دانلودکارشناسی ارشد:بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

تکه ای از متن پایان نامه :

.نسخه­ی اسعد افندی[1]

این نسخه کهن­ترین نسخه­ی موجود ازشرف النّبی می باشد که تاریخ نگارش آن599ق به خط نسخ و تعداد صفحات آن 200 و در 21 خط نوشته شده می باشد.

در نخستین صفحه­ی کتاب، به خطی که شاید خط نویسنده نیست، آمده: «کتاب سیر المصطفی صلی الله علیه و آله وسلّم من قبل التاریخ»

و در پایان نسخه آمده می باشد:

«تمّ الکتاب بحمد الله و منه و فرغ منه کاتبه عبد الکافی بن ابی البرکات بن ابی الغنایم بن کافی ظفر فی اواخر شهر شوال سنه تسع وتسعین و خمسمائه بمدینه همدان،الهجریه علی یدی العبد الضعیف المحتاج الی رحمه الله و غفرانه. الحسین بن محمّد بن القاسم الحسنی.

قال رسول الله صلی الله علیه وآله من صلی علی فی کتاب لم تزل  الملائکه تستغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب صدق رسول الله. وقال علیه الصلوه و السلام ما من مسلم یصلی علی صلوه الا صلت علیه الملائکه ما صلی فلیقل عبد من ذلک او لیکثر.صدق رسول الله.»

اما در پایان کتاب از نویسنده ذکری به میان نیامده و نسخه این گونه به پایان رسیده می باشد:

«تمام گردید کتاب «شرف النّبی صلی الله علیه و آله و سلم» و در حاشیه نسخه با خطی که به سختی می­توان پذیرفت خط نویسنده­ی نسخه باشد، این­گونه آمده می باشد: «تحریرا فی سنه ثمانیه و سته مائه.»

اما مصحّح، قطعی بودن تاریخ نگارش را که بلوشه، استوری، دانش پژوه و احمد منزوی بازگو کرده­اند به خاطر نگاه کردن به پایان کتاب دانسته، زیرا نتوانسته­اند این نسخه را ورق بزنند یا قرینه­های دیگری  مبنی برآن یافته­اند.

همان گونه که اظهار گردید نسخه­ی پاریس61 باب دارد، که در مقایسه­ی باب­های 57گانه­ی نسخه­ی اسعد، که با نسخه­ی بایزید اما نیز متناسب می باشد، می­توان دریافت که نویسنده­ی نسخه­ی پاریس، باب 26 نسخه­ی اسعد که[1]. دانش پژوه، محمّد تقی، فهرست میکرو فیلم­های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ص 134؛ منزوی، احمد، فهرست نسخه­های خطی فارسی، ج 2، ص 965.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه