دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

تکه ای از متن پایان نامه :

_مقدمه

در نوشتار حاضر که به مطالعه زندگی عارف وارسته ابوسعد خرگوشی نیشابوری پرداخته شده استاز منابعگوناگونی بهره گرفته شده که به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می­گردد:

تاریخ نیشابور تألیف حاکم نیشابوری، طبقات الشافعیه تألیف عبدالرحیم الاسنوی، تبیین کذب المفتری تألیف ابنعساکر، تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی، تاریخ بیهق تألیفابوالحسن علی بن زید بیهقی، العبرفی خبر من غبر تألیفمحمدبن الحافظ الذهبی، الانساب تألیف احمدبن منصور سمعانی و …

مقالات آقای احمد طاهری عراقی، با عنوان«ابوسعد خرگوشی نیشابوری» در مجله معارف و «ابوسعد[سعید؟] نیشابوری و شرف النّبی» در مجله نشردانش و مقالاتآقای نصرالله پورجوادی، با عنوان«خرگوشی» در دانشنامه جهان اسلام و «بازمانده­هایی از الاشاره و العباره» در مجله معارف می باشد.

 

۱-۱ اظهار مسئله

در این عصر پرهیاهو که نسل حاضر با بحران معنویت مواجه شده­اند، شناختعارفان و صوفیانی که در سده­هایو ادب ایران زمین دارای اهمیت می باشد.این پژوهش عهده­دار این وظیفهشده تا درمورد ابوسعد خرگوشیو آثار وی اطلاعاتی درخور را گردآوری کرده و گامی در جهت شناسایی این عارف گرانقدر بردارد.

براساس مطالعه­های انجام شده تاکنون تحقیقات و مقالات اندکی دربارهابوسعد خرگوشی نگاشتهشده­می باشد.مانند مهم­ترین مقالاتی که به ابوسعد، زندگی و آثار او به صورت جامع پرداخته، مقالات آقای احمد طاهری عراقی، با عنوان«ابوسعد خرگوشی نیشابوری» در مجله معارف و «ابوسعد[سعید؟] نیشابوری و شرف النّبی» در مجله نشردانش و مقالاتآقای نصرالله پورجوادی، با عنوان«خرگوشی» در دانشنامه جهان اسلام و «بازمانده­هایی از الاشاره و العباره» در مجله معارف می باشد.

از مهم­ترین کتاب­هایی که در سده­های گذشته مطالبی- هرچند اندک – درمورد­ی ابوسعد نگاشته­اند می­توان به تاریخ نیشابور تألیف حاکم نیشابوری؛ العبر فی خبر من الغبر تألیف حافظ ذهبی؛ الانساب المتفقه تألیف ابن قیسرانی؛ تاریخ بغدادتألیف خطیب بغدادی؛ المنتخب من کتاب السیاق التاریخ نیشابور تألیف عبدالغافر فارسی؛

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه