ژانویه 15, 2021

داراییهای نامشهود

موجودی کالا عبارتست از دارایهای مشهودی که
الف- به جای فروش در جریان عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می‌شود،
ب- در جریان تولید چنین کالایی می‌باشد و
ج- در تولید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد
در تعریف فوق ملاحظه می‌گردد که موجودی کالا شامل داراییهای نامشهود یا غیر قابل رویت نمی‌شود. هم چنین موجودی‌های کالا اقلامی هستند که به قصد مصرف یا فروش و یا ساخت سایر محصولات خریداری می‌گردند و از نظر مالکیت متعلق به موسسه خریداری می‌باشند. بنابراین کالای امانی دیگران جز موجودی‌های یک موسسه محسوب نمی‌شود. چون موجودی‌های کالا به دلیل اهمیت بسیار زیادی که به عنوان داراییهای جاری یک موسسه دارد، لذا انباردار می‌بایست نسبت به شناسایی و طبقه‌بندی و در نهایت شماره‌گذاری آنها در انبار اقدام کند.(علیمی،1380 :83)
2-3-4 گروه بندی موجودی‌ها
موجودی‌ها را می‌توان بنا به شرایطی که در مسیر تولید در بردارند به پنج گروه تقسیم نمود.
1- مواداولیه
2- قطعات مربوط به تولید(آماده مونتاژ)
3- قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی)
3- محصولات تمام شده (فرآورده نهایی)
4- سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم)
اینک به تعریف مختصر هر کدام از موجودیها پرداخته می‌شود.
2-3-4-1 مواد اولیه
مواد اولیه در این گروه بندی نباید با مواد خام اشتباه شوند. مواد خام به آن دسته از مواد اطلاق می‌شوند که مستقیماً از طبیعت برداشت شده‌اند و تغییرات فیزیکی یا شیمیایی قابل توجهی بر روی آنها صورت نگرفته است. در مقابل، مواد اولیه آن دسته از مواد و مصالح هستند که در کارخانه مورد نظر هیچگونه کاری بر روی آنها انجام نگرفته است.
2-3-4-2 قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ)
قطعات مربوط به تولید، قطعاتی هستند که بر روی آنها کلیه عملیات ساخت انجام شده و هم اکنون به صورت یک قطعه کامل و آماده مونتاژ شدن بر محصول نهایی هستند. ممکن است قطعات مربوط به تولید توسط خود کارخانه سازنده محصول نهایی ساخته شده و در انبار ذخیره شده باشند. همینطور در اکثر موارد قطعات مربوط به تولید توسط سایر سازندگان ساخته شده و به کارخانه فروخته می‌شوند.
2-3-4-3 قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی)
قطعات نیمه تمام در مسیر تولید به موجودیهایی گفته می‌شود که در مراحل مختلف در مسیر خط تولید قرار گرفته‌اند و هنوز عملیات تولیدی روی آنها به اتمام نرسیده است. بنابراین یا در حال حاضر کار ساخت بر روی آنها ادامه دارد یا در بین ماشین‌های تولید و کارگاهها انباشته شده‌اند، تا در زمان مناسب عملیات لازم بر روی آنها ادامه یابد. در یک تعریف کلی هر نوع مواد؛ مصالح و قطعاتی که وارد خط تولید شده و هنوزبه صورت تمام شده به انبار تحویل نگردیده‌اند، جزء این گروه از موجودیها به حساب می‌آیند.
2-3-4-4 محصولات تمام شده (فرآوده نهایی)
محصولات تمام شده و آماده فروش یا فرآورده نهایی، آنهایی هستند که کلیه عملیات تولیدی، کنترل کیفیت و بسته‌بندی بر روی آنها انجام گرفته و به انبار تحویل شده‌اند. این محصولات ممکن است بنا به سفارش مشتری به مقدار معین تولید شده باشند، ولی هنوز به مشتری تحویل نشده باشند. همینطور ممکن است بر اساس پیش‌بینی‌های بخش فروش، محصولات آماده شده و تدریجاً به بازار تحویل شوند.
2-3-4-5 سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم)
مواد غیرمستقیم آنهایی هستند که در جریان تولید(یا پشتیبانی از تولید) در کارخانه مصرف شده‌اند، ولی در فرآورده نهایی اثری از آنها وجود ندارد. این گونه مواد و مصالح جزء موجودیهای مواد غیرمستقیم منظور می‌شوند. علاوه برآن انواع مواد و قطعات مورد مصرف اداری و دارای مصرف عمومی نمونه‌هایی از موجودی‌های این گروه می‌‌باشند.(شیرمحمدی،1387 : 34-31 )