نوامبر 24, 2020

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید …

شناسایی محتوای الکترونیکی مناسب و منطبق با طرح و برنامه درسی و بکارگیری آنها در فرآیند یاددهی – یادگیری .
تولید محتوای الکترونیکی مورد نیاز در صورت ضرورت با استفاده از ابزارهای عمومی .
شناسایی مهارت های دانش آموزان و تقویت مهارت های کار با رایانه آنها .
تشویق دانش آموزان به تقویت مهارت های پایه از جمله تایپ سریع و زبان انگلیسی .
جستجو و یافتن محتوای الکترونیکی مناسب بر روی شبکه اینترنت .
برنامه ریزی برای استفاده از محتوای الکترونیکی در برنامه درسی .
طراحی آزمون های الکترونیکی و سنجش مهارت ها و آموخته های دانش آموزان با استفاده از این آزمون ها .
برقراری ارتباط الکترونیکی با اولیای دانش آموزان و پیگیری امور آموزشی و تربیتی آنها .
برقراری ارتباط الکترونیکی با سایر معلمین در سایر مدارس برای انتقال تجربیات و تبادل محتوای الکترونیکی .
همکاری با تیم حرفه ای تولید محتوا برای مفاد برنامه درسی و مفاهیم کلیدی درس .
ارائه خلاقیت در روش تدریس با استفاده از نرم افزارهای کمک آموزشی و محتوای الکترونیکی مناسب .
همکاری با مسئولین مدرسه برای شناسایی نیازهای تجهیزاتی، سخت افزاری، نرم افزاری و اجرایی مدرسه هوشمند و رفع این نیازها .
حضور فعال بر روی پورتال مدرسه و سیستم مدیریت یادگیری برای مدیریت فرآیند یادگیری دانش آموزان به صورت غیر حضوری بر روی وب .
ارتباط مستمر و پایدار الکترونیکی با دانش آموزان برای رفع اشکال ، تعمیق یافته ها و هدایت و استمرار فرآیند یاددهی یادگیری به صورت مجازی ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۸۶ ) .
۲-۲-۲۱-۴ ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند
تقویت مهارت و توانمندی های کار با رایانه و اینترنت خصوصا تایپ سریع .
تقویت مهارت های زبان انگلیسی خصوصا درک مطلب .
همراهی با معلمان در خصوص استفاده از محتوای الکترونیکی برای تعمیق یادگیری .
اهتمام به تقویت قوه خلاقیت ، تفکر ، حل مساله و همچنین اشتیاق به فعالیت های گروهی .
اهتمام به یادگیری تجربی و یادگیری گروهی در راستای تعمیق مطالب درسی .
اختصاص وقت مناسب برای بهره گیری از محتوای الکترونیکی، نرم افزارهای آموزشی و جستجوی هدفمند برای فهم بهتر محتوای درسی .
اولویت دادن به یادگیری بهتر با درک عمیق تر مفاهیم به جای حفظ کردن محتوای درسی ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۸۷ ) .
۲-۲-۲۱-۵ ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند
آشنایی با فناوری اطلاعات و تسلط به مهارت های پایه کار با رایانه .
ارتباط نزدیک با مدرسه هوشمند و پیگیری امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان خصوصا با استفاده از کانال های الکترونیکی از جمله پورتال مدرسه و یا تلفن همراه .
شناخت دقیق نسبت به برنامه درسی و تکالیف دانش آموزان در منزل و همراهی با آنها برای انجام تکالیف و امور یادگیری در مدرسه هوشمند .
تشویق دانش آموزان به گرایش به سمت روش های نوین آموزشی خصوصا یادگیری تجربی، یادگیری گروهی و کمک به پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان .
فراهم نمودن حداقل امکانات دسترسی دانش آموزان به رایانه و اینترنت در منزل .
همکاری با مدرسه برای تجهیز و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای هوشمندسازی مدارس ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۸۸ ) .
۲-۲-۲۲ ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور
به طور کلی هر گونه تغییر و نو آوری در ابتدا با مخالفت هایی رو به رو می شود ، زیرا از آنجا که نظم موجود را به هم می زند و نگرانی هایی با خود به همراه دارد ، نوعی مخالفت و مقاومت منفی را در انسان ها بر می انگیزد . مدارس هوشمند نیز از این قاعده مستثنا نیستند و طبیعی است که عده ای از مردم و مسئولان ، به ویژه مسئولان با سابقه و دارای تجارب سنتی ، به سادگی تسلیم این گونه برنامه ها نشوند . ( علی الخصوص که نگرانی هایی از قبیل احتمال عدم موفقیت دانش آموزان این مدارس در کنکور ، و امکان بروز مشکلات عاطفی و دلزدگی دانش آموزان نسبت به این سیستم مدرسه ای جدید و این شیوه از آموزش ها و … مطرح می گردد . )
ناکافی بودن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و کمبود منابع مالی و فیزیکی برای تجهیز مدارس هوشمند به سیستم های رایانه ای و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این مدارس ، یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه ی توسعه مدارس هوشمند می باشد . اما مشکل اصلی نبود ابزار و امکانات نیست ، بلکه مسئله مهم تر ساختارها ، فرهنگ ، توانایی به کارگیری ابزارها و امکانات موجود ، شرایط محیطی و از همه مهم تر درک افکار عمومی از این موضوع است . عدم فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در بین مردم و مسئولان و به ویژه معلمان و متولیان امر آموزش و پرورش در کشور ، موانعی جدی بر سر راه اشاعه و توسعه مدارس هوشمند پدید می آورد . پس لازم است این گونه مشکلات شناسایی شده ، به وسیله ی آموزش ها و اطلاع رسانی های مناسب ، در جهت رفع آنها اقدام گردد . برای مثال از آنجا که موفقیت هر گونه نوآوری آموزشی در آموزش و پرورش منوط به رضایت و پذیرش این نوآوری ها توسط معلمان می باشد ( مجیدی ، ۱۳۸۰ : ۱۵۸ ) ، باید به وسیله ی آموزش های مناسب ، مشارکت دادن معلمان در طراحی برنامه ها و استفاده از نظریات آنها در برنامه ریزی ها ، فرهنگ پذیرش و استقبال از کاربرد شیوه های جدید آموزشی را در آنان ایجاد کرد . در غیر این صورت طبیعی است که معلمان احساس کنند این گونه نوآوری ها امنیت شغلی آنان را به مخاطره می اندازد و آنها را به مثابه ی ابزار تجاوز به حیطه ی صلاحیت و تخصص خود قلمداد کنند . تورسن و هوسن در همین زمینه می گوید : از دید معلمان تقریبا همیشه رویدادها به گونه ای رخ می دهند که گویا هر تصمیمی نه با آنها ، بلکه درباره ی آنها گرفته شده است و این باعث می شود تا آنان درست به سان موجود زنده ، عضو خارجی را که به وسیله ی عمل جراحی بر آن تحمیل شده پس بزنند و اصلاحات را رد کنند ( توما ، ترجمه آقازاده ، ۱۳۶۹ : ۱۲۴ ) .
۲-۳ ) مبانی عملی تحقیق
۲-۳-۱ ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
جعفر پور ( ۱۳۸۹ ) ، در تحقیق خود به بررسی عملکرد مدارس هوشمند شهرستان ساری از دیدگاه دبیران پرداخت . یافته های بیان می دارد که در مدارس هوشمند از ظرفیت ها و امکانات فناوری برای ارتقا کیفی آموزش بهره گیری می شود . و در این گونه مدارس از انواع شیوه های تدریس متناسب با تفاوت های فردی دانش آموزان استفاده می گردد . همچنین مشارکت و پشتیبانی والدین در فرایند یادگیری و هدایت دانش آموزان وجود دارد . در مدارس هوشمند محیط مناسب ارزیابی مستمر و متناسب با پیشرفت دانش آموزان ایجاد می گردد . از طرفی عملکرد دانش آموزان در مدارس هوشمند بالاتر از میانگین و عملکرد معلمان در مدارس هوشمند در سطح مطلوبی قرار دارد .
ضامنی و کاردان ( ۱۳۸۹ ) در مقاله ای با عنوان ، تاثیر کاربرد فاوا در یادگیری درس ریاضی ، با هدف بررسی به کارگیری فاوا در یادگیری درس ریاضی با جامعه آماری آن متشکل از کلیه معلمان ریاضی شاغل به تدریس در شهرستان محمودآباد انجام دادند . نتایج نشان دادند که کاربرد فاوا در تغییر نگرش، تثبیت و پایداری مطالب درسی، مهارت استدلال و قدرت خلاقیت و در نهایت یادگیری فعال درس ریاضی تأثیر مثبتی دارد .
محمد زاده مقدم ( ۱۳۸۹ ) تحقیقی با عنوان ، بررسی تاثیر فاوا بر پرورش تفکر خلاق دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان کلاله ، انجام داد . او در تحقیق خود به دنبال پاسخ به این سوال بود که ، آیا بکارگیری فاوا بر پرورش تفکر خلاق دانش آموزان تاثیر می گذارد ؟ . او در تحقیق خود از روش علی مقایسه ای با دو گروه آزمودنی ، گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده کرد . جامعه آماری مورد نظر ، کلیه دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان کلاله را در بر می گیرد . یافته های این تحقیق نشان داد که بکارگیری فاوا در آموزش ، بر خلاقیت دانش آموزان در دو بُعد ابتکار و بسط تاثیر مثبت دارد .
زمرد ( ۱۳۸۶) ، با موضوع ، بررسی تاثیر کاربرد فاوا توسط دبیران در دبیرستان های تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقایسه با روش های سنتی ، پرداخته است . نتایج تحقیقات وی بیان می دارد که ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس هایی که معلمشان اقدام به کاربرد فنون فاوا در فرایند یاددهی – یادگیری نموده بودند نسبت به دانش آموزان کلاس هایی که معلمشان از این فنون بهره نبرده بودند بیشتر است و نیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس هایی که معلمشان با نگرش مثبت از فاوا در تدریس استفاده می کنند نسبت به دانش آموزان کلاس هایی که معلمشان از این فنون بهره نبرده بودند بیشتر است . در پایان نتیجه می گیرد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تاثیر کاربرد فاوا توسط معلمان قرار دارد .
طاهری ( ۱۳۸۶ ) به بررسی تاثیر کاربرد برنامه های شبیه سازی رایانه ای درس شیمی بر یادگیری آزمودنی ها در سه حیطه شناختی، روانی حرکتی و عاطفی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از برنامه های شبیه سازی رایانه ای در درس شیمی، یادگیری شناختی، مهارت های آزمایشگاهی و علاقه ی دانش آموزان را نسبت به درس شیمی افزایش می دهد.
شبیری و عطاران ( ۱۳۸۶ ) در پژوهشی با عنوان بهره گیری از نرم افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش آموزان در کلاس، به بررسی تفاوت های موجود میان آموزش به شیوه ی سنتی با شیوه ی آموزش با بهره گیری از رایانه پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد که بهره گیری از رایانه در افزایش یادگیری دانش آموزان ، افزایش تعامل آن ها با یکدیگر و تقویت روحیه ی انجام دادن کار گروهی در آنان ، تاثیر معنی داری دارد.

نوشته ای دیگر :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.