ژانویه 20, 2021

بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

تکه ای از متن پایان نامه :

بن‌مبارک مروزی (م181ق) باشد، در آن صورت سابقه طریقه ملامتیانجنید بغدادی می‌گوید «فتوت در شام می باشد، سخن­گوییدر عراق و صدق در خراسان».[1]

خرگوشی می‌گوید که ملامتیان خراسان و صوفیان بغداد از چند جهت با هم فرق دارند، یکی این­که اصول ملامتیان مبتنی می باشد بر علم و اصول صوفیه مبتنی می باشد بر حال. دیگر این­که ملامتیان مبادرت می‌ورزند به کسب و کار، و حال آنکه صوفیان تمایل به ترک کسب دارند. دیگر این­که ملامتیان اکراه دارند که از راه لباس و مرقعه پوشیدن در جامعه شناخته شوند در حالی که صوفیه به این کار تمایل دارند. و بالاخره صوفیان بغداد اهل سماع و پای‌کوبی و تواجد و فریادکشیدن در حین سماع‌اند، ولی ملامتیان در مجالس سماع شرکت نمی‌کنند و از پایکوبی‌کردن و اظهار وجد کردن و شیون کشیدن خودداری می‌کنند.

خرگوشی هرچند که ملامتیه را از حیث افعال و احوال و اقوال با صوفیه متفاوت می‌داند، ولیکن طریقه‌های ایشان را در عرض یکدیگر قرار می‌دهد. اما ملامتیه از نظر سلمی برتر از صوفیه‌اند.[i]

خرگوشی وقتی فرق­های میان طریقه صوفیان و ملامتیان را ذکر می‌کند به هر دو طریقه توجه دارد. اکثراً ذکر کرده، امّا بدون این­که این خصوصیات را در برابر خصوصیات صوفیه قرار دهد. درمورد این‌که اصول ملامتیان مبتنی بر علم می باشد و اصول صوفیان مبتنی بر حال، سلمی چیزی نگفته می باشد.بهقول خرگوشی ملامتیه را سابقاً «محزونین» می‌خواندند.

اما نظر سلمی گاه متعارض می باشد. در مقدمه رساله ملامتیه، ملامتیان را برتر از صوفیان می­داند. اما در رساله­اش در«مسئله درجات الصادقین فی التصوف» در پاسخ2. کشف المحجوب، تألیف هجویری که بابی با عنوان ملامتیه دارد.

[1]. خرگوشی، تهذیب الاسرار، نسخه برلین، برگ 92ب؛ قشیری، عبدالکریم، ترجمه­ی رساله قشیریه، تصحیح فروزانفر، تهران، نشر علمی و فرهنگی ،1361، ص355 (باب فتوت).

[i]. نویسندگان بعدی که درمورد فرق میان صوفیه و ملامتیه سخن گفته‌اند متأثر از رساله سلمی بوده‌اند. ابن عربی در الفتوحات المکیه (ج3، ص6ـ34) ملامتیه را برتر از صوفیان دانسته، در حالی که شهاب الدین عمر سهروردی در عوارف المعارف (باب هشتم) صوفیه را بالاتر از ملامتیه انگاشته می باشد. ابوسعید فرغانی که ابن‌فارس را متمایل به مذهب اهل ملامت دانسته(مشارق الدراری، ص85) و عزالدین محمود کاشانی(مصباح الهدایه، تصحیح همائی، ص115) و جامی (نفحات الانس فی حضرات القدس، تصحیح عبادی، ص6-7) متأثر از عوارف المعارف‌اند. حافظ حسین کربلائی تبریزی هم (روضات الجنانو جنّات الجنان، تصحیح جعفر سلطان القرائی، تهران 1344، ج1، ص210 ـ 209) مطالب جامی را عیناً نقل کرده و سپس داستانی هم درمورد ابوعثمان حیری از رساله ‌معاش السالکین سید محمّد نوربخش آورده می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه