ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. نوآوری شهید صدر در طرح نظریه حق الطاعه چیست؟
  2. نوآوری شهید صدر در زمینه تعریف علم اصول چیست؟
  3. نوآوری شهید صدر در تعریف حکم شرعی چگونه می باشد؟
  4. نظر شهید صدر درمورد حقیقت حکم ظاهری چیست؟
  5. شهیدصدر چگونه میان حکم ظاهری و واقعی جمع می‌کند؟
  6. شهید صدر چگونه ار روش استقرایی مبتنی برحساب احتمالات در شهرت،اجماع وسیره بهره جسته می باشد وآیا در این زمینه نوآوری داشته می باشد؟

1-6-دامنه پژوهش

این رساله از چهار فصل تشکیل شده می باشد که فصل اول شامل کلیات و شمه‌ای از زندگی‌نامه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شهید صدر می باشد.

فصل دوم؛ مقدمات تعاریف که شامل:

1- نوآوری در تعریف علم اصول وموضوع آن 2- نوآوری در تفسیر احکام ظاهری و جمع میان آنها و احکام واقعی3-نوآوری در تفسیر نظریه وضع (نظریه قرن اکید) 4- نوآوری شهید صدر در ساختار سازی ( تقسیم بندی مباحث علم اصول) 5- نوآوری شهید صدر در اصلاح کتاب های درسی علم اصول  6- نوآوری شهید صدر در عنوان بندی مباحث اصولی 7- نوآوری شهید صدر در اصطلاح سازی (ترمینولوژی) در علم اصول .

فصل سوم؛ مطالعه نظریه‌ی حق الطاعه و فصل چهارم؛ به احتمالات سیره از دیدگاه شهید صدر می‌پردازد.

1-7-روش پژوهش

روش مورد بهره گیری در این پژوهش کتابخانه‌ای می باشد. روش کتابخانه‌ای روشی می باشد که از طریق مطالعه مدارک واسناد به دنبال منابع گشته وبا بهره گیری از فیش برداری از کتابها، اسناد ومنابع، آراء ونظریات و با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزارهای موجود و مرتبط سامان داده می گردد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه