آموزشی

با استفاده از این ۱۰ واژه در گفتگو، هر چه می خواید به دست آورید  چه بر این مسئله واقف باشیم یا نه، کلماتی که هر روز استفاده می کنیم، اصالت و حقیقت وجودی ما رو شکل میدن. نحوه ی انتخاب... متن کامل

اینکوترمز چیه؛ اهداف، کاربرد و مجموعه قوانین اون  اینکوترمز (incoterms) کلمه ای انگلیسی و به معنای اصطلاحات بین المللی بازرگانیه. معمولا از گذشته تا الان بازرگانان در مراحل مختلف خرید... متن کامل