پایان نامه ارشد رایگان درمورد خودپنداره، آموزش و بازار کار، سلسله مراتب

موسیقی، ادبیات، بازیگری، مترجمی اجتماعیعلاقمند به امور آموزشی و درمانی و بی علاقه به امور فنی و ماشینیصفات شخصیتی: اهل همکاری، معاشرتی، صبور، مسئول، صمیمی، امدادگر…مشاغل... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، آموزش مهارت، طرح پژوهش

حل تعارض سلطه گرانه و ملزم شده و سازگاری زناشویی رابطه معناداری مشاهده نشد. یافته های این بخش از پژوهش درباره رابطه بین سبک های حل تعارض سازنده (سبک همراهانه) وسازگاری زناشویی با... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارکرد خانواده، سن ازدواج، رفتار انسان، بهداشت روان

چگونگی انطباق زوج ها با تجارب فشار آفرین تاثیر می گذارد. این انطباق نیز بر رضایت آن ها از روابط زناشویی موثر است. عبداله زاده (1382) در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین ویژگی های برون... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی گیاه شناسی، گیاهان دارویی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی

ل درمحدود کردن علائم نورولوژیک بیماری موثر هستند. در خنثی سازی هرپس سیمپلکس اجزایی از کمپلمان نیز نقش دارند که عفونت های مجدد عود کننده می توانند بر اثر نقص در برخی از اجزای... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی خواب آلودگی، بیماران مبتلا، مشکلات بینایی، تغییر رفتار

مخفی شده، ویروس دوباره فعال می شود و از طریق جریان آکسون ها به اندام های محیطی بر می گردد که این برگشت عفونت در همان محل یا نزدیک محل عفونت اولیه است و منجر به ایجاد ضایعات وزیکولر ... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی پلاسمایی، درمان ضایعات، مورفولوژی

ولات ژنی آن بررسی چگونگی ایجاد عفونت های مخفی و عود کننده توسط ویروس درمان های ضد ویروسی آنسفالیت هرپسی درمان ضایعات هرپسی در افراد با نقص سیستم ایمنی تحقیقات در زمینه ساخت واکسن از... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد ساختمان سازی، فضاهای داخلی، کارکنان اداری، ساختار اداری

حدود 250 میلیمتر است. میزان متوسط بارندگی شهر ایلام در سال، حدود 500 میلیمتر و در برخی از نواحی استان تا 800 میلیمتر و به صورت موردی تا 900 میلیمتر گزارش شده است.بارش باران در این منطقه تحت... متن کامل

منابع مقاله درباره استان خراسان، کاهش استرس

Acaulospora بود (Barcenas et al., 2007). در شمال شرق هند از درخت Michelia champaca قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus macrocarpum، G. glumerulatum، G. microaggregatum، G. sinuosum، G. clavisporum، G. rubiform و G. twiwanense و از درخت Alnus nepalensis قارچ های G.... متن کامل

منابع مقاله درباره هیف، ریشه، گیاه، میزبان

ث افزایش جذب عناصر غذایی غیر قابل دسترس و غیر محلول به ویژه فسفر توسط گیاه می شود (Carney, 2000). در این نوع همزیستی، کلنیزه شدن ریشه توسط قارچ باعث ایجاد تغییراتی در پارامترهای فیزیولوژیکی... متن کامل

منابع مقاله درباره بخش چهاردانگه

گیاه شناسی آلوچه آلوچه با نام علمی Prunus divaricate Ledeb از خانواده گل سرخ Rosaceae با نام اینگلیسی Wild myrobalan plum, Cherry plum, Myrobalan cherry. درخت یا درختچه ای کوتاه تا 10 متر، بدون خار یا خاردار، برگ ها خزان... متن کامل