نوامبر 28, 2020

انواع تسهیلات

2-1-4-10- موزههای نظامی
روند تاریخی انواع سلاح های نظامی و جنگی را در معرض دید همگان قرار می دهند. این نوع اشیا شامل لباس های نظامی رزمی، اسلحه و دیگر وسایل رزمی نیز هستند. مانند موزه نظامی در باغ عفیف آباد شیراز.
تصویر2-2- موزه نظامی در باغ عفیف آباد شیراز
2-1-4-11- موزههای مفاخر(خانه هنرمندان)
برای ارج نهادن به هنرمندان، نویسندگان، مخترعان و مفاخر جامعه، معمولاً پس از درگذشت آنها در خانه شخصیشان پدید میآید و در بر گیرنده وسایل شخصی، وسایل کار و آثار ایشان است. این موزهها بیشتر در کشورهای اروپایی مرسوم است.
خانه شکسپیر نویسنده مشهور انگلیسی و ادیسون مخترع امریکایی از این نوع است. در ایران هم خانه بزرگ مرد موسیقی “استاد ابوالحسن صبا” تبدیل به موزه شده و در برگیرنده تابلوهای نقاشی، تالیفأت و اموال شخصی وی است.
2-1-4-12- موزه‌های علمی
موزه‌های علوم طبیعی، موزه‌های علوم کاربردی و موزه‌های فنی (به استثنای موزه‌های تاریخ علوم و فنون، که تاریخی شمرده می‌شوند) در زمره موزه‌های علمی قرار دارند. وظیفه موزه‌های علمی این است که تمایل طبیعی به دانش را برانگیزند، اطلاعاتی در مورد پژوهش‌ها و پیشرفت‌ها بدهند، به هر فردی احساس مشارکت در پیشرفت فنی را بخشند، و درک و قدردانی نسبت به حفظ محیط طبیعی از دیدگاه اقلیمی و تاریخی را تشویق کنند، تا بینندگان را با سیر تحول طبیعت و بشریت آشنا سازند. همه این موزه‌ها شئ واقعی را اعم از اینکه موجود طبیعی باشد، یا ماشین مصنوعی و مدل آن (به صورت اسلاید تمام پرده رنگی، ماکت یا نمونه متحرک) و با نمایش (یعنی تجربیات فیزیکی، بازسازیهای کیهانی یا گردش‌های علمی) پیوند می‌دهند. هدفشان اساساً تعلیمی است، و فعالیتهای آموزشی آنها بسیار مهم و به دور از تمرکز هستند. بعضی از موزه‌ها نمایشگاههای قابل جابجایی به راه می‌اندازند تا به مناطق دورافتاده و محروم از موهبات تکنولوژی خدمت برسانند؛ برخی دیگر، مانند موزه کلکته، از موزه‌های بسیار استفاده می‌کنند؛ عده‌ای نیز انواع تسهیلات را در اختیار مدارس فاقد آزمایشگاه و کارگاه می‌گذارند، همچنان که در میلان دیده می‌شود. موزه‌های علمی محتملاً مواظبت شده‌ترین و پرفعالیت‌ترین موزه‌ها هستند. پیشرفتشان در موزه‌شناسی و در فنون ارائه از همه حیاتی‌تر بوده است.
2-1-4-13- موزه‌های تخصصی
اگر چه همه موزه‌های تخصصی را می‌توان در طبقه‌بندیهایی که دیدیم گنجاند، لیکن نفس تخصصی بودنشان مسایل ویژه‌ای برای آنها پدید می‌آورد. موزه‌هایی به معرفی یک فعالیت هنری می‌پردازند، مانند موزه سینمای ایران که در سال 1381 در باغ فردوس تهران گشایش یافت.
تصویر2-3- باغ فردوس، ساختمان موزه سینمای ایران
2-1-4-14- موزه کودکان
موزه های کودکان موسساتی هستند که با ارائه انواع نمایشگاه و برنامه های جذاب عمدتاً با هدف ایجاد انگیزه های یادگیری و درک تجربه های مختلف برای کودکان شکل گرفته و فعالیت می کنند.
 تفاوت این نوع موزه با موزه های سنتی درآن است که موزه های کودکان یا موزه های کودکی نوعاً موزه هایی هستند که آزادی عمل بیشتری از نظر سیاست های نمایش و نگاهداری آثار دارند.
فکری که پشت این نوع موزهها و نمایشگاهها نهفته آن است که این فعالیتها می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی به ویژه در سالهای نخست کودکی مورد استفاده مربیان و معلمان و سرپرست کودکان قرارگیرد. بیشتر موزه های کودکان جهان، جنبه غیرانتفاعی دارند و توسط سازمان های غیرانتفاعی سازماندهی میشوند و از این رو عمدتا توسط گروه های کوچکی از کارکنان داوطلب اداره می‌شوند.
با این حال طی دهههای گذشته سازمان های تخصصی بین المللی فعال در حوزه موزههای کودکان با تشکیلات قدرتمندی پا به عرصه وجود گذاشتهاند که اتحادیه موزههای کودکان که در سال 1962 شکل گرفته از این جمله است.
 سازمان بین المللی اتحادیه موزههای کودکان، در سال 2007 با 341 موسسه عضو از 23 کشور جهان شبکه گسترده ای در این زمینه است. همچنین اتحادیه موزه های کودکان اروپا نیز که در سال 1994 تشکیل شده هم اکنون بیش از 34 کشور را در عضویت دارد.
 نخستین موزه کودکان جهان موزه کودکان بروکلین است که درسال 1899 در بروکلین شکل گرفت و سپس پنج موزه دیگر نیز ایجاد شد که به ترتیب موزه کودکان بوستون درسال 1913، موزه دترویت در سال 1917 موزه کودکان ایندیاناپولیس که طبق گزارش اتحادیه موزههای کودکان، بزرگترین موزه کودکان جهان محسوب می شود. سپس موزه کودکان هارتفورد و موزه کودکان دالاس که هر دو در دهه 1920 تاسیس شدند. اتحادیه موزههای کودکان، گزارش داده است که تا سال 1975 تقریبا 38 موزه کودکان در ایالات متحده امریکا شکل گرفته بود. در دهه 1970 تا 2007 بیش از دویست موزه کودک دیگر در این کشور تأسیس شده است.
2-1-4-15- موزه‌های جهانی
موزه‌هایی بسیار بزرگاند که دارای بخشهای گسترده بزرگی هستند که در آنها آثار مختلف از سراسر جهان گردآوری و در معرض نمایش قرار گرفته‌اند مانند موزه لوور فرانسه.
2-1-5- بناهای تبدیل شده به موزه

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامهسازش و داوری در امور حسبی