نوامبر 30, 2020

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، توسعه گردشگری، آثار هنری، پایان نامه

در شاخه هنرهای تجسمی، در دوره معاصر وجود دارد، که به آنها اشاره خواهد شد.
۱۰-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اقتصاد هنر در نقاشی، پس از انقلاب ایران وتاثیر تحولات اجتماعی بر آن (با تاکید بر دهه ۸۰ ه.ش) به پژوهش، سید مصطفی حسینی و راهنمایی همایون سلیمی و مشاوره ایرج اسکندری تربقان در دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر تهران(۱۳۹۰).
در این پژوهش تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی و عوامل موثر بر بازار هنر نقاشی اجتماعی پس از انقلاب بر نقاشی ایران ، رشد فزاینده بنگاه های خصوصی هنر(گالری ها، جشنواره ها، اکسپوهای هنری، مجموعه داران هنری، دلالان هنری و …) در دهه ۸۰ ه.ش در ایران در این دهه پرداخته شده است. از اهداف این تحقیق، بررسی نقش مراکز هنری(داخلی، منطقه ای و جهانی)، ویژگی های فردی و اجتماعی، ویژگی های بصری و زیباشناختی تابلوهای نقاشی، رسانه های جمعی بر بازار نقاشی میباشد. برای نیل به این اهداف، به دو روش توصیفی و تحلیلی عمل شده و به جمع آوری آمار و اطلاعات و نظرات کارشناسان و دست اندرکاران هنری به صورت آرشیوی (کتب، مجلات، مقالات و …) و مطالعهی میدانی (از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه در برخی از نگارخانه های تهران) پرداخته شده و عوامل موثر بررسی شده است. نتایج به دست آمده از بررسی آمار و اطلاعات جمع آوری شده، از وجود رابطه ای پایدار و معنادار میان عوامل مذکور و تاثیر گذاری آن بر بازار هنر، حکایت دارد.
پژوهش فوق، ضمن مروری اجمالی بر تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، با تاکید بر عوامل موثر بر بازار هنر نقاشی پرداخته شده است. از اهداف این تحقیق، بررسی نقش مراکز هنری(داخلی، منطقه ای و جهانی) ویژگیهای فردی و اجتماعی، ویژگیهای بصری و زیباشناختی، رسانههای جمعی وتحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر بازار می باشد. این عوامل نیز بر رونق اقتصادی مینا تاثیر گذار خواهد بود. همچنین حوزه مطالعاتی و پژوهشی و شیوه گردآوری مطالب و روش تحقیق در راستای اهداف رونق اقتصادی مینا و عوامل تاثیرگذار میباشد.
۱۱-پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و اهمیت بنگاه های هنری(گالری،نمایشگاه،…)درعرصه آثار تجسمی به پژوهش میثم اربابون و راهنمایی حسن سلطانی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران (۱۳۸۸). در این پایاننامه سعی شده بعداز عبوراز سوابق تاریخی در عرصه خرید و فروش آثار هنری برخی از مباحث کلی در عرصه مذکور اشاره شود و همچنین به بررسی زوایای مختلف مانند حراجیهای هنری، نمایشگاه فروش آثار هنری، انواع حراجیها، و مباحثی از این دست گرد آوری و تدوین گردد.
اقتصاد هنر در ایران به ابعاد مختلف جریانات موازی با هنر می‌پردازد که با حضور مشاورین اقتصاد فرهنگ و هنر، کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی و …صورت میپذیرد. وضعیت اقتصادی هنر ایران در منطقه خاورمیانه، حضور ایران در حراج‌های معتبر خارجی، نقش حراج‌های داخلی بر جریان اقتصادی هنر، وضعیت هنر و نوع اقتصادی شدن آن، با حضور کارشناسان مختلف بررسی شده است. با نگاهی به واکاوی جریانات اقتصادی موازی با هنر که نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت و جریان هنر دارد. اقدام به برپایی نشست‌ها و انتشار کتاب‌های متعدد، که توانسته است که به اقتصاد در هنر ایران کمک شایانی نماید. پیشینه تاریخی در عرصه خرید و فروش آثار هنری از مباحث کلی در اقتصاد و رونق اقتصادی است که محصولات هنری و صنایع دستی مانند مینا نیز شامل میگردد وهمچنین بررسی حراجیهای هنری، نمایشگاه فروش آثار هنری،انواع حراجیها قابل توجه در توسعه اقتصادی است گرچه هنوز جایگاه صنایع دستی در این حوزه فعال نبوده است، اما میتوان به این موقعیت رسید.
۱۲-پایاننامه کارشناسی ارشد، بررسی اقتصاد هنر و تحلیل وضعیت اقتصادی هنرمندان تجسمی معاصر ایران به پژوهش دانشگاه شاهد محمد هادی عبداللهی و راهنمایی احمد نادعلیان و مشاوره محمد رضا مریدی در دانشگاه شاهد – دانشکده هنر۱۳۹۰.
پایان نامه ی فوق به بررسی اقتصاد هنر و بازار نقاشی ایران طی سالهای (۱۳۶۷) تا (۱۳۸۹) میپردازد. با افزایش تعداد هنرجویان و دانش آموختگان دانشگاهی رشته ی نقاشی در طی این سالها، تولید و عرضه ی آثار نیز به همان نسبت افزایش یافته است. فروش آثار هنرمندان ایران در بازار هنر خاورمیانه از سال ۱۳۸۵ به این سو، منجر به تحولاتی در بازار داخلی نقاشی ایران شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر «توصیفی- تحلیلی» بوده و گردآوری دادهها با شیوههای اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعهی بعد از جنگ تحمیلی و همچنین عدم اتخاذ سیاستهای مناسب ازسوی دولتهای بعد ازجنگ در خصوص ایجاد بازارهنر، سبب شد تا فروش آثار هنری در بیش از ۱۷ سال راکد مانده و فقط از سوی بخش خصوصی و به طور ناقص و محدود در نقاطی از تهران جریان داشته باشد. همچنین فروش آثار برخی هنرمندان ایرانی در بازار خارجی از سال ۱۳۸۵ به این سو، بر قیمت آثار هنرمندان فعال در بازار داخلی نقاشی ایران و همچنین بر مضامین و شیوهی ارایهی آثار برخی از آنان تاثیرگذار بوده است. علی رغم این مسئله، در خصوص تغییر ذائقهی خریداران داخلی، برای خرید آثار با همان مضامین و شیوهی آثار فروخته شده در بازار خارجی، تغییر محسوسی مشاهده نمیشود.
روش تحقیق در پژوهش حاضر «توصیفی- تحلیلی» بوده و گردآوری دادهها با شیوههای اسنادی و میدانی صورت گرفتهاست که مشابه جمع آوری اطلاعات در پژوهش رونق اقتصادی است. بحرانهای اجتماعی اقتصادی جامعه و همچنین سیاستهای دولتهای بعد ازجنگ در خصوص ایجاد بازارهنر، سبب شد تا فروش آثار هنری در بیش از راکد مانده و این امر در خصوص صنایع دستی نیز به چشم میخورد و فقط از سوی بخش خصوصی و به طور ناقص جریان داشته باشد. همچنین فروش آثار برخی هنرمندان ایرانی در بازار خارجی، بر قیمت آثار هنرمندان فعال در بازار داخلی نقاشی ایران و همچنین بر مضامین و شیوهی عرضه آثار برخی از آنان، تاثیرگذار بوده است که این تاثیرات اقتصادی بر ساخت و توزیع مینای نقاشی نیز قابل بسط و توسعه نظری است.
۱۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی پتانسیل های توریستی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی : دهستان شاپور به پژوهش جواد درخشان داوری و راهنمایی مهدی قرخلو و مشاوره کرامت اله زیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری ۱۳۹۰.
گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که میتواند با برنامه ریزی اصولی مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیت های گردشگری روستایی، نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. یکی از این نواحی که قابلیتهای زیادی برای گسترش گردشگری داراست، دهستان شاپور از توابع شهرستان کازرون فارس است که دارای جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوانی میباشد و میتواند با برنامهریزی صحیح جایگاه مهمی در جذب گردشگری داشته باشد.
لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت قابلیت توسعه گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان، میهمان و مسئولین که به بررسی و شناخت تمایلات گردشگران در زمینه جاذبهها و امکانات و تعیین جایگاه فعلی صنعت گردشگری در ناحیه مورد مطالعه پرداخته است. بنابراین سئوال اصلی تحقیق، آن است که مهمترین پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری در ناحیه مورد مطالعه کدامند؟ و راهبردها و راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری در راستای توسعه روستایی دهستان شاپور کدام است؟ ساکنین چه نگرش و گرایشی نسبت به توسعه گردشگری دارند؟ در این راستا تمایل گردشگران در زمینه بازدید مجدد، گرایش و نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری و میزان پتانسیل منطقه مورد مطالعه در زمینه گردشگری تاریخی، در قالب فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق با تهیه یک نوع پرسشنامه قالب سه گروه (مردم، مسئولین و گردشگران) ، دادههای به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل گرایش و نگرش ساکنین با توسعه گردشگری و تمایل گردشگران و بازدید از محدوده مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در دهستان شاپور شناسایی شد و مشخص گردید که منطقه مورد مطالعه پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری تاریخی دارد. با توجه به پتانسیل بالای گردشگری تاریخی در منطقه مورد مطالعه، رویکرد مطلوب برای توسعه نواحی روستایی، گسترش گردشگری فرهنگی تاریخی و گردشگری است.
در پژوهش شناخت مؤلفههای تاثیر گذار بر رونق اقتصادی حضور گردشگران بسیار اهمیت دارد. مطالعه پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری و راهبردها و راهکارهای مناسب در جهت توسعه آن، در راستای توسعه و افزایش جایگاه و ماندگاری صنایع دستی است. فروشندگان نگرش و گرایشی مثبت نسبت به توسعه گردشگری دارند. تمایل گردشگران در زمینه بازدید مجدد، گرایش و نگرش تولیدکنندگان نسبت به توسعه گردشگری و میزان پتانسیل در این زمینه در قالب تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت.
۱۴-در پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت زنان عشایر روستایی در ارتباط با چگونگی تولید صنایع دستی در منطقه ممسنی به پژوهش سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، بررسی وضعیت صنایع زنان عشایر روستایی، در ارتباط با چگونگی تولید صنایع دستی است. در منطقه ممسنی صنایع دستی یکی از قطبهای ایجاد اشتغال و کسب درآمد غیررسمی در بین روستاییان و بخصوص عشایر می‌باشد. در بین زنان عشایر شهرستان ممسنی نیز انواع صنایع دستی (قالی، جاجیم، گلیم، سرانداز) رایج می‌باشد که زنان از این محل مقداری کسب درآمد داشته و در اقتصاد خانواده نیز موثر می‌باشند. می‌توان گفت صنایع دستی تولید شده، اثرات بسزایی در اقتصاد شهرستان دارد. این طرح به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی رایج در بین زنان عشایری منطقه ممسنی به عنوان یکی از قطبهای ایجاد اشتغال و کسب درآمد غیررسمی می‌پردازد.
پایاننامههایی که در مورد مینا صورت گرفته است عبارتند از :
۱۵-ساخت جواهرات با تزئینات مینای نقاشی انجام شده دردانشگاه هنر – اصفهان – دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی ۱۳۹۲. به پژوهش الهه ربانی فر و راهنمایی مهرنوش شفیعی و مشاوره غلامعلی فیض الهی.
در ایران هنرمندان و استادکارانی هستند که بازماندگان تعلیم ‌دیده‌ی این هنر، به صورت سینه به سینه‌اند و اگر برای حفظ و اشاعه‌ی اندوخته‌های ایشان کوششی جدی

نوشته ای دیگر :   پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، نویسندگان، حقوق ایران، حقوق فرانسه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *