پایان نامه درباره ترمینولوژی حقوق، فرزندخواندگی

Off By
دانلود پایان نامه

3-6-1- کودکی

زیرا حیات واقعى با تولد شروع مى‌گردد بنابراین دوران کودکى هم با تولد آغاز مى‌گردد. ماده 956 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن بشر شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد.

اما نبایستى فراموش نمود که کودک قبل از آنکه متولد گردد، یعنى در حالى که جنین می باشد نیز داراى حیات مى‌باشد و بدین جهت شایسته می باشد که موردحمایت مقنن قرارگیرد تا حقى از کودکى که در آینده متولد خواهد گردید تضییع نگردد و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا نمود که شروع کودکى در واقع از تاریخ انعقاد[1] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، 1367، تهران، ص633

 مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه