موقعیت جغرافیایی استان تهران

استان تهران از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به به استان قزوین محدود شده و مرکز آن شهر تهران است. استان تهران با وسعتی حدود 18956 کیلومتر... متن کامل

سیر تحول مدیریت

سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و قدمت تاریخی بشری مربوط می شود ایرانیان، مصریان، رومیان، چینیان و سایرین دارای پیشینه هایی در مورد چگونگی اداره واحد های اداری، تجاری، نظامی و آموزشی... متن کامل

کسب درآمد از سایت های برون سپاری

تعاریف بسیاری برای برون سپاری وجود دارد. اما یکی از اساسی‌ترین آنها، واگذاری خدمات به شخص ثالث است. با توجه به فناوری اطلاعات، برون سپاری می‌تواند شامل هر چیزی از برون سپاری فناوری... متن کامل

اعمال خیار شرط موجب فسخ ضمان

برای تبیین موضوع منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ابتدا به تعریف مقتضای ذات عقد می پردازیم و موضوع جعل خیار شرط را در رابطه با مقتضای عقد ضمان مورد تحلیل و بررسی قرار می... متن کامل