آموزش های فنی و حرفه ای

الف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته هایی از پزشکی و تدریس
ب: مشاغلی که با ویژگیهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهی ، مهندسی الکترونیک، داروسازی، ‌مددکاری، مترجمی
ج: مشاغلی که هیچگونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت می گیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است نه جنسیت (کارگری ساده در سایر رشته های فنی و خدماتی(
د : مشاغلی که یابه دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزشهای اعتقادی ( فرهنگی و اجتماعی) برای بانوان نامناسب است مانند قضا و آتش نشانی
ماده6- تشویق بانوان تحصیل کرده و متخصص با تجربه به احراز سمتهای مدیریت و مشاغل ستادی، به منظور امکان استفاده از کارآیی آنها در سطوح عالی اجرایی
ماده 7- باتوجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیلکرده در هرجامعه ای ارزشمندترین سرمایه های آن بشمار می آید و برای آموزش و تربیت علمی آنان سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفته است باید.
اولاً‌: ‌انتخاب صحیح و تحصیل در رشته های متناسب با اشتغال بانوان هرچه کامل تر امکان پذیر شود.
ثانیاً: ‌تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی های زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید به گونه ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود.
ماده 8- دستگاههای تبلیغاتی و رسانه های گروهی باید براساس سیاستهای مصوب درزمینه اشتغال زنان، به گونه ای تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموار کننده پیشرفت هجوم شرق وغرب به ارزشهای اعتقادی و اسلامی مانباشد و در عین حال زمینه ساز جذب زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و تولیدی و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگی کشور باشد.
ماده 9- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم حق الزحمه و مزایای مساوی منظور شود.
ماده 10- با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده ونقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قایل است، مقررات و تسهیلات لازم، به مناسب “شغل مادرانه ” در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.
ماده 11- امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و فرصت های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان آور خانواده خود، فراهم آید.
ماده 12- فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و درکنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونی، ایجاد شود.
ماده 13- سازمان امور اداری واستخدامی کشور و نیز وزارت کار و اموراجتماعی موظفند با همکاری شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نسبت به تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی این سیاستها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آیین نامه و بخشنامه های آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیه های قبلی مفاد این سیاستها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند.
گفتار دوم: محدودیتهای اشتغال زنان
الف: محدودیتهای عمومی
1- عدم مخالفت شغل با‏ احکام اسلام (اصل 28 ق.ا.) و موازین اسلامی (اصول 21-20 ق.ا.)؛
2- عدم مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران (اصل 28 ق.ا.)؛
3- عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده 975 ق.ا. و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).
ب: محدودیتهای ناشی از جنسیت
منوعیت قضاوت
محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح
ج:محدودیتهای ناشی از زوجیت
مغایرت شغل زوجه بامصالح خانواده. سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده 1104 ق.م. اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده 1168 ق.م: