روزنامه

آستینم را حوله می‌کنم و می‌کشم به صورتم و هول‌هولکی سینی را برمی‌دارم و می‌آیم به اتاق نشیمن. مامان از لای موهای بر پیشانی ریخته‌اش خیلی سرد و یخ‌زده نگاهم می‌کند و بعد خودکارش... متن کامل

روابط خانوادگی

عصبانی شد و دنبالم دوید.جای شما خالی! چه کتکی بهم زد! کله‌پوک بود دیگه!( ص۲۶-۲۷)بزرگ‌نمایی: نویسنده با استفاده از این تکنیک در داستانک وای که چه مصیبتی با اغراق درباره‌ی شیطنت‌های... متن کامل

ادبیات کودک و نوجوان

هرچند ایبد با استفاده از طنز موقعیت به درک بهتر مخاطب از موضوع مورد‌نظر خود، کمک کرده؛ با این همه تکرار برخی جمله‌ها درباره‌ی درخواست همسایه‌های آقای چرخشی برای استفاده از فکر یا... متن کامل

خانواده

بابام که آقای چرخشی باشد، گفت:« دوزار بده آش، به همین خیال باش… من باهاش می‌رم اداره.»آبجی چرخان گفت: «نخیر، باید تو خونه باشه که وقتی من از مدرسه اومدم، باهاش دوچرخه‌سواری... متن کامل

آموزش زبان انگلیسی

1.2.2. درباره نویسندهطاهره ایبد، نویسنده‌ی کودک و نوجوان، متولد سال ۱۳۴۲ در شیراز است. رشته‌ی دانشگاهی وی کاردانی آموزش زبان انگلیسی است. از او حدود ۶۵ عنوان کتاب برای کودک و نوجوان... متن کامل

فروغ فرخزاد

مرده‌ها به هیچ‌کس کاری ندارند و گیر حمام و بوی خوش به کسی نمی‌دهند اما این زنده‌ها هستند که آسایش را از بقیه سلب می‌کنند. من از بچگی از حمام متنفر بوده‌ام. دلم می‌خواهد بدنم را... متن کامل

ماه پیشانی

یحیی وسط حیاط کنار چاه و دلو‌های پر از آب ایستاده است. وقتی می‌آید طرفم گوشت‌های شکمش مثل آب‌های فاریاب موج برمی‌دارد و می‌آید جلو.(ص59)یحیی مثل مشک شکمش را پر و خالی می‌کند و داد... متن کامل

تغییر رفتار

1.2.1.2. من نوکر بابا نیستمخلاصه‌ی داستاناین داستان در خانواده‌ای روستایی می‌گذرد. روزی از جیب پدر خانواده که مردی خسیس و پول‌دوست است دسته‌ی پولی به درون چاه مستراح می‌افتد. در همین... متن کامل

ادبیات کودک و نوجوان

در این میان شاید بتوان گفت پژوهشی که حسن جوادی در کتاب تاریخ طنز در ادبیات فارسی(1384) انجام داده، جامع‌ترین کتاب در این زمینه باشد. در این کتاب در تعریف طنز به معادل اروپایی آن یعنی... متن کامل

ادبیات کودک و نوجوان

1351). با این توضیحات و با توجه به محدوده‌ی این پژوهش در خصوص پرداختن به طنز نوجوان، می‌توان طنز را گونه‌ای اعتراض نسبت به کمبودها و نابه‌سامانی‌های موجود... متن کامل