پایان نامه ارشد: مسئولیت بانک مرکزی دربرابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز

برابر اعلام بانک مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متعددی در سطح کشور فعالیت دارند که ساماندهی همه آن‌ها پس از سپری شدن بیش از 10سال از زمان تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی(22/10/1383)... متن کامل