ژانویه 27, 2021

تجارت دو جانبه

منبع یابی مشارکتی عبارت است از تعهدی بین مشتریان و تامین کنندگان ما بدون درنظر گرفتن اندازه آنها، به منظور ایجاد یک ارتباط طولانی مدت براساس اهداف شفاف و توافق شده ، تا قابلیت رقابت جویی در سطح جهانی حاصل گردد(برون و همکاران 1998)
گریفت علت ها و اهداف استفاده از منبع یابی مشارکتی را ایجاد بهبود در زمینه های زیر
می داند . (همان منبع)
طراحی
کیفیت
زمان های تکمیل و ارائه محصول
هزینه های تولید
هزینه های عملیاتی
سطوح موجودی (انباشته)
جریان نقدینگی
در دسترس بودن منابع و مهارت ها
2-1-9-5 تجارت دوجانبه
رابطه دوجانبه عبارت است ازیک توافق متقابل در زمینه اعطا امتیازات یا مزایا که مبنایی را برای روابط تجاری میسر می سازد رابطه دوجانبه اغلب به عنوان «فروش از طریق ثبت سفارش» نام برده می شود و هنگامی بکار می رود که سیاست ارجحیت دادن به تامین کنندگانی که خود در قالب مشتری سازمان هستند، اتخاذ می گردد (لیسونس 2000) در حقیقت تجارت دوجانبه به این مفهوم است که در قبال تامین کالا یا خدمتی کالا یا خدمت دیگری از جانب خریدار به تامین کننده تعلق گیرد و تامین کننده به نوعی در قالب مشتری سازمان نیز قرار گیرد.
تجارت کشورها شکلی از تجارت دو جانبه بین الملی است که در آن، خریدار سفارش را با نیاز تامین کننده ای که در کشور دیگری قرار دارد ، تحت شرایطی که کالاها در یک ارزش مساوی یا مشخص مبادله شوند، جایگزین می کند. اقلامی که از این روش تامین می شوند به عنوان مثال شامل قطعات هواپیما، تجهیزات صنعتی، محصولات الکترونیکی و ارتباطاتی، تجهیزات حمل و نقل و ناوبری و شیمیایی می باشد.
2-1-9-6 تجارت درون شرکتی
این روش برای سازمان ها و شرکتهای بزرگ که در آنها احتمال خرید مواد اولیه مشخصی از اعضای گروه سازمان وجود دارد، بکار می رود . می بایستی که در این رابطه در نظر گرفته شود، باید رهنمودهای مشخص و عمومی را برای کارکرد تدارکات مربوطه، همراه با در نظر گرفتن اینکه تجارت درون شرکتی برچه اساسی باید هدایت شود، در برداشته باشد. عبارت مربوط به این سیاست می تواند به صورت زیر عنوان شود:
« سیاست شرکت این است که تامین کنندگان داخلی تا حد امکان پشتیبانی نماید، به نحوی که کیفیت محصولات و خدمات به بالاترین حد استانداردی که در بازار خارجی موجود است افزایش یابد» (غضنفری و فتح‌اله ؛ 1386 : 101-100 )
2-1-9-7 پیمانکاری فرعی
به طور کلی خریداران در دو حالت از پیمانکاری فرعی استفاده می‌کنند.
1) هنگامی که سازمان خریدار، خود در قالب مشتری برای پیمانکار اصلی‌است و برعکس پیمانکار اصلی قسمت‌هایی از کار را به صورت پیمانکاری فرعی انجام می‌دهد.
2) هنگامی که سازمان خریدار، پیمانکار اصلی است و امور را به دلایل زیر به پیمانکار فرعی واگذار می‌کند:
وجود بار بیش از حد روی نیروی کار یا ماشین‌آلات
حصول اطمینان از اتمام به موقع کار
فقدان تجهیزات تخصصی یا دانش تخصصی