اکتبر 31, 2020

گیاه شناسی

18- الطرق ابن الندیم ، دائره المعارف بزرگ اسلامی
19- الطّیر رجال نجاشی ، دائره المعارف بزرگ اسلامی
20- معانی الابیات کتاب الفهرسه از محمّدبن خیر ، دائره المعارف بزرگ اسلامی
21-معانی الشّعر الکبیر یاقوت ، ابن الندیم ، ایضاح المکنون ، دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ریحانه الادب ، ج7
22- معانی الشعر الصغیر ( همان )
23- النوادر ( همان )
24- الوحوش ( همان و معجم رجال الحدیث ، ج20 ، ص 129)
بررسی زندگی و آثار ادبی ابن سکّیت دورقی اهوازی ………………………………………………………………………………………………100
25- الفِرَق یاقوت حموی، ابن الندیم، اسماعیل پاشا بغدادی
26- ماجاء فی الشعر و ما حُرّف عن جهته قفطی، ج4، ص 56 ، ابن الندیم، دائره المعارف بزرگ اسلامی
27- الحشرات ابن الندیم ، یاقوت ، ایضاح المکنون ، دائره المعارف بزرگ اسلامی
28- النبات و الشّجَر ( همان منابع) البته این کتاب امروز در دسترس نیست ، ولی استاد عبدالکریم گلشنی در زمینه ی این اطلاع و آگاهی های خوبی به ما می دهند چون این کتاب امروز در دسترس نیست، اکثر پژوهش گران آنرا از آثار منسوب به وی دانسته اند، ولی می دانیم که ابو حنیفه شاگرد ابن سکّیت در کتاب هفت جلدی النّبات خود مکرراً از این اثر استادش استفاده کرده است ونیز ابن سیده ( درگذشته 458هـ ق) مؤلف کتاب المخصص ، در فصول 10 ، 11 ، و 12 آن بیش از 200 بار از النبات و الشجر ابن سکّیت نقل قول می کند. اینکه زیلبربرگ ، در رساله دکترای خود ، ابن سکّیت را به خاطر حسن توصیف او از نباتات ، مورد ستایش قرار می دهد برگرفته از همین اقوال پراکنده است که باید جمع آوری گردد و مرجعیّت ابن سکّیت را در گیاه شناسی و جامعیّت النّبات و الشّجر نشان دهد … فؤاد سزگین ، مؤلف « تاریخ نگارش ها و تألیفات عربی » در جلد چهارم ، مبحث « گیاه شناسی – کشاورزی » در شرح احوال و آثار ابن سکّیت و ابو حنیفه دینوری ، به عنوان دو تن از گیاه شناسان اسلامی ، قسمت هایی از مطالب کتاب را نقل کرده . زیلبربرگ که از زیبایی توصیفات ابن سکّیت درباره ی گیاهان پی به شخصیّت علمی او برده بود، تنها وی را استاد اصلی ابو حنیفه در گیاه شناسی می شناخت. او از تعریف دقیق و ماهرانه ای که دینوری از قدرت طبایع گیاهان و حیات پرنشاط روییدنی ها به دست داده شگفت زده شد.
آثار ادبی ابن سکّیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
3-1.ج- گردآوری و شرح دیوان شاعران پیشین توسط ابن سکّیت 1- شرح دیوان الحطیئه نخستین بار درسال 1958 م. در قاهره منتشر شد و بار دیگردر 1987م. کوشش نعمان محمّد امین طه به چاپ رسید. در مورد حطیئه باید گفت که نامش جرول بن اوس العبسی المضری بود و حطیئه لقب اوست. وی شاعر مدح و هجاء بود. در قرن اوّل هجری زندگی می کرد. به ظاهر اسلام آورد ولی ایمانش سست بود. مرگش در سال 59 هـ ق. برابر با 679 م. بود.
2- گردآوری شعر اخطل در معجم رجال حدیث این موضوع تأیید شده که ابن سکّیت اشعار اخطل را گردآوری نموده وآن ها را از نابودی نجات داده .ابو مالک غیاث بن غوث بن الصلت ملّقب به اخطل از قبیله ی تغلب از ربیعه است. چون نصرانی بود و صلیبی به همراه داشت او را « ذوالصلیب » می گفتند. در حدود سال 20 هـ ق. ( 640 م .) در حیره متولد شد، وی شاعر امویان گردید. دیوان بزرگی دارد. اخطل به سال 92 هـ ق . ( برابر با 710م .) در سن تقریباً هفتاد سالگی وفات کرد.
3- دیوان امرؤالقیس امرؤ القیس از شعرای بزرگ دوران جاهلیّت است. در حدود سال 500 میلادی در نجد زاده شد. ابن حجر الکندی ملک بنی اسد ، پدرش را به قتل رساند. از آن پس فکر انتقام خون پدر و بدست آوردن حکومت از دست رفته وی را به وادی های بسیار و دربارهای مختلف کشاند. گرچه در گرفتن انتقام موفق نبود. ولی شاعری والامقام گردید. اوّلیّن معلقه از معلقات سبع متعلق به اوست وی در سال 540 م. درگذشت.
4- گردآوری شعر عمروابن احمر عمروبن احمر یکی از شعرای عرب و متوفی در سال 663م. بود.
5- گردآوری شعرزهیر بن ابی سلمی زهیر یکی از شاعران دوره ی جاهلیّت و اوایل اسلام بود که به چنین شاعرانی مُخَضرَم گویند. بین سالهای 530 تا 627م. زندگی می کرد. ویکی از صاحبان معلقات است.
بررسی زندگی و آثار ادبی ابن سکّیت دورقی اهوازی ………………………………………………………………………………………………102
6- شرح دیوان نابغه ی ذبیانی نخستین بار در ( 1/1976م.)به کوشش شکری فیصل در بیروت و ن
یز به کوشش محمّد طاهر بن عاشور در تونس در ( 1976م.) به چاپ رسیده است. ابوامامه زیادبن معاویه الذّبیانی به خاطر فراوانی شعر و نبوغ و برتری در آن به نابغه شهرت یافت. وی با دربارهای حیره و غسّان در ارتباط بود. وفاتش در حدود سال 604م. اتّفاق افتاد.
7- جامع بن مرحبه

نوشته ای دیگر :   اصل قانونی بودن جرایم