پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری تحقیقات عملی و ادبیات تحقیق نشان داده است که یک دیدگاه و بینش مدیریتی برای گزارش‌دهی سرمایه فکری مورد نیاز است بخاطر اینکه گزارش‌دهی... متن کامل

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

اجزای مسأله VRP اجزای مسأله VRP را در شکل معمول و شناخته شده آن می‌توان به مجموعه مشتریان، مجموعه وسیله نقلیه (ناوگان حمل و نقل)، و مسیرها  تقسیم‌بندی کرد. هر یک از این اجزا دارای... متن کامل

مبانی معماری پایدار و معماری سبز

توجه داشته باشید که عکس ها در سایت درج نمی شوند و فقط در فایل اصلی موجود است معماری سبز خود نیز از شاخه های معماری پایدار بوده که در هدف به صورت کلی با معماری پایدار در یک جهت قرار دارد... متن کامل