ژانویه 20, 2021

آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 البشاره و النذاره فی تعبیر الرؤیا و المراقبه

این کتاب 59 باب دارد که به طرح مطالبی درمورد­ی رؤیای صادقه، رؤیاهای بعضی انبیا، آداب صاحب رویا، آداب معبِّر و تعبیر رویاهای مختلف مانند به خواب دیدن انبیاو صحابه تا خواب ملوک و صاحبان حرفه­ها، مکان ها، اشیا، جانوران، لباس­ها و…اشاره دارد که بر اساس احادیث پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله و اخبار صحابه و تابعین و افرادی هم­زیرا ابوبکر، عمر بن الخطاب، عبدالله بن عمر، مجاهد، جعفر الصادق و سعید بن المسیّب آمده و اظهار می­گردد.[1]هم­چنین داستان­هایی هم از صوفبه در آن نقل شده و تعبیراتی از ابراهیم بن محمّد کرمانی[i]و تعبیراتی بر اساس قول ابن سیرین(م110ق) و حکایت­هایی از او آمده می باشد. مانند این حکایت­ها، حکایت عدی بن ارطاه(90آ)، رؤیای مروان بن الحکم(951 ب)، حکایت خواب دیدن حسن بن علی عیسی بن مریم را(15ب)، حکایتی از معن بن زاأده (111آ)، رویای هارون الرشید در حرم(90ب)، حکایت یزید بن الملهب در زندان حجّاج(111آ)، رویای هشام(143)، حکایتی از علیالنّبوه»،«شرفالنّبوه»،«شرف­المصطفی»،«سیرالمصطفی»،«شرفالنّبی»و«کتاب المبتدأ والمبعث». در نسخه­های عربی و فارسی موجود«شرف­المصطفی»و«شرف­النّبی» خوانده شده می باشد. مترجم فارسی کتاب و نیز نویسنده­ی مقدمه­ی آن و هم­چنین در ترجمه­ی راوندی نام کتاب را«شرف­النّبی» و در صفحه­ی 13 آن را«کتاب شرف النّبی و معجزاته» نوشته­اند. در مقدمه­ی اصل عربی مؤلف موضوع کتاب را«شرف النّبی»توصیف کرده می باشد: «قال الاستاذ ابوسعد عبدالملک بن ابی عثمان الواعظ – سلمه الله و اتقاه- حدانی الی أن أجمع شرف النبی – صلی الله علیه و اله وسلم- حبه و الانس بذکره، لأن من أحب شیئا أکثر ذکره».(ق 4ب). [و گویا همین، مبنایی برای نامیدن کتاب به«شرف النّبی» و«شرف المصطفی» شده می باشد. در باب 16 کتاب هم شرف­های رسول اکرمصلی الله علیه و آله را در قرآن آورده می باشد.[ii]

مؤلفان و هم­چنین خرگوشی شرف را به خصایص و فضایل تعبیر کرده­اند. بایستی گفت بخش­هایی از کتاب فضایل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بعضی از انبیا را برشمرده و نیز بخش­هایی به شمایل و علت های نبوّت پرداخته[1]. 16ب، 33ب-34آ، 89آ، 114آ، 120ب، 121ب، 154آ؛ به ترتیب اسامی: 120ب، 227ب، 43آ، 121آ وب، 44ب،46ب، 95ب؛ مانند: 95آ، 101آ، 122آ، 113ب، 124ب، 129ب، 135آ، 143-144، 166ب، 178آ، 189ب، 190ب، 211آ، 224، 240آ؛ طاهری عراقی، احمد، پیشین، ص17.

 . [i]70آ، 90ب؛ درمورد­ی ابواسحاق کرمانی نک:  ابن ندیم، الفهرست، تهران،امیرکبیر، 1366ش، ص387؛ ابن خیر،  محمّد بن خیر، فهرسه ابن خیر، قاهره، دارالکتب المصری، 1410ق/1989م،ص266؛ حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، تهران، المکتبه الاسلامیه، 1967م/1387ق، ص 1405؛ بروکلمان،کارل،ذیل تاریخ الادب العربی، مترجم سعید حسن بحیری، قاهره، مکتبه الادب، 2007م، ج1، ص361، ج1، ص 433.

 

[ii]. بروکلمان، کارل، فهارس العربیه لکتاب تاریخ الادب العربی، مترجم اعداد دریه الخطیب، حلب، مطبعه التراث العلمی العربی، 1405ق/1985م، ج 1، ص 361 و ترجمه عربی، ج 4، ص 85، فؤاد سزگین، تاریخ نگارش های عربی، تهران،1380، ج1، ص 671؛ در مقاله آقای عراقی نسخه­ای که به آن ارجاع داده­اند اطلاقا و بدون ذکر مشخصات، همه جا نسخه­ برلین، ش 9571، می باشد. وهر جا از نسخه دیگر یا از ترجمه دیگر یا از ترجمه­ فارسی بهره گیری شده مشخصات نسخه ذکر گردیده می باشد؛ الذهبی، محمد بن الحافظ، العبر فی خبر من غبر، ج3، ص 96؛ حنبلی، ابن فلاح، ج 3، ص 184؛ ونیز «کتاب فی علت های النبوه»: سمعانی احمد بن منصور،الانساب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1419ق، ج 5، ص 102، ابن عساکر، ص 234؛ حاجی خلیفه، ص 1045؛ السخاوی، شمس­الدین محمد بن عبدالرحمان، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی تا]، ص 169؛ شعرانی، عبدالوهاب، الجواهر و الدرر، قاهره، المکتبه الازهریه للتراث، 1998م، ص 588؛ ابن خیر، فهرسه، ص 289، به همین عنوان «شرف المصطفی» حاجی خلیفه کتابی به ابن جوزی نسبت می­دهد که احتمالاً همان الوفا بلاحوال (:یا فی الفضایل) المصطفی باشد که بارها چاپ شده می باشد؛ شرف النبی فارسی، پیشگفتار ص سیزده؛ جوامع الحکایات، نسخه پاریس؛ کتاب السیاق 47 آ؛ نسخه­های ظاهریه و برلین ( در پایان نسخه ی برلین: کتاب شرف محمد) و از نسخه­ ترجمه­ فارسی؛ نسخه­ی کتابخانه­ موزه بریتانیا و از ترجمه­ فارسی نسخه­ پاریس؛ شرف النبی فارسی، ص 502،425،419،2؛ طاهری عراقی، احمد، ص 18-19.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه