ژانویه 22, 2021

متن کامل – تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش …

روایی بین مشاهده گر، که کدگذاری شده بود

توافق درصدی

توافق درصدی بین ۳/۸۸

آب نشاندار مضاعف
معتبرترین و دقیق ترین روش اندازه گیری هزینه انرژی فعالیت یا سطوح فعالیت های بدنی تکنیک آب نشاندار مضاعف می باشد ( گوران و همکاران[۱۰۵]۶ ۲۰۰۳). در این تکنیک نیاز به نظارت مداوم و کنترل آزمودنی ها نمی باشد و اجازه انجام فعالیت های عادی را به آزمودنی ها می دهد. اگرچه این روش دقیق ترین روش تخمین هزینه انرژی می باشد، اما قابل استفاده در تحقیقات جمعیتی با نمونه های آماری بالا نمی باشد. زیرا، از جمله روش های پر هزینه بوده و پروتکل های اندازه گیری دارای دوره های زمانی ۱۲ تا ۲۴ روزه می باشد. مهمترین محدودیت روش آب نشاندار مضاعف این است که این روش تنها قادر به ارائه اطلاعاتی درباره هزینه انرژی نشاندار مضاعف انجام داد.
روش های برآورد ثانویه
کنترل ضربان قلب
کنترل کننده های ضربان قلب وسایل نسبتاً هستند که برای تخمین مقادیر مختلف بصورت غیر مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرند ( شکل ۲-۴).
این مقادیر شامل:
۱٫تعداد تکرار فعالیت بدنی
۲٫شدت فعالیت بدنی
۳٫مدت زمان فعالیت بدنی
۴٫هزینه انرژی فعالیت بدنی، می باشند ( هایدی و همکاران[۱۰۶]۱ ۲۰۰۶).
روش اندازه گیری و کنترل ضربان قلب، روش مستقیم اندازه گیری فعالیت بدنی نیست. در حالیکه مقادیر بدست آمده از این روش نشان دهنده فشار نسبی وارد شده بر دستگاه قلبی عروقی و سیستم تنفسی از طریق فعالیت بدنی می باشد (آرمسترانگ و همکاران[۱۰۷]۲ ۱۹۹۸). همچنین این روش اجازه ثبت مقادیر فعالیت بدنی را در یک دوره زمانی مشخص می دهد. بطوری که ارزیابی دیداری الگو و شدت فعالیت ممکن می شود ( آن و همکاران[۱۰۸]۳ ۲۰۰۷).
تصویر یک کنترل کننده مچی ضربان قلب پولار مدل FT4F
پدومتر:
در حدود ۵۰ سال پیش لئونارد داوینچی[۱۰۹]۱ پدومتر را اختراع کرد ( اسمیت و همکاران[۱۱۰]۲ ۱۹۷۸). پدومتر یک وسیله ساده مکانیکی است که شتاب وکندی حرکات را در یک جهت ثبت می کند. عموماً پدومترها اندازه کل حرکت یا فعالیت را طی یک دوره زمانی معین ارزیابی می کنند ( آن و همکاران[۱۱۱]۳ ، ۲۰۰۷). اگرچه مدل های بسیار زیادی از آن موجود می باشد که قابلیت های متفاوتی دارند. از پدومترها نیز جهت ارزیابی و برآورد سطوح فعالیت بدنی در افراد استفاده می شود. مهمترین معایب این روش شامل عدم توانایی آن برای اندازه گیری شدت، ثبت تعداد حرکت طی فعالیت و ثبت افزایش هزینه انرژی دز اثر حمل می باشد ( رولندز و همکاران، ۲۰۰۱). نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهند که پدومترهای مکانیکی در شمارش گام ها یا اندازه گیری مسافت پیموده شده در طی فعالیت دارای دقت کافی نمی باشند ( تئودور لاک و همکاران[۱۱۲]۴ ۲۰۰۲) ( جدول ۲-۵). در حالی که، نتایج تحقیقات انجام شده بر روی پدومترهای الکترونیکی مبنی بر شواهدی بر دقت و کارایی این نوع پدومترها در محاسبه تعداد گام ها و مسافت پیموده شده دارند ( باست و همکاران ۱۹۹۶). مقادیر بدست آمده از روش پدومتر با هر دوی مقادیر شتاب سنج سه محوره و مشاهده مستقیم، طی فعالیت های تفریحی کم شدت و شدید، به طور معنی داری رابطه داشته، از سوی دیگر طی ۱۹ سال اخیر استفاده از روش پدومتری برای ارزیابی سطوح فعالیت بدنی در کودکان بطور قابل ملاحظه ای افزایش داشته است.
Omron HJ-113-E تصویر یک پدومتر
شتاب سنج ها
شتاب سنج ها، نوعی از حس گرهای حرکتی می باشند. این تجهیزات، بسیار کوچک بوده و عموماً روی ران، مچ دست و یا مچ پا بسته می شوند. این وسایل از پاسخ به حرکت های عمودی ( تک محوره) و حرکت های چند بعدی ( سه محوره)، شتاب هایی ایجاد می کنند که از طریق حس گرهایی که در درون آنها وجود دارد، اندازه گیری و ثبت می شود ( ولک و همکاران، ۲۰۰۶). از آنجائیکه شتاب سنج ها حرکت را به زمان ربط می دهند می توانند برای ارزیابی الگوهای فعالیت بدنی نیز مورد استفاده قرار گیرند ( هایدی و همکاران[۱۱۳]۱، ۲۰۰۶). از سال ۲۰۰۱ به بعد، افزایش چشمگیری در تعداد تحقیقاتی که از شتاب سنج ها جهت ارزیابی سطوح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان استفاده کرده اند، بوجود آمد .( رولندز و همکاران[۱۱۴]۲، ۲۰۰۷). شتاب سنج ها نیز همانند پدومترها یک وسیله مناسب جهت ارزیابی حرکت می باشند و قادر به اندازه گیری مستقیم فعالیت می باشند. همچنین اساساً شتاب سنج ها قابلیت اندازه گیری فعالیت بدنی در یک محدوده زمانی مشخص را دارا می باشند که امکان ارزیابی الگوی زمانی و شدت فعالیت را همانند فعالیت فراهم می سازد ( آن و همکاران، ۲۰۰۷).
تصویر یک شتاب سنج omron style II
۲-۴-۲-۱-۲ روش های نظری برآورد سطوح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان ( هزینه انرژی)
روش های نظری برآورد سطوح فعالیت بدنی در کودکان شامل مصاحبه ها، ثبت فعالیت های روزانه و پرسشنامه ها می باشند. این روش های برآورد سطوح فعالیت بدنی، از روش های پرکاربرد در زمینه کودکان و نوجوانان می باشد. زیرا، این روش ها عموماً کم هزینه، سریع، در دسترس، غیر تهاجمی و فراگیر بوده و قادرند تا چندین منبع اطلاعات فعالیت های بدنی خود را در یک دوره فعالیت های بدنی مشخص بازگو نماید و یا خواسته می شود تا فرد به طور متناوب در مورد فعالیت های بدنی خود گزارش دهد ( هارولد و همکاران

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

[۱۱۵]۱ ۲۰۰۰). اما ماهیت پراکنده بودن فعالیت های بدنی در کودکان (بابلی و همکاران[۱۱۶]۲ ۱۹۹۵) موجب مشکل شدن نحوه ارزیابی، طبقه بندی و بازگویی آنها گردیده است. همچنین عملکرد شناختی پایین در کودکان نسبت به بزرگسالان موجب کاهش توانایی آنها در بازگو کردن شدت، تعداد تکرار و مدت زمان فعالیت می شود ( بارائووسکی و همکاران[۱۱۷]۳ ۱۹۸۴؛ سالین و همکاران[۱۱۸]۴ ۱۹۸۹). روش های خودگزارشی در جمعیت ها و زیرگروه های جمعیتی که روایی و اعتبار این روش ها در آنها مشخص نباشد، قابل استفاده نمی باشند. برای مثال، آنچه که یک پرسشنامه ارزیابی فعالیت بدنی در مورد ویژگی های خاص در یک گروه از افراد نشان می دهد، ضرورتاً در مورد افراد دیگر صادق نمی باشد.
۲-۴-۲-۱-۳ پرسشنامه ها
پرسشنامه ها یکی از کاربردی ترین روش های نظری برای برآورد هزینه انرژی و سطوح فعالیت بدنی با مزایا و معایب، متفاوت هستند که امکان استفاده از آن در حقیقت آزمایشگاهی و جمعیتی با نمونه های آماری بزرگ را دارا می باشند. (مارگریت و همکاران[۱۱۹]۱، ۱۹۹۷؛ راث و همکاران[۱۲۰]۲ ، ۲۰۰۶). در این روش ارزیابی سطوح فعالیت بدنی، از فرد خواسته می شود که فعالیت های بدنی اخیر خود را توضیح داده یا گزارش نماید. فاصله زمانی سؤالات پرسشنامه ها می تواند بصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد ( هایدی و همکاران[۱۲۱]۳، ۲۰۰۶). از سوی دیگر به علت عدم وجود روش های کم هزینه، در دسترس، غیر تهاجمی و دارای روایی و اعتبار مناسب جهت برآورد سطوح فعالیت بدنی در تحقیقات فراگیر، محققان از روش های نظری به ویژه پرسشنامه ها استفاده می کنند. اگر چه بعضی از پرسشنامه ها برای ارزیابی پارامترهای زیادی از فعالیت های بدنی طراحی شده اند، اما اغلب آنها دارای روایی و اعتبار محدود می باشند. ( شیخ الاسلام و همکاران[۱۲۲]۴، ۲۰۰۴) از نظر تئوری هر فعالیتی می تواند در تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه های براورد هزینه انرژی مؤثر باشد. برای مثال، فعالیت های کم شدت ( ولسمن و همکاران[۱۲۳]۵، ۲۰۰۰) و وضعیت بدنی، طی فعالیت های بی تحرک پرهزینه انرژی مؤثر می باشند. (انستیتوی طب آکادمی آمریکا[۱۲۴]۶ ۲۰۰۵؛ گوتز و همکاران[۱۲۵]۷ ۲۰۰۵؛ لوین و همکاران[۱۲۶]۸، ۲۰۰۵).
بطور کلی پرسشنامه ها دارای مزایای ذیل می باشند:
۱٫غیر تهاجمی بودن؛ استفاده از پرسشنامه ها، نیازی به نمونه گیری یا متصل کردن تجهیزات خاصی به فرد نمی باشد.
۲٫ارزان بودن؛ این روش ارزیابی فعالیت بدن نسبت به روش های دیگر نیازمند هزنیه کمتری می باشد.
۳٫در دسترس بودن و سریع بودن؛ از آنجایی که استفاده از پرسشنامه ها، نیازمند تجهیزات خاصی نمی باشد، می تواند به سرعت سطوح فعالیت بدنی را در تعداد زیادی از افراد برآورد کنند.
۴٫پرسشنامه ها، می توانند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرند، از پرسشنامه های نوشتاری گرفته تا پرسشنامه های اینترنتی.
۵٫پرسشنامه ها، قابلیت تغییر و ویرایش در مورد یک نمونه جمعیتی ویژه را دارا می باشند.
۶٫توانایی اندازه گیری الگوهای فعالیتی به صورت سبک، متوسط و شدید.
۷٫توانایی اندازه گیری فعالیت های مختلف اعم از فعالیت های منظم و فعالیت های غیر قابل پیش بینی به خصوص در مورد کودکان که ماهیت فعالیت های آنها بصورت غیرقابل پیش بینی و پراکنده می باشد. این روش نسبت به روش های دیگر دارای مزیت هایی می باشد.
۸٫مقبولیت عمومی؛ این روش هم از سوی خود کودکان و هم از سوی والدین کودکان بیشتر مورد قبول می باشد. (هایدی و همکاران[۱۲۷]۱، ۲۰۰۶).
همچنین پرسشنامه ها محدودیت هایی نیز دارند که از ان جمله:
۱٫روایی واعتبار متغیر این روش در مقایسه با روش های تجربی اندازه گیری فعالیت بدنی.
۲٫مدت زمان بازگویی به سؤالات پرسشنامه بصورت دقیق، ویژه در کودکان محدود می باشد. اندازه گیری الگوهای فعالیتی طی دوره زمانی یک هفته تا یک ماه در کودکان مطلوب می باشد، در حالیکه دقت، بازگویی بچه ها به سؤالات می تواند کمتر باشد.
۳٫سن افراد پاسخگو؛ همانطور که مشخص شده است توانایی تکمیل دقیق پرسشنامه ها با سن افراد در ارتباط دارد. بطوری که کودکان با دامنه سنی بزرگتر توانایی بهتری در پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه را دارند.