ژانویه 25, 2021

جاذبه‌های گردشگری

به دلیل اینکه تاکنون جهانگردی از جنبه فرهنگی و مردم شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و پژوهش در خصوص مردم شناسی گردشگری صورت نگرفته است، تحقیق مذکور کاملاً جدید محسوب می گردد. هدف معرفی آئین‌های شاخص های ایرانی که از توانائی ها و قابلیت های فرهنگی ایران هستند، و این آئین ها باید در صنعت جهانگردی به کار گرفته شوند تا به جامعه جهانی شناسانده شوند و احیاء گردند و رونق پیدا کنند. شناساندن این آئین ها به جامع جهانی باعث اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای مردم بومی ایران می‌شود و در نهایت باعث توسعه منطقه و بالا رفتن غرور و هویت ملی به ویژه در میان نسل جوان کشور خواهد شد.
هدف کلی بررسی مردم شناسی جهانگری در ایران با تاکید بر شاخص های هویت میراث فرهنگی ایران که در این پژوهش بعنوان نمونه آئین نوروز در شهر شیراز انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند برای شناخت عموم مردم ایران از فرهنگ غنی ایرانی بسیار مفید باشد و بخصوص در جذب جهانگردان علاقمند به فرهنگ یا جهانگردان فرهنگی بسیار مفید واقع شود.
سوالات پژوهش:
تا چه اندازه کشور ایران در زمینه گردشگری فرهنگی غنی می باشد؟
چه شاخص های فرهنگی از هویت ایرانی و میراث کهن می تواند زمینه ساز ورونق صنعت جهانگردی ایران و معرفی شایسته ایران به جهانیان باشد؟
صنعت جهانگردی چیست و چه جایگاهی را درجهان دارا است؟
کشور ایران در زمینه صنعت جهانگردی و جذب و درآمد از این صنعت چه جایگاهی در جهان دارد؟
تاریخ، فرهنگ و جاذبه های گردشگری شهر شیراز به چه صورت می باشد؟
فرهنگ و آئین نوروز در شهر شیراز و وضعیت جهانگرد در ایام نوروز در شهر شیراز چگونه می باشد؟
روش پژوهش
در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و توصیفی با استفاده از تکنیکهای مشاهده، مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه، مقایسه و تحلیل محتوای اسناد و مدارک تاریخی و بخصوص تکنیکها و روشهای مطالعه میدانی ژرفانگر بهره گیری شده است. باید اذعان نمود گردآوری اطلاعات میدانی این پژوهش نتیجه سال ها مسافرت، مصاحبه، عکسبرداری و حضور و زندگی در شهر شیراز است.
قلمرو پژوهش:
قلمرو این پژوهش استان فارس بخصوص شهر شیراز می‌باشد با تکیه بر مراسم‌های نوروزی شهر شیراز است. با توجه به پیشینه تاریخی شهر شیراز، که در زمان هخامنشیان جشن نوروز در تخت جمشید برگزار می‌شده است و به خاطر اینکه این شهر به دلیل جاذبه‌های تاریخی پذیرای بیشترین گردشگر خارجی در ایران است بنابراین این شهر به عنوان قلمرو این پژوهش انتخاب شده است.
7-1- جامعه و حجم نمونه
شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است شهر شیراز در بخش مرکزی استان فارس و در ارتفاع ۱۴۸۶ متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد. شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز گردشگری ایران مطرح بوده و با جاذبه‌های تاریخی فراوان برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده‌است. بنابراین هر ساله تعداد بسیار زیادی از گردشگران خارجی هنگامی‌که به ایران مسافرت می‌کنند مقصدشان شیراز است
پیشینه پژوهش(کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها)
پایان‌نامه‌ها:
تحلیل مردم‌شناختی جاذبه‌های گردشگری غیر مذهبی مشهد
رضا ابراهیم نیا
استاد راهنما: فربد
تهران مرکز، 1385.