ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

فصل سوم:  قاچاق کالا در حقوق بین الملل

 

مبحث اول –قاچاق کالا از منظر اقتصاد، سیاست و حقوق جزای بین الملل

گفتار اول- قاچاق کالا از منظر اقتصاد و سیاست بین الملل

نظام اقتصادی حاکم بر جامعه بشری نظام برتری جویی می باشد و جوامعی که درک واقعی از موقعیت کشورشان در جوامع بین المللی نداشته باشند قادر به حضوری مؤثر و مداوم در عرصه های جهانی نخواهند بود.بدون تردید موفقیت ما در دستیابی به آرمانهای توسعه به ویژه تــوانمندیها و ظرفیتهای صنعتی و نوآوریهای فنی، در رقابتهای فشار قرارگرفتن بودجه‌ی دولتها ، در بیشتر کشورهای جهانی کنار گذاشته شده می باشد. از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نسل دوم، بـه دلیـل پیروی مؤسسات اقتصادی ازاستراتژیهای جهانی، سیاستهای صنعتی ملی عملاً غیرکارآمد شده اند. بنگاههـــای اقتصادی این کشورها در جایی سرمایه گذاری میکنند که فرصتهای بازاری و نهادهای مناسب نظیر نیروی کار ماهر، ساختار کارآمد و رژیمهای قانونی سودمند در آنجا هست. شرایط بین المللی که آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری را از اواسط دهه‌ی 1980 در بیشتر کشورها فراهم کرده بود، فضای بازتری را برای رقابت داخلی و خارجی در بازارها، برای بنگاههای ریسک پذیر فراهم آورده بود. از همین رو، بیشتر کشورها درجهان صنعتی متوجه شدند که دولتها قادر نیستند، بیشترین کار را با کمترین هزینه انجام دهند. به همین جهت، توجه عموم به سمت سیاستهایی معطوف گردیده که محیط فعالیتهای بازرگانی را توسعه بخشیده و موانع موجود بر سر راه تجارت و سرمایه گذاری را از میان بردارند.

راهبردهای بکارگیری سیاستهای استراتژیک در کشورهای درحال توسعه در مجموعه مباحثی که در منابع داخلی و کنفرانسهای بین المللی با عنوان «سیاستهای استراتژیک تجاری» مطرح گردیده ، دست کم سه معنا از واژه استراتژیک در گفتگوهای علمی به کار برده شده می باشد: اول ، مقصود مداخله های دولت از طریق اجرای سیاستهای اقتصادی می باشد که بر تصمیمات انحصار گران چندجانبه در بازارهای بین المللی تأثیر میگذارد . کوشش دولت برای تأثیرگذاری بر رفتار سایر دولتها می باشد ، به عبارت دیگر ملاحظاتی که به بازی مذاکرات تجاری ، مربوط می باشد. انتخاب صنایعی که ارزش طرفداری دولت را دارند. چکیده‌ی بحث نظریه و سیاستهای تجاری استراتژیک اینست که در اقتصاد بین المللی که تعداد اندکی بنگاه انحصاری برای بدست آوردن سهم بازار با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، از آنجا که هریک میزان تولید و صادرات و قیمت خود را میداند، در آن صورت اعطای یارانه توسط دولت به تولید صادراتی، سبب خواهد گردید تا صنعت مورد نظر با قیمت انتقال دهد. شرط لازم برای توفیق این سیاست عبارت از آن می باشد که اولا” – سود انتقال یافته بیش از یارانه اعطاء شده باشد، دوما” –بنگاه مزبورعموما” باسرمایه داخلی ایجاد شده باشد؛ و سوما”– بنگاه داخلی کارآمد باشد و طرفداری به دست آمده، صرف جبران عدم کارآیی بنگاه در تولید و رقابت نشود. بازده صعودی به مقیاس تولید بنا به دلایلی که تقدیم گردید،یکی از ویژگیهای مهم بخشهای استراتژیک می باشد. اما صنایعی که دارای این ویژگی هستند، کمتر در کشورهای در حال توسعه وجود دارند. به علاوه، کوچکی بازار داخلی این کشورها حاکی از آن می باشد که امکان بهره گیری از بازده صعـــودی به مقیاس تولید ، محدود میباشد.نکته آخری که در این ارتباط عنوان میگردد عبارت از آنست که کشورها از این قبیل حمایتها به نحو صحیح بهره گیری ننموده اند و این بخشهای طرفداری نشده بوده اند که توانسته اند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند. در پاسخ به اشکالات فوق چند نکته را بایدیادآور گردید. در مورد اول، تجربه بعضی از کشورهای در حال توسعه (کره جنوبی و تایوان) نشان میدهد صنایع استراتژیک در کشورهای در حال توسعه گرچه کمیاب هستند اما نایاب نیستند. بعلاوه ، اصل اساسی در سیاستهای استراتژیک، مبتنی بر خلق می باشد و نه موهبت طبیعی. اگر این صنایع و بخشها وجود ندارند شاید به علت آنست که این تفکر در کشورهای در حال توسعه وجود نداشته می باشد. در مورد دوم ، در ارتباط با محدودیت بازار داخلی این کشورها، بایستی متذکر گردید که با عنایت به تشکیل اتحادیه های تجاری در این کشورها و روند تقویت آن ،

 مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن