ژانویه 17, 2021

برنامه ریزی گردشگری

WTO دارای یک مرکز اسناد است که قابل استفاده برای اعضاء است که شخصیت‌های حقوقی غیر عضو هم می‌توانند از آن استفاده کنند و هدف از آن ارایه‌ی‌ اطلاعات صحیح درباره گردشگری بین‌المللی است. در این بخش ارتقاء و برآوردن انتظارات مصرف کنندگان، تفکیک تقاضا، روابط فرهنگی و زیست محیطی، تحول تکنولوژیکی و افزایش درصد رقابت، WTO را به ایفاء نقشی در مدیریت و سیاست گذاری جهانی با نظارت و توجه متخصصان گردشگری یاری می‌رساند. این هدف اغلب با مشارکت‌ دولتمردان ملی، منطقه‌ای و محلی اجرا شده، دیگر سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی و NGOها نیز در اجرای آن مشارکت دارند. (سازمان جهانی گردشگری (Wto).
منابع آماری سازمان جهانی گردشگری (WTO)
تعداد مسافران بین المللی در سال 1950 بیست میلیون نفر و در سال 2004 ، 760 میلیون نفر بوده و انتظار می رود تا سال 2020 این تعداد از یک میلیارد 600 میلیون نفر در سال فراتر رود .

مدیریت گردشگری
تعریف مدیریت گردشگری بر مبنای سیاست گذاری‌ها، تحقیقات مجله‌ای منتشر شده، تحلیل گزارش‌ها و اطلاعات بر مبنای برنامه ریزی و مدیریت تمام جنبه‌های گردشگری شکل می‌گیرد. مدیریت گردشگری رهیافتی چند بخشی و چند رشته‌ای شامل؛ جغرافی، اقتصاد، حمل و نقل، هتل‌ها و رستوران داری، جامعه‌شناسی، بازاریابی و مطالعات توسعه می‌باشد.(Rene Barelte, 2000, p:586).توسعه و عملکرد مدیریت کارآمد گردشگری، نیازمند عنصر نهادی معینی است که عبارتند از:
ساختارهای سازمانی، به ویژه دفاتر گردشگری دولتی و اتحادیه‌های گردشگری بخش خصوصی مانند اتحادیه هتل‌ها.
قوانین و مقررات مربوط به گردشگری، از قبیل تعیین استانداردها و صدور مجوز برای هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی و سیاحتی.
برنامه‌های آموزشی و کارآموزی و مؤسسات آموزشی برای آماده سازی افراد جهت کار موثر در امور گردشگری
فراهم نمودن سرمایه مالی به منظور توسعه جاذبه‌ها، تسهیلات، خدمات و تأسیسات زیر بنایی گردشگری و ایجاد ساز و کارهایی برای جلب سرمایه گذاری.
تدوین برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی جهت شناسایی کشور و منطقه به گردشگران و ترغیب آنها به بازدید از منطقه و ایجاد تسهیلات و خدمات اطلاع رسانی گردشگری در مناطق مقصد گردشگران.
ایجاد تسهیلات مسافرتی (شامل اخذ ویزا)، گمرک و ارایه دیگر خدمات و امکانات در مبادی ورودی و خروجی گردشگران (عبداالله زاده، 1379: 16-15).
در تعیین اولویت‌ها و تنظیم سیاست‌ها و راهبردها، رهبران و مدیران ارشد بیشترین نقش را دارا هستند. بدون شک اگر حمایت‌های رهبران وجود نداشته باشد هیچ نوع پیشرفتی در گردشگری اتفاق نمی‌افتد، برای مثال فیدل کاسترو گردشگری را در کشورش مستقیماً‌ حمایت می‌کند.از مدیریت به عنوان ضرورت کارکردی هر نوع سازمان گردشگری یاد می‌شود و موفقیت یا شکست هر سیستمی به چگونگی مدیریت آن وابسته است. رابطه اساسی هر سازمان در جذب، آموزش و حفظ مردمی که باید تحت تأثیر قرار داده شوند با رهبری است، یک تحقیق نشان داده است که چگونگی مدیریت به اخلاق جمعی و خلاقیت بستگی دارد. پرسش اصلی که درباره‌ی مدیریت، طرح آن ضروری است،‌کیفیت خوب رهبری در یک چشم انداز اصلی در طرح سئوالات محوری، درباره نقش رهبری و هنجار نقش مدیریتی در رهبری است که ارزشمند و ملموس می‌باشد.
مینتز برگ در 1973 طیفی از نقش‌های متفاوت رهبری را فهرست کرد که نوعاً مدیران در حوزه مدیریتی سازمان خود اعمال می‌کنند او خاطر نشان کرد که نقش‌ها در ابتدا پیرامون نقش مدیران در گروه و روابط میان پرسنلی‌اش با دیگران شکل می‌گیرد و نقش ریاستی اولین این‌ها است و مدیر در مرحله اول ماهیتی نمادین و عقلانی دارد. دومین نقش میان پرسنلی در روابط کاری است و مدیر به عنوان فردی که روابط کاری را کنترل می‌کند عمل می‌کند. مینتز برگ پیشنهاد می‌کند که مدیران شبکه اولیه‌ای از برخوردهای میان فرد و گروه را آفریده و حفظ می‌کنند، چون که این روابط به عنوان اساس مجموعه‌ای عمل می‌کنند که دارای دیگر نقش‌هایی است که مدیر به عمل و انجام آن متعهد است.
اهمیت برنامه ریزی در گردشگری
روشی منظم برای اطمینان یافتن از اینکه در زمان مناسب افرادی مناسب در پست‌های مناسب قرار بگیرند (چاک، 1377: 46). تجربیات در مورد گردشگری نشان داده است که گردشگری برای هر جامعه‌ای اساساً مفید است. و عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری، بدون اینکه ارتباطی به ماهیت ذاتی این فعالیت داشته باشد، به دلیل فقدان برنامه ریزی‌های لازم است (دیبائی، 1371: 55). برای دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری، برنامه ریزی گردشگری در تمام سطوح ضروری است. تجربه بسیاری از مناطق دنیا در دراز مدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه گردشگری می‌تواند بدون ایجاد مشکلاتی مهم فوایدی را به همراه آورد و بازارهای گردشگری رضایت بخشی را حفظ کند. گردشگری فعالیت نسبتاً پیچیده‌ای است که چندین بخش از جامعه را در برمی‌گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره‌ای شود که در این صورت جبران آن ممکن نخواهد بود. در امر گردشگری باید استراتژی‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشیم.
فواید برنامه‌ریزی گردشگری ملی و منطقه‌ای
تعیین سیاست‌ها و اهداف کلی توسعه گردشگری؛ گردشگری درصدد انجام چه چیزی هست و چگونه می‌توان این اهداف را بدست آورد.
توسعه گردشگری به شکلی صورت بگیرد که منابع فرهنگی و طبیعی آن برای مدتی نامحدود نگهداری و برای استفاده حال و آینده حفظ شوند.