نوامبر 28, 2020

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

نطفه مى‌باشد زیرا تبصره ماده 1210 قانون مذکور مقرر مى‌دارد:“اموال صغیرى را که بالغ شده می باشد در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ”‌بین تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى ایران تعارضى به چشم مى‌‌خورد. زیرا ماده 1210مقرر مى‌دارد که هر فردى بعد از رسیدن به سن بلوغ، حق هرگونه دخل وتصرفى در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد ولى تبصره 2 ماده مذکور مقرر مى‌دارد که بعد از رسیدن به سن بلوغ هم کسى نمى‌تواند در اموال و حقوق مالى خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به اثبات برسد. تعارض بین تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى موجب اختلاف‌نظر بین محاکم و صدور احکام متضادى گردید و بدین جهت هیئت عمومى دیوانعالى کشور در مقام رفع تعارض وایجاد وحدت رویه در راى شماره 30 مورخ 1364/10/3 خود اعلام نمود:

ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى هشتم دى ماه 1361 که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى‌باشد مگر در امور مالى که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد می باشد. به عبارت اخرى صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى‌تواند نسبت به اموالى که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع می باشد و بر این اساس نصب قیم به مقصود اداره امور مالى و استیفاى حقوقى ناشى از آن براى افرادفاقد ولى خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى می باشد[1].

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

 

3-7- کنواسیون حقوق کودک

3-7-1- سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک

مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می‌گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 م. بود. وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می‌شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 م. «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم گردید که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و طرفداری آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تاسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال 1946 م.، بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلی، نگران کننده می باشد. بر اساس آمار یونیسف (1990 – 1989) هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال، به علت سوء[1] مدنی (قهفرخی)، سعید، کودک آزاری در ایران، چاپ اول، نشر اکنون، تهران، 1383، ص98

 مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران