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی میزان فروش را بالا خواهد برد.
۱۱. ساخت رنگ صنایع دستی مینای نقاشی در ایران با کیفیتی همانند محصولات خارجی موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد بود.
۱۲. ساخت رنگ بوم مینای نقاشی در ایران با کیفیتی همانند به رنگهای خارجی موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد بود.
۱۳. ساخت کوره هایی با تکنولوژی امروز ، کیفیت را بالا خواهد برد.
۱۴. برای خریدارن صنایع دستی، بسته بندی مینای نقاشی اهمیت دارد.
۱۵. در فروش صنایع دستی، بسته بندی اهمیت دارد.
۱۶. بسته بندی مناسب و زیبا در فروش اثر موثر است.
۱۷. بازاریابی مناسب در فروش اثر موثر است.
۱۸. مسائل و شگردهای بازاریابی کار آمد در فروش و تولید اثر موثر است.
۱۹. حضورصاحبان فن و نظردرخصوص بازاریابی در روند افزایش بازدهی اقتصادی موثر است.
۲۰. حضور خریداران خارجی(توریست) برفروش آثار صنایع دستی مینای نقاشی موثر است.
۲۱. هنر فروش و داشتن اطلاعات کافی در مورد اثر هنری در ارتقا فروش موثر است.
۱-۴پیشینهی تحقیق
از آنجا که رویکرد پژوهش حاضر شناخت مؤلفههای هنری تاثیرگذار بررونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران است.در مقالات، رسالات یا کتب، با هدف فوق، پژوهشی صورت نگرفته است. اما در زمینه صنایعدستی و توسعه فعالیتهای بخش فرهنگی و اقتصادی صنایعدستی، مقالات و رسالت متعددی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.
۱-در نشریه گلجام، بهار و تابستان ۱۳۸۶، شماره ۷-۶، صفحه ۱۵۵ تا صفحه ۱۷۱. که توسط عبدالحمید حاجی پور شوشتری تحت عنوان مهر اصالت یونسکو برای صنایع دستی نوشته شده است، صنایعدستی به طور اخص مورد نظر قرارگرفته شده است و به برشمردن شاخصههای موثر در رشد و حفاظت صنایع دستی در جهان میپردازد.
یکی از برنامههای بهبود بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات است و کیفیت بالاتر، شرط لازم وکافی برای ارتقای بهرهوری محسوب می شود. همان گونه که فعالیتهای اقتصادی پیوسته در حال توسعه است، انتظارات و نیازمندیهای مشتریان نیزدر حال دگرگونی است. افراد همواره خواهان کیفیت بهتر هستند. امروزه اداره یک فعالیت اقتصادی، بیشتر به مسابقه کیفیت شباهت دارد و تسامح در کیفیت، به منزله نفی در بقا و تداوم فعالیتهای اقتصادی است. از سوی دیگر صنایع دستی به عنوان بخشی مهم وتاثیرگذار در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی نقش مهم و ارزنده ای در توسعه اقتصادی و فعالیتهای فقر زدایی کشورها (به ویژه جهان سوم )ایفا می کند. مهر اصالت یونسکو در خصوص صنایع دستی که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبههای کاربردی و مسائل زیست محیطی و قوانین کار و حقوق مالکیت معنوی و نیز داشتن بازار مقصد و در نهایت ارتقای کیفیت و بسط و توسعه صنایع دستی ، اعطا گردیده و در راستای صیانت از کیان فرهنگی و هنری ملتها است امری مهم و ممدوح و شایسته توجه و تاکید دست اندر کاران است.
مهر اصالت یونسکو که توسط دفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *