حفاظت محیط زیست

*فاصله محل دفن از دریاچه، برکه و آب بند نباید بیش از 300 متر باشد .
* محل دفن از رودخانه یا نهر باید 100 متر فاصله داشته باشد .( با تمهیدات حفاظتی در فاصله 30 متری)
2- زمین های سیلاب گیر: محل دفن به جز موارد اضطراری در این مناطق قرار نگیرد. در صورتی که به ناچار محل دفن زباله در چنین مناطقی قرار گیرد بایستی به ساختن پشته های خاکی در کنار نهر پرداخت تا از ورود سیل به محل دفن جلوگیری گردد .
3- جاده ها : محل دفن حداقل باید 30 متر از حریم جاده ها و بزرگراه ها دور باشد و محل دفن توسط پشته های خاکی و درخت کاری از دید پنهان بماند .

4- گردشگاه های عمومی : محل دفن باید حداقل 30 متر از این اماکن فاصله داشته باشد ورود و خروج به محل دفن با تمهیدات لازم انجام گیرد .
5- شکارگاه ها و زیستگاه های پرندگان : استقرار محل دفن در این مناطق ممنوع است .

6- تالاب ها : تالاب نباید به عنوان محل دفن انتخاب گردد .
7- فرودگاه : محل دفن باید حداقل 3 کیلومتر از فرودگاه فاصله داشته باشد .

8- چاه های آب : محل دفن باید از چاه های آب شهری 400 متر فاصله داشته باشد
[سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1380].
1- 14-4 دستورالعمل ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران(USEPA):
1-مشخصات هیدرولوژی منطقه : کلیه منابع آب آشامیدنی و فواصل بین این منابع که در اطراف محل دفن واقع شده اند باید شناسایی و محل دفن باید در فاصله ای دور و در پائین دست این منابع قرار گیرد .

2-دشت های سیلابی با دوره بازگشت صدساله : عدم انتخاب تالاب ها به عنوان محل دفن حداقل فاصله از منابع آب سطحی باید 2000 متر باشد .
3- آب های زیرزمینی : در مناطقی که سطح آب بالاست بایستی یک لایه به عمق 2 متر ( از جنس سیلت و رس ) و حداکثر نفوذپذیری 1:1000000 سانتی متر بر ثانیه تعبیه شود . در این حالت کف سلول تا سطح آب زیرزمینی 5 متر فاصله دارد .
قطر کمتر یا بیشتر لایه غیرقابل نفوذ بر اساس شاخص هایی مانند نرخ تولید شیرابه ، عمق خاک اشباع، نفوذپذیری خاک و بر اساس مستندات و مطالعات مربوط بانظر کارشناسان سازمان تعیین می شود .

4- مشخصات جغرافیایی :شامل بزرگی و حداقل مساحت لازم برای حداقل 10 سال .
5- دسترسی : محل دفن در فاصله 3 تا 5 کیلومتری از جاده اصلی واقع گردد .

6- فاصله تا مناطق مسکونی :محل دفن باید در فاصله 10 تا 15 کیلومتری از شهر واقع گردد .
7- پستی و بلندی : در انتخاب محل دفن باید شرایط طبیعی توجه شود .
8- زمین شناسی : محل دفن از نظر زلزله خیزی ،گسل ها ،معادن ،فرونشست ها و حفره های حاصل از انحلال مطالعه گردد .