نوامبر 24, 2020

جاذبه‌های گردشگری

فعالیت‌های گردشگری و حفظ و نگهداری باید به نفع جامعه میزبان باشد.
سیاست‌گذاران باید از اقداماتی برای توزیع عادلانه منافع گردشگری حمایت کنند تا تمام نقاط کشور در آن سهیم شوند. این امر سطوح توسعه اجتماعی- اقتصادی را بهبود می‌بخشد. و در کاهش فقر، در هر کجا که لازم باشد تأثیر می‌گذارد.
مدیریت حفظ و نگهداری و فعالیت‌های گردشگری باید منافع اقتصادی، اجتماعی،‌ و فرهنگی عادلانه‌ای را برای مردان و زنان جامعه میزبان یا محلی، در تمام سطوح، از طریق آموزشی، کارآموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی تمام‌وقت فراهم کند.
بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از گردشگری مکان‌های میراث باید به حفظ، نگهداری، و معرفی آن مکان‌ها؛ از جمله موقعیت طبیعی و فرهنگی آن‌ها اختصاص یابد. بازدیدکنندگان باید در هر کجا که ممکن باشد، از درآمد اختصاصی مطلع شوند.
برنامه‌های گردشگری باید کارآموزی و اشتغال راهنماها و راهنمایان محل را از میان اعضای جامعه میزبان به منظور افزایش مهارت‌های مردم محلی در معرفی و تبیین ارزش‌های فرهنگی‌شان تشویق کنند.
برنامه‌های توجیهی و آموزشی میراث در میان مردم جامعه میزبان باید راهنمایان محلی را ترغیب کنند. تا در این برنامه‌ها شرکت کنند. این برنامه‌ها باید به افزایش آگاهی مردم محلی از میراث خودشان و محترم شمردن آن کمک و آنان را تشویق کنند که در مراقبت و نگهداری آن سهمی مستقیم داشته باشند.
برنامه‌های مدیریت حفظ و نگهداری و گردشگری باید شامل فرصت‌های آموزشی و کارآموزی برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران، طراحان، معماران، متصدیان نگهداری و تورگردانان باشد. شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها باید تشویق شوند تا موضوع‌ها،‌ فرصت‌ها و مسائل متضادی را که همکارانشان با آن‌ها مواجه می‌شوند درک کنند و به حل آن‌ها کمک کنند.
برنامه‌های حمایت از گردشگری باید ویژگی‌های طبیعی و میراث را حفظ و بهبود بخشد.
برنامه‌های حمایتی گردشگری باید انتظارات واقع‌بینانه ایجاد کنند و بازدیدکنندگان بالقوه را مسئولانه از خصوصیات خاص میراث یک مکان یا جامعه میزبان مطلع نمایند و بدین طریق آنان را تشویق کنند تا به نحوی شایسته رفتار کنند.
آثار گردشگری فرهنگی
به طور کلی گردشگری فرهنگی در هر منطقه می‌تواند دارای آثار زیر باشد (بچ لیتنر، 1999: 202):
دوباره کشف کردن و اهمیت یافتن امتیازات و آثار فرهنگی گمشده ساکنان محلی؛
امکان تشخیص و توسعه آگاهی‌های منطقه‌ای در بعد فضایی و هویت فرهنگی و توسعه فزاینده یک احساس خوب متعلق به یک فرهنگ؛
ایجاد زیربناهای اقتصادی در یک دوره بلند‌مدت؛
افزایش اشتغال در یک اقتصاد در حال رکود.
باید توجه داشت که گردشگری فرهنگی در کنار مزایای فرهنگی و اقتصادی می‌تواند مضراتی هم داشته باشد. مردم‌شناسی می‌تواند در زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی گسست‌ها و سبب بروز ناهنجاری‌هایی شود که در پیرامون جامعه میزبان گردشگری شکل می‌گیرد. این گسست‌ها یا آثار منفی گردشگری در زمینه اجتماعی- فرهنگی می‌تواند در یک حالت کلی شامل موارد زیر باشد:‌
تخریب آثار فرهنگی: ممکن است دیدار بیش از حد گردشگران از مکان‌های تاریخی و باستانی مهم موجب ویرانی تدریجی آن‌ها شود. این ویرانی ممکن است ناشی از بی‌توجهی به ظرفیت‌پذیری محل مزبور با حاصل فعالیت‌های سودجویان گردشگران نافرهیخته باشد.
استحاله فرهنگی: با توجه به شکنندگی میراث فرهنگی ممکن است توسعه گردشگری موجب صدمه دیدن اصالت الگوهای فرهنگی محلی گردد. مردم محلی که به شیوه سنتی زندگی می‌کنند ممکن است در تماس با گردشگران برای همیشه دچار استحاله شوند.
ناهنجاری‌ فرهنگی: ممکن است به واسطه تفاوت زبان و عادات و سنن بین ساکنان محلی و گردشگران سوء تفاهمات و برخوردهایی بروز کند.
تهاجم فرهنگی: ممکن است به واسطه افراط در ایجاد جذابیت گردشگری و برخورد بیش از اندازه تجارت مآبانه با جلوه‌های فرهنگی در مقاصد گردشگری، اعتبار و اصالت مناسک مذهبی، عادات و سنن، جشن‌ها و نمایش‌ها، صنایع دستی،‌ موسیقی و دیگر الگوهای فرهنگی به واسطه ارائه نامناسب و ناشایست آن‌ها به عنوان جاذبه‌های گردشگری از بین برود، و به عبارتی ارزش‌های محلی مبدل به کالا شود. به علاوه،‌ ممکن است به واسطه مصرف‌ گرایی گردشگران، مردم مقاصد گردشگری به خصوص جوانان دچار عارضه تشبیه به بیگانگان شوند و از الگوهای رفتاری و پوشاکی گردشگران تقلید کنند؛ تقلیدی که بدون شناخت تفاوت پیشینه‌های فرهنگی و موقعیت اجتماعی- اقتصادی گردشگران صورت می‌گیرد. همچون ممکن است به واسطه نامتوازن شدن تبادلات میان گردشگران و مردم محلی، رفتارهای ضد‌اجتماعی در جوانان بروز کند.
مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی: سرانجام ممکن است گردشگری موجب تشدید آسیب‌های اجتماعی‌ای همچون میگساری، اعتیاد، بزهکاری و روسپیگری شود. هر چند پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که به ندرت گردشگری علت اصلی چنین پدیده‌هایی است، ولی می‌تواند فرصت و زمینه گسترش آن‌ها را فراهم آورد.(wto)

نوشته ای دیگر :   شرکت پذیرفته شده در بورس