مرگ برنامه­ریزی شده (آپوپتوزیس)

Off By
دانلود پایان نامه

مرگ برنامه­ریزی شده (آپوپتوزیس)

آخرین راه فرار از سرطانی شدن سلول­ها انتخاب مرگ یا خودکشی برنامه­ریزی شده (Apoptosis) است. تخریب غشای هسته سیتوپلاسم سلول و ارگانل­ها منجر به قطعه قطعه شدن سلول می­شود که سریعا توسط فاگوسیت­ها بلعیده و از محیط خارج می­شوند، در یک انسان میانگین هر روز 60 بیلیون سلول با مرگ برنامه­ریزی شده می­میرند همچنین ازدیاد عمل در این مرگ باعث تحلیل بافت­ها می­شود و فقدان عمل موجب تولید سلول­های سرطانی می­گردد، عوامل بسیاری سبب تولید این خودکشی سلولی می­شود که از آن جمله می­توان به توکسین­ها، هورمون­ها، سیتوکین­ها، اشعه حرارت عفونت ویروسی، کمبود اکسیژن، محرومیت غذایی، ازدیاد کلسیم داخل سلول و نیتریک اکسیدها اشاره نمود، چندیدن ژن در تولید آپوپتوزیس نقش مهمی را ایفا می­کنند از جمله: Bim ,Bad Bak ,Bax ,Bcl-XL ,P53 ,Bcl-2 ,Mcl-1 لذل ژن Bcl-2 روی کروموزوم 18q21 قرار دارد که وزن مولکولی پروتئین آن 25 کیلو دالتون و طواش 239 اسید آمینه است این پروتئین فعالیت آنزیم­های کاسپاز را تنظیم می­کند. پروتئین Bcl2 باعث رهایی سیتوکروم C از میتوکندری­ها شده که منجر به فعال شدن کاسپاز 9 و سپس کاسپاز 3 می­شود و در نهایت خودکشی سلول رخ می­دهد، پروتئین Bcl2 هم منجر به هم در ایجاد و هم در ممانعت از آپوپتوزیس نقش بازی کند لذا همکاری پروتئین­های Mcl-1 و Bcl-2 و Bcl-XL عمل ضد آپوپتوزیس دارنددر حالی که دیگر پروتئین­های Bim ,Bad ,Bak ,Bax در ایجاد آپوپتوزیس نقش موثری را بازی می­کند. برای جلوگیری از آپوپتوزیس بایستی از عمل Fas و Bcl-2 جلوگیری کرده و غلظت IAPS را بالا برد، همچنین پروتئین AKT-Kinase باعث بقا زندگی سلول­ها می­شود که از این طریق صورت می­گیرد. فسفریلاسیون ژن AKT باعث جلوگیری از عمل Bax شده و پروتئین AKT باعث فعال شدن مولکول IKKA می­گردد که این امر باعث فعالیت مولکول NF-KB شده و درنهایت منجر به بیان ژن­هایی می­شود که ضد آپوپتوزیس هستند مانند Bcl2 (زوو و همکاران[1]، 2003).

2-2-3- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه

2-2-3-1- علل و عوامل محیطی

در سرطان سلول­های کلیه علاوه بر مواد شیمیایی، پرتوها، امواج کوتاه، ویروس­ها و باکتری­ها در تولید سرطان نقش بسزایی دارند. بیشتر عوامل محیطی که تولید سرطان می­کنند شامل سیگار کشیدن، مشروبات الکلی، هوای آلوده، رژیم غذایی نامناسب، عدم تحرک و بیماری­های عفونی از این دسته می­باشند (پارسا، 1390).

2-2-3-1-1- هورمون Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)

تشکیل عروق جدید یا Angiogenesis یک واقعه اساسی و لازم جهت رشد هم در بافت­های طبیعی و هم در بافت­های سرطانی است که مواد مغزی و اکسیژن لازم را برای رشد را فراهم می­کند. نقش عوامل رشد عروقی در آسیب شناسی سرطان به سرعت جای خود را باز کرده است در این بین VEGF از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است زیرا که نقش آن در ایجاد سرطان از طریق گیرنده­های تیروزین کینازی آن ثبت شده است. همچنین (SCF (stem cell factor منجر به تحریک اتوکرین چندین تومور همچون سرطان کلیه، سرطان ریه، نوروبلاستوما، تومور پانکراتیک، کارسینوم کولورکتال می­گردد (مارچ و همکاران[2]، 2014).

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

2-2-3- 2- علل و عوامل ژنتیکی

نقص­هایی در ژن­هایی از جمله Wt1 که یک تنظیم کننده رونویسی ژن­های خاص کلیه است روی بازوی کوچک کروموزوم 11 قرار دارد و همچنین ژن VHL که آن نیز یک تنظیم کننده رونویسی است روی بازوی کوچک کروموزوم 3 قرار دارد به ترتیب سبب ایجاد سندرم ویلمز و سرطان کلیه می­گردد از دیگر ژن­های دخیل در سرطان کلیه می­توان نقص در ژن­های MET که یک گیرنده HGF گذرنده از غشا است که بر روی بازوی بزرگ کروموزوم 7 همچنین ژن CDKN1C که یک مهار کننده کینازی را کد می­کند که بر روی بازوی کوچک کروموزوم 11 قرار دارد نام برد البته نقص در ژن­های سرکوب کننده توموری نیز سبب ایجاد سرطان کلیه می­گردد که توضیح داده شده است (پارسا، 1390). جهش های کلاس یک C-kit که اگزون 8 را درگیر کرده که دومن خارج سلولی C-kit را کد می­نماید. جهش­های کلاس دو  C-kit ‌که منجر به مهار تمایز در سلولهای بدخیم می­گردد اگزون 17 را درگیر می­کند، که تایید آن کلید تغییرات بدخیمی سرطان سلول­های کلیه است (مارچ و همکاران[3]، 2014).

[1] . Zhou GP, et al

[2] . Marech, et al

[3] . Marech, et al