نوامبر 24, 2020

پایان نامه ارشد درمورد ساختمان سازی، فضاهای داخلی، کارکنان اداری، ساختار اداری

حدود 250 میلیمتر است. میزان متوسط بارندگی شهر ایلام در سال، حدود 500 میلیمتر و در برخی از نواحی استان تا 800 میلیمتر و به صورت موردی تا 900 میلیمتر گزارش شده است.
بارش باران در این منطقه تحت تاثیر بادهای باران آوری است که از غرب به درون فلات ایران می وزند. بارش باران گاه از اواسط پاییز شروع و در مناطقی تا اول خرداد ادامه دارد. این بارش ها سبب جاری شدن رودهای زیادی از دامنه کوه های ایلام به خصوص کبیرکوه می شود که دره های حاصلخیز شیروان و چرداول و سیمره[صیمره] قدیم را مشروب می سازد و از قدیم مرکز پرورش انواع درختان میوه بوده است. اصطخری در این خصوص می گوید: « صیمره و شیروان میوه گرمسیری و سردسیری دارند و آب روان در خانه هایشان می رود و در همه قهستان [کوهستان] درخت خرما نبود الا به صیمره و سیروان.» سیمره از شهرهای گرمسیری ایلام واقع در دره شهر می باشد و سیروان از شهرهای نواحی سردسیری ایلام واقع در شیروان و چرداول است. و ابن حوقل در خصوص این دو منطقه حاصلخیز می گوید: «صیمره و شیروان دو شهر کوچک اند، که بناهای آنان مانند شهرهای موصل و تکریت اغلب با گچ و سنگ است و میوه بسیار و گردو دستنبویه و محصولات نواحی گرمسیر و سردسیری و آب ها و درختان و کشت های بسیار دارند. دو شهر جایی باصفا هستند و در خانه ها و کوی های آنان آب جریان می کند.»
آب و هوای متناسب در این دره های کوچک و حاصلخیز چنان بوده که حتی کشت شلتوک، برنج کاری در منطقه شیروان متداول بوده و امروز نیز برنج شیروان از مرغوب ترین انواع برنج است.
دمای هوا در استان ایلام
دو عامل ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی در تغییرات دما موثرند. دهلران در جنوب شرقی استان با عرض جغرافیایی پایین تر، ارتفاع کمتر و هم جواری با مناطق گرمسیری عراق و خوزستان از دمای نسبتا بالایی برخوردار است؛ در حالی که در نواحی شمال و شمال شرقی استان، ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی، در کاهش و تعدیل دما نقش به سزایی دارند، مزید بر علت می توان به پوشش گیاهی مناسب، در کوهستان های ایلام اشاره کرد که در تعدیل هوا موثر می باشد. با این وجود، می توان گفت که در استان ایلام، از جنوب به شمال و از مناطق پست و کم ارتفاع غربی به طرف ارتفاعات شمال و شمال شرقی کاهش دما کاملا محسوس است.
میزان بارندگی
منطقه در ناحیه کوهستانی زاگرس واقع شده است به همین دلیل در دو فصل پائسز و زمستان تحت جریان‌های مرطوب مدیترانه‌ای قرار گرفتند و این جریان‌ها پس از برخورد با ارتفاعات باعث بارندگی می‌شود بطوریکه متوسط بارندگی در سال بین 350 تا 650 میلیمتر است حداکثر میزان بارندگی در اواخر پاییز 2/193 میلی‌متر و در اسفند ماه 4/102 میلی‌متر می‌باشد.
روزهای یخبندان
بطور متوسط در ایستگاه ایلام طی سال 52 روز یخبندان مشاهده می‌شود. بیشترین یخبندان در ماه ژانویه معادل 3/18 روز بوده و طی ماههای می تا اکتبر هیچ گونه بخبندان مشاهده نشده است.
بادهای مسلط
متوسط سرعت باد در مناطق کوه‌پایه‌ای استان در حدود 4/5 گره در ساعت برآورد شده است این مقدارنسبت به نواحی شرقی و شمالی افزایش محسوسی را نشان می‌دهد اما مقدار آن نسبت به نواحی پست غربی و جنوب استان ایلام تا حدودی کمتر است بررسی تطبیقی این مورد نیز از یک سو نمایانگر ارتباط متقابل مثبت ارتفاع و سرعت باد در سطح منطقه مطالعاتی است و از سوی دیگر بیانگر این است که اراضی واقع در محدوده استان ایلام از اواخر فصل سرد تا اوسط بهار تحت تأثیر بد سرعت‌ترین و مستمرترین بادهای غالب واقع می‌شود و در مقابل کل منطقه در فصل پاییز به ویژه اواسط آن آرامترین روزها را از نظر وزش باید سپری می‌کند.
رطوبت نسبی
میزان حداکثر نم نسبی در دی ماه بیش از 20 درصد و میانگین حداقل آن درتیرماه کمتر از 4 درصد در استان برآورد شده است. این تغییرات تحت تأثیر مستقیم رابطه دما و رطوبت نسبی حداکثر و حداقل روزانه، رقم کمتری را آشکار می‌سازد. ماههای آذر، دی، بهمن، اسفند دارای نم نسبی حداکثر و ماههای خرداد، تیر، مرداد، شهریور از پایین‌ترین میزان نم نسبی در سطح استان برخوردار است رطوبت نسبی در ایستگاه ایلام طی سال به طور متوسط معادل 6/48 درصد است به طور کلی در فصول پاییز و زمستان بیشترین رطوبت نسبی و در فصل تابستان کمترین رطوبت نم نسبی گزارش شده است.

ادبیات قومی استان
ساکنین استان ایلام در شهرهای ایلام، ایوان، مهران، شیروان، چرداول،ملکشاهی، دره‌شهر، آبدانان و دهلران ساکن هستند زبان این شهرستانها کردی ولری میباشد همچنین در برخی از نواحی شهرستان شیروان چرداول این زبان به لکی رایج است. درصدی از جمعیت استان را در مناطق موسیان و دشت‌عباس شهرستان دهلران را نیز عرب‌ها تشکیل می‌دهند. زبان کردی و گویش‌های آن یکی از زبان‌های هند و ایرانی است که زبان‌شناسان آن را در زمره زبان‌های ایرانی شمال غربی قرار داده‌اند. آن چه که امروزه کردی نامیده می‌شود در واقع گویش‌های مختلفی است که گاه اختلاف آنها چنان زیاد است که گویشوران سخن همدیگر را نمی‌یابند. اگر دقیق مورد مطالعه قرار گیردمشخص می‌شود که همگی دارای اشتراکات فراوان هستند. شاید بتوان گفت که دلیل اختلاف زیاد گویش‌های کردی، زیستن در مناطق مختلف جغرافیایی و همسایگی با اقوام مختلف باشد که در شکل‌گیری این گویش‌های متنوع بی‌تأثیر نبوده است.
صنایع دستی
زندگی عشیره‌ای و سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن شده ا
ست از دیرباز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت) سیاه چادر- چیغ (چیت) بافی- جاجیم‌بافی- گلیم ساده- نمدمالی- احرامی بافی- گیوه‌بافی- عبابافی در استان مرسوم بوده است. در راستای اهداف برنامه‌های آموزشی پس از ارزیابی قابلیت‌های توسعه آموزش رشته‌های مختلف بومی استان با اولویت مزیت‌های هر منطقه جهت پاسخ‌گویی به سلایق مختلف رشته‌های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته- منبت‌چوب- سفال‌گری و طراحی روی سفال- قلم‌زنی روی مس و… در این استان راه‌اندازی شده است و زمینه آموزش آنها فراهم شده است.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد رایگان درمورداشتغال زنان، خارج از خانه، افراد فعال، زنان شاغل

فصل پنجم:
استانداردها و ریز فضاها

مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه
مساحت زیر بنا
شامل سطح اشغال شده توسط انواع فضاهای اداری بوده و به دو طریق موجودیت می یابد.
– مساحت زیر بنای خالص ساختمان
عبارت است مجموع مساحت زیر بنا در گروه های مختلف.
– مساحت زیربنای ناخالص ساختمان
عبارت است از مجموع مساحت زیربنای خالص ساختمان به اضافه فضاهای گردش افقی و عمودی.
جمعیت اداری
عبارت است از تعداد کارکنانی که دارای شرح وظاف سازمانی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور هستند و به دو شکل زیر طبقه بندی می گردد:
– رده بندی 24 گانه شغلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بر حسب نوع وظایف اداری محوله به کارکنان (طبقه بندی مشاغل اداری)
– رده بندی 10 گانه معماری این دستورالعمل، بر حسب چگونگی استفاده از فضا توسط کارکنان اداری بر حسب ارگونومی کار و وسایل اداری تعین شده است.
مساحت سرانه
عبارت است سهم هر نفر از جمعیت اداری از مساحت زیر بنای ساختمان.
مساحت سرانه زیر بنا
عبارت است سهم هر نفر از جمعیت اداری از مساحت زیر بنای ساختمان.
مساحت سرانه زیربنا
برابر است با مساحت زیر بنای اشغال شده توسط یک نفر یا هر یک از لوازم اداری که شامل فضای حرکت (یا استقرار لوازم اداری) و فضای دسترسی به آن می باشد (واحد نفر بر متر مربع)

مساحت سرانه خالص زیر بنا
برابر است با سهم هر نفر از جمعیت اداری ا ز مجموع سطوح خالص گروه های 4 گانه ( اداری، وابسته اداری، رفاهی و پشتیبانی).

سطح زیربنای خالص
= سرانه خالص زیربنا

جمعیت اداری

مجموع سطوح خالص 4 گانه
= سرانه خالص زیربنا

جمعیت اداری

ضریب گردش طبقات تیپ
عبارت است از نسبت بین سطح کل هر طبقه تیپ (ناخالص) به سطح مفید همان طبقه (خالص)

سطح کل هر طبقه تیپ (ناخالص)
= ضریب گردش طبقات تیپ

سطح مفید هر طبقه تیپ (خالص)

سهم تاسیسات از زیر بنا
عبارت است از نسبت بین سطح تاسیسات و سطح کل ساختمان(ناخالص).

سطح تأسیسات
= سهم تأسیسات از زیربنا

سطح کل ساختمان (ناخالص)

سرانه مصرف گرما (سرما)
عبرات است از مقدار گرمایش( سرمایش) تخصیص یافته برای هر یک از کارکنان.

قدرت گرمایش (سرمایش) نصب شده
= سرانه مصرف گرما (سرما)

تعداد کارکنان

سرانه پارکینگ( سرپوشیده)
عبارت است از نسبت جمعیت به ازای یک محل پارک.

تعداد کارکنان
سرانه پارکینگ

تعداد پارکینگ در ساختمان

ضرایب گردش
نسبت فضای خالص (Gross Area) به فضای ناخالص (Net Area) را ضریب گردش گویند که تحت تاثیر الگوی و آمد ساختمان (Circulation Pattern)و چگونگی آن متغیر است. ضرایب گردش در ساختمان های اداری عبارتند از:
الف) گردش افقی : شامل راهروها، زیر دیوارها، ورودی به طبقه، کانال های افقی تأسیسات
ب) گردش عمودی: شامل پله ها، آسانسور ها، خروجی های اضطراری، کانال های عمودی تاسیسات، زیردیوارهای مربوطه.
ضریب گردش افقی
شامل سطح زیردیوارهای هر طبقه، راهروهای بین فضاهای اصلی، ورودی هر طبقه، رایزرهای تاسیساتی و سایر موارد مشابه می باشد و در هر یک از گروه های 4 گانه فضاهای اصلی ساختمان اداری، دارای مقادیر متفاوت خواهد بود که به تفضیل ذکر خواهد شد.

ضریب گردش عمودی
شامل سطح زیر پله های اصلی ارتباطی طبقات، پله های فرار، آسانسور(نفر و بار)، پاگردهای طبقات دیوارهای مربوط به آنها و سایر موارد مشابه می باشد و در مجموع فضاهای ناخالص قبل از خود ضرب می شود.
مساحت سرانه ناخالص زیربنا
برابر است با سهم هر نفر از جمعیت اداری از مجموع سطوح خالص گروه های 4 گانه و گردش های افقی و عمودی ساختمان.

زیربنای ناخالص ساختمان
= سرانه ناخالص زیربنا

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد درمورداستان هرمزگان، استان گلستان، سلسله مراتب

جمعیت اداری

سطوح گردش + مجموع سطوح خالص 4 گانه
= سرانه ناخالص زیربنا

جمعیت اداری

ملاحظات برنامه ریزی
یکی از مهمترین مشکلات فرا روی طراحان مراکز اداری تغییرات مداوم در ساختار اداری و پیشرفت تکنولوژی می باشد که نیاز به فضاهای جدید و یا حذف فضاهای قبلی را در پی دارد. اتخاذ تصمیم در خصوص فضاهای ثابت، فضاهای داخلی و چیدمان مبلمان، عوامل مهمی در طراحی فضاهای اداری و چگونگی انجام فعالیت ها فرآیند طراحی می باشند.
از آنجا که از طراحان انتظار می رود که نتایج کار آنها با دوام باشد لذا نحوه طراحی آنها باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار بوده و آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که عناصر ثابت فضا با دور اندیشی لازم طراح گردند ولی در خصوص طراحی فضای داخلی و چیدمان مبلمان با توجه به تغییرات مداوم نیاز به دور اندیشی زیادی نیست.
باید توجه داشت که از بلند پروازی زیاد اجتناب شود و سعی نشود وضعیت یک ساختمان اداری را تا بیست سال آینده پیش
بینی کرده و ساختمان را بر مبنای آن طراحی کنیم و با این کار به نیازهای امروز لطمه وارد نماییم. زیرا با مقایسه ساختمان سازی امروز با دو دهه پیش تفاوت های محسوسی مشاهده می شود. استفاده از مبلمان جدید که اصطلاحاً آن را سیستم می نامیم، استفاده از دیوارهای متحرک، سیستم های تاسیساتی جدید و… از جمله این تفاوت ها می باشند.
معمولاً یک طرح خوب طرحی است که فضای ثابت را برای 40 سال، فضای داخلی را برای 7 سال، طراحی داخلی را برای 3 ماه و تجهزات اصلی و مبنا مانند آسانسور را برای 20 سال پیش‌بینی نماید.

فضا و مصالح
از طریق طراحی، امکان خلق حس فضای فیزیکی وسیعی فراهم است. این حس فضایی می تواند به واسطه دیوارهای آزاد، استفاده از گسترده از سقف ها و دعوت بیشتر نور روز به داخل فضا ایجاد شود، همچنین با انتخاب رنگهای تیره و قوی مانند شکلایی و آلویی، یک حس کلاسیک برای اداره ایجاد می کنند.دیوارها و کفهای با رنگ روشن، فضاهای کوچک را بزرگتر نشان می دهد.
چوب و سایر مصالح طبیعی ممکن است گران باشند، بنابراین بعضی طراحان به سوی تولیدات مصنوعی روی می آورند. مصالحی مانند روکش سنگهای مصنوعی می تواند نمونه خوبی باشد بلوکهای آکریلیک، جانشین خوبی برای بلوکهای شیشه ای هستند و نور عبوری از شیشه را بدون هیچ گونه وزن اضافی یا مشکلات نصب تامین می کنندو دیوارهای آکریلیک یا شیشه ای که با هزینه اندک تولید می شوند هنوز روش مناسبی برای جدا کردن فضاها محسوب می شوند. ورقه ها، وینیل ها و رزین ها، به صورت ترکیب با مصالح طبیعی به عنوان پارتیشن ها، سقف ها و کف ها به کار می روند. آلومینیوم دارای طرح و بافت و فلزات شکل پذیر شامل فولاد، مس، آلومینیوم و برنز برای داشتن ظاهری زیبا می توانند جلا داده شوند. دیوارها، تیغه ها، کف ها و سقف های منحنی شکل می توانند فضاهایی نرم ایجاد کنند و مصالح قوی مانند سنگ، فلز یا چوب نیز تاثیرات صلب و قوی ایجاد می کنند.
در خصوص انتخاب مصالح بایستی وسواس زیادی به خرج داد و از انتخاب مصالح بدون تحلی و دلیل خودداری نمود. در واقع بایستی به دلیل انتخاب هر یک از مصالح و ترکیب آنها با یکدیگر در قسمت های مختلف ساختمان توجه نمود.
در رابطه با جنس دیوار باید ابعاد، وزن، مقاومتف عایق بودن در برابر صوت، مقاومت در برابر آتش سوزی، سرعت نصب و تعمیر و نگهداری آن توجه نمود.
همچنین در خصوص پوشش سطح دیوار باید به قابلیت شستشو، عایق بودن در برابر حرارت و صوت، مقاومت در برابر ضربه و خراش و ساییدگی خصوصاً در قسمت های پایینی که بیشتر در معرض آسیب می باشند، توجه نمود و از قرنیزهای مناسب استفاده نمود.
مصالح مورد استفاده در کف باید با توجه به سرعت نصب، مقاومت در برابر سایش، سهولت ر تعمیر و نگهداری، زیر سازی، لغزنده نبودن، قابلیت ارتجاعی مناسب، انعکاس مناسب نور و آکوستیک انتخاب شوند. معمولاً کفپوش از جنس آزبست وینیل برای اتاق تاسیسات و فضاهای سیرکولاسیون و حتی در بعضی موارد برای فضای عمومی دفتری مناسب هستند چون در مقابل سایش و آتش سیگار مقاوم می باشند. استفاده از سنگ خصوصاً سنگ های گرانیت هر چند به دلیل زیبایی و عمر طولانی بر دیگر مصالح برتری دارد ولیکن به دلیل بالا بردن بار مرده ساختمان توصیه نمی شوند.

ساختارهای سقف
سقف ها معمولاً از نوع کاذب هستند تا پوششی برای عناصر تاسیساتی ساختمان بوده و دسترسی به آنها را جهت تعمیرات میسر سازند. بلندی سقف ها در ادارات تنها به اندازه ای است که داکت ها و تاسیسات سیم کشی را پنهان کند. آنها همچنین می توانند به عنوان ابزار تعریف کننده فضا نقش مهمی ایفا کنند. در این خصوص سقف های سه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *