ژانویه 23, 2021

علمی : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان- قسمت ۲۶

– مانرای و همکاران[۳۱](۱۹۹۷) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی چگونگی اثر ادعای شرکت‌ها به سبز بودن تولیدات خود در تبلیغات اتومبیل، بر ارزیابی‌های مشتریان از محصول و سازمان تولید کننده، و تأثیر آن در خرید اتومبیل» دریافت دانش فردی از محیط زیست به احتمال زیادی منجر به خرید محصولات سبز می‌شود در حالی که ارتباطی با ارزیابی‌های محصول و سازمان ندارد.
– چان[۳۲] ( ۲۰۰۱) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر فرهنگ و عوامل روان شناختی بر بروز رفتار خرید سبز مصرف کنندگان در شهروندان چینی» به این نتیجه رسید که مصرف کنندگان به مسایل زیست محیطی حساسیت دارند اما این توجه و نگرانی کمتر تبدیل به رفتار خرید سبز می‌شود.
جدول (۲-۲): خلاصه‌ای از پیشینه داخلی و خارجی

نویسنده عنوان پژوهش یافته‌های مهم
سالار (۱۳۸۳) بررسی ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی و خرید محصولات شرکت یک و یک با تاکید بر متغیرهای رفتار مصرف کننده نحوه تبلیغات مهم‌ترین عامل موثر بر خرید مصرف کنندگان شناخته شد.
پور عسکری (۱۳۹۰) بررسی تأثیر متغیرهای زیست محیطی بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه دانشجویان نگرانی زیست محیطی بهترین محرک رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی می‌باشد.
سین و پندی (۲۰۱۲) بازاریابی سبز: سیاست‌ها و شیوه‌هایی برای توسعه پایدار
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بازاریابی سبز یا محیطی شامل همه فعالیت‌های طراحی شده به منظور تولید و تسهیل مبادلات در نظر گرفته شده برای برآوردن نیازها و یا خواسته‌های انسان، بطوریکه با رضایت از این نیاز و خواسته‌ها، می‌خواهد حداقل تأثیر زیان آور زیست محیطی طبیعی رخ دهد.

آیسل بوزتپ (۲۰۱۲)

بازاریابی سبز و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف کننده

آگاهی‌های زیست محیطی، ویژگی‌های محصول سبز، ارتقاء سبز و قیمت سبز موثر بر رفتار سبز خرید مصرف کنندگان در راه مثبت اثر می‌گذارد.

پریش سین (۲۰۱۰)

بازاریابی سبز: فرصتی برای نوآوری و توسعه پایدار

عباراتی مانند بازاریابی سبز و بازاریابی محیط زیست اغلب در مطبوعات محبوب و معتبر منتشر می‌شود. بسیاری از دولت‌ها در سرتاسر جهان تلاش وافری می‌کنند تا فعالیت‌های مرتبط با بازاریابی سبز را تنظیم نمایند و به طور منظم به اجرا در آورند.