نوامبر 27, 2020

آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

در پاسخ مى‌گوییم که غرض مولا آن می باشد که مکلف در تحصیل و ترک تحصیل‌علم،آزادى و وسعت اقدام داشته باشد و ملزم به چیزى نشود.پس همین مورد نیز ازمواردى می باشد که تزاحم میان اغراض الزامى و اغراض ترخیصى حاصل شده می باشد وهمان حرف‌ها موبه‌مو تکرار مى‌گردد.[1]

با این توضیحات روشن گردید که چگونه راه جمع مذکور پاسخ‌گوى اشکال‌هاى‌مطرح در باب جعل حکم ظاهرى می باشد.اما اشکال تضاد دو حکم برطرف مى‌گردد؛زیرا اگر حکم ظاهرى را الزامى و حکم واقعى را ترخیصى فرض کنید،بر مبناى‌طریقیت احکام ظاهرى،این حکم الزامى براى حفظ احکام الزامى واقعى آمده می باشد‌و گفتیم که عدم تعین مصبّ غرض نزد مکلف موجب نمى‌گردد که دائرهء غرض نزدمولا گسترده گردد؛یعنى آن‌چه در واقع الزامى بود،الزامى مى‌ماند و آن‌چه مباح بود،مباح مى‌ماند و تنها دایرهء محرکیت به لحاظ غرض اهم گسترش مى‌یابد و غرض مهم‌را نیز دربر مى‌گیرد.پس تنها محرکیت برطبق غرض مهم نیست،ولى اصل غرض‌محفوظ می باشد.ازاین‌رو،نه تصویب لازم مى‌آید و نه تضاد به لحاظ مبادى.

اما اگر حکم ظاهرى را ترخیصى و حکم واقعى را الزامى فرض کنید این ترخیص براى حفظ مباحات واقعى آمده می باشد؛با این توضیح که‌مباحات واقعى در این حال حتما بایستی اقتضایى فرض شوند.تقدیم غرض ترخیصى‌معنایش آن نیست که تکالیف الزامى از الزامى بودن مى‌افتند و مباح مى‌گردند؛بلکه‌هرچه در واقع می باشد،همان‌گونه باقى مى‌ماند و جعل اباحهء ظاهرى نشان‌دهندهءاهمیت غرض ترخیصى در برابر غرض الزامى می باشد؛به گونه‌اى که مولا دائره محرکیت‌را به لحاظ آن گسترش مى‌دهد.پس باز هم،نه تصویب لازم مى‌آید و نه تضاد.

نوشته ای دیگر :   تاثیر آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

و اما به لحاظ نقض غرض نیز اشکالى پدید نمى‌آید؛چرا که نقض یک غرض براى‌حفظ غرض مهم‌تر در موارد تزاحم ملاک‌هاى،نه تنها محذورى ندارد،بلکه‌گریزناپذیر می باشد.[2]

در پاسخ به این اشکال که اگر مکلف به عدم تکلیف قطع داشت  چگونه مولی حکم امتثالی را صادر میکند؟ شهید صدر در پاسخ این اشکال گفته می باشد که جعل حکم واقعى،درصورتى که مکلف قطع بهیافت،معنایش آن می باشد که آن مصلحت غیرالزامى بر عهدهء بشر هست؛البته به همان مقدارى که با مستحبات و مکروهات‌مناسبت دارد.[3]

شایان توجه می باشد که شهید صدر، در حلقات الاصول خود(دروس فی علم الاصول)که درسالهای پیانی عمر مبارک خویش وپس از دو دورهء درس خارج اصول تالیف نموده  وبازبان علمی دقیقی نگاشته وبرخی از مباحث علمی عمیق را درآن مطرح ساخته عباراتی گویا ودر عین حال بیانگر نظر خویش در این

[1]حائرى، سید کاظم، مباحثالاصول(تقریراتدرسشهیدصدر)،ج ٢،صص 52، 53 و ۶٣.

[2]همان،ج ٢،ص ۵٣.

[3]حائری، همان،ص ٢٠٨ و ٢٠٩.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه