ژانویه 24, 2021

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

6-8-2. فضیلت سوره قدر.[1]

6-8-3.تحفه شاهی.این رساله به موضوع تجوید پرداخته و به فارسی می‌باشد.[2]

6-8-4.تفسیرفاتحه واخلاص وقدر.[3]

6-8-5.الاحادیث القدیسه.[4]

ملای قمی ازدوجهت کفرصاحب شعر را اظهار می‌کند: اول اینکه ملای روم، دلِ اهل خانقاه را منزل خدا وسجده گاه خلق می‌داند.ودرمرتبه دوم استخفاف حرمت مساجد کرده که درنهایت تکریم هستند.وی می‌گویدمسجدی مثل؛ مسجدالحرام که یک رکعت نماز درآن برابربا یکصد هزار نمازاست، پیش این طایفه شأنی ندارد.وی اظهار می‌کندکه مسجد درنزد خدا بسیارمحترم بوده وروایتی ذکرمی‌کند مبنی براینکه هرکس مسجدی بنا کند به اندازه لانه پرنده ای، خداوند برای اوخانه ای دربهشت برایش بنا می‌کند.[5]وی می‌گویدنزداین فرقه ها علاوه بر مسجد، حج ونماز وسایر عبادات نیز قدری ندارد. ملامحمّدطاهرقمی دلیل اینکه این طریقه درشیعه وجود نداشته اینطوربیان می‌کند که: «اگراین طریقه ها درشیعه وجود می‌داشت بایستی درکتب نامی ازکسی برده می‌گردید که ازشیعیان و دوستان اهل بیت باشد واهل خانقاه باشد، حال آنکه اینطورنیست.ازجمله شهر‌هایی که معروف هستند به شیعه بودن مثل؛ دارالمؤمنینقم، استرآباد، سبزوار، جبل عامل وحله دراین شهر‌ها اثری ازخانقاه های قدیمی وجود ندارد.گرچه درقم گنبد های قدیمی بسیار می باشد».[6]

آن چیز که که باعث شده انتقادات ملامحمّدطاهر قمی ومیرلوحی سبزواری وامثال آندو از اصول نقد خارج گردد،عدم‌تجزیه وتحلیل اصول ومبانی تصوف وهمینطورعالمانه نبودن انتقادهای آنها می باشد.باصراحت می‌توان گفت که شیخ الاسلام قم ومیرلوحی سبزواری بیشتر ازروی تعصب دینی وموازی نبودن اصول ومبانی تصوف با شاخصهای آنهااین انتقادات راوارد می‌دانستند.ایندو از اصول ومبانی نقدخارج شده ودرنهایت، قضاوت منصفانه‌ای نداشته اند.شایدگفته گردد وقتی که اموری باشریعت اسلام مخالف‌می باشد وباصریح آیات‌و روایات‌آنها را ردّ می‌کنند، کجا می‌توانداشکال برملا محمّد طاهر ‌ومیرلوحی وامثال آنها[1]. فهرستواره دستنوشته های ایران ، ج7، ص 1065.

[2].همان، ج 2، ص 963.

[3].همان، ج3، ص 173.

[4].صدرایی خویی، علی، ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست نسخه های خطی کتاب خانه عمومی آیت الله گلپایگانی(قم)، ج1و2، ص 849. این رساله ترجمه و شرحی می باشد بر چهل حدیث قدسی که از تورات نقل شده می باشد و در این ترجمه متن احادیث ذکر نشده.

[5]. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام): مَنْ‏ بَنَى‏ مَسْجِداً کَمَفْحَصِ قَطَاه  بَنَى اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّه.من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص 235.

[6].اصول الفصول التوضیح،فصل اول باب پنجم،ص32.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف