ژانویه 25, 2021

دانلود : بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

حقوقی4- مقداد بن عمر که اسود به عبد یغوث او را به فرزندی گرفته و همین نسبت برای او شهرت یافته و از این روی مقداد بن اسود نامیده شده می باشد. وی در هنگام نزول آیات مربوط به الغای فرزند خواندگی خودش را مقداد بن عمرو نامیده می باشد.

 

2-8- فرزندخواندگی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی[1]

از قرن 17 تا به امروز، در تمام این خانواده بزرگ حقوقی، فرزندخواندگی قرارداد محسوب نمی‌گردد و دادگاه‌ها صرفاً تأثیر نظارتی ایفاء نمی‌نمایند بلکه فرزندخواندگی یک تصمیم قضایی می باشد که طبق قانون، تنها مرجع صالح برای ایجاد آن، دادگاه می باشد. خارج کردن فرزندخواندگی از قالب قرارداد، مزایای بسیاری را به همراه داشته می باشد که موجب شده تمام این خانواده، قرن‌ها به آن تکریم بگذارند.

سازمان‌های اجتماعی که برای صیانت از بنیان‌های اجتماعی به ویژه نهاد خانواده به وجود آمده‌اند، برای ایفای وظایفشان نیاز به ابزارهایی دارند تا به آنها، قدرت اعمال نفوذ در حیطه تکالیف‌شان را بدهد. فرزندخواندگی مانند مهم‌ترین نهادهای حقوقی خانواده محسوب می‌گردد، تجارت کودکان (برای مقاصد متعدد نامشروع ـ جنسی، پزشکی، آزمایشگاهی و کار) دولتها را مجبور می‌سازد تا نسبت به تمام امکان‌های سوء بهره گیری از ارتباط فرزندخواندگی حساس گردیده و اقدامات پیشگیرانه جدی را اتخاذ نمایند.

وجود قوانین مشروح و مفصّل در نظام رومی ـ ژرمنی بالاخص در مورد فرزندخواندگی، از ویژگی‌های مهم این نظام می‌باشد که بدون تردید، نتیجه وقایع بعد از جنگ جهانی دوم و ماحصل کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی می باشد.

در تمام نظام رومی – ژرمنی فرزندخواندگی به دو نوع ساده[2] و کامل[3] تقسیم می‌گردد:اگرچه این تقسیم‌بندی در همه جا معنای واحدی ندارد، به ویژه اینکه شرایط هر یک از انواع فرزندخواندگی و آثار مربوط به آن، از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. با تمام این تفاوت‌ها، فرزندخواندگی کامل، رابطه عمیق‌تری بین اولیاء فرزندخواندگی و فرزندخوانده ایجاد می‌کند، در مقابل فرزندخواندگی ساده، علقه‌های خود را با والدین حقیقی خود حفظ می‌کند. در هر دو شکل فرزندخواندگی باید اصل «سری بودن اصلیت کودک نسبت به سایرین» و «حق بنیادی کودک در اطلاع از نسب خود» محفوظ بماند.

[1] . خانواده رومی – ژرمنی، اصولاً فرانسه و آلمان مانند کشورهای که سازنده تئوری‌های حقوقی می‌باشند . اگرچه تمام تئوری‌ها متعلق به این دو کشور نیست به هر حال (آلمان و فرانسه) هر کدام نماینده یکی از انواع نظامهای حقوقی، رومی ـ ژرمنی هستند که البته این افتراق بیانگر تفاوت‌های متعدد آنها، علی‌رغم نزدیکی‌شان به یکدیگر می‌باشد.

  1. 1. Adoption simple.

2 . Adoption pléniére.

 مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران