نوامبر 24, 2020

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

۴۱۶/۰

وجود دارد

۲۳/۰

۸۸/۵

تأیید

آتانا سیوس(۲۰۱۳)، ساهین و زهیرکیتاپسی(۲۰۱۱)،آکر(۱۹۹۱) ، یو و دیگران(۲۰۰۰) ، زینبایر و بکی(۲۰۰۴) ، آتیلگان(۲۰۰۶) ، گیل و همکاران(۲۰۰۷) ، هرندی و رحیم نیا(۱۳۹۱)، گیلانی نیا و موسویان (۱۳۸۹)، شمس و دیگران(۱۳۸۷) ، ضربی و دیگران(۱۳۸۷) ، شفیع و دیگران(۱۳۷۸)

۵-۵٫ پیشنهادات تحقیق
۵-۵-۱٫ پیشنهادات کاربردی

 • با توجه به رابطه مستقیم متغیر خانواده و ارزش ویژه برند و نتیجه این پژوهش و پژوهشهای دیگران پیشنهاد می گردد که مدیران توجه خاصی به عامل خانواده داشته باشند.زیرا بدلیل شناخت اعضاء از یکدیگر و حس اعتمادی که میان افراد خانواده وجود دارد و خو گرفتی با یک محصول از دوران بچگی و ذهنیتی که از محصول که در ذهن افراد باقی می ماند باید یک خاطره خوب از مصرف محصول در خانواده در ذهن باقی بگذارند.مدیران بازاریابی میتوانند در تبلیغات خود نقش مصرف محصول در خانوادهها را پررنگتر کنند.
 • با توجه به رابطه مستقیم تبلیغات دهان به دهان و ارزش ویژه برند، پیشنهاد می گردد که با ایجاد شبکههای اجتماعی کاربر پسند یا ایجاد یک پنل مخصوص برای خود در شبکه های اجتماعی، ارتباطات بازاریابی و تبلیغات را افزایش داد. پیگیری و بررسی انتقادها و اطلاعاتی که در شبکه های اجتماعی بین افراد رد و بدل می شود و پاسخ و واکنش مناسب به آنها و حتی تشکیل یک کمیته بررسی به منظور بررسی ارتباطات دهان به دهان مثبت و منفی و مدیریت آنها در راستای موفقیت شرکت.
 • برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 • با توجه به رابطه تداعی برند و ارزش ویژه برند پیشنهاد می گردد که شرکت ها از عناوین و یا مفاهیم مثبت، جذاب و خاصی برای تداعی استفاده نمایند که با دیگر تداعی کنندها تداخل نداشته باشد همچنین به آسانی تداعی شود. مانند علامت ضربدر برای پاک که با دیدن هر علامت ضربدر به صورت ناخودآگاه کلمه پاک یادت نره در ذهن مصرف کننده تداعی میشود. شرکتها میتوانند با برنامههای حمایتی(از تیم های ورزشی ، گروههای فرهنگی ، هنری و…) یا کمک به سازمانهای خیریه ، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و… تداعی را تقویت کنند. به کاربستن بسته بندیها، طرحها و رنگهایی که با توجه به فرهنگ مردم آن منطقه، با پرستیژ، جلوه نماید. همچنین می توان از فروشگاههایی برای عرضه برندها استفاده کرد که تصویر آنها در ذهن مشتریان، نمادی از پرستیژ برندها باشد، زیرا تصویر ذهنی خوب، توجه، تماس ها و بازدیدهای بیشتری از سوی مشتریان بالقوه را به خود جلب کرده و تداعیهای مثبتی را در ذهن مصرف کنندگان، ایجاد مینماید.
 • با توجه به رابطه وفاداری برند بر ارزش ویژه برند پیشنهاد می گردد که شرکتها محصولاتی به بازار عرضه کنند که از هر جهت بتواند مشتریان را راضی نگه داشته و باعث ایجاد وفاداری در آنان شود که دیگر سراغ برندهای دیگر نروند و تا آمدن محصول بعدی منتظر بمانند یا تمایل به پرداخت بیشتر پول داشته و یا تبلیغات دهان به دهان مثبتی در راستای تبلیغ و رشد و گسترش برند داشته باشند. مدیران باید پیوسته نیازها و خواسته های مصرف کننده گان و یا مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و محصولات را با توجه به نیاز بازار به روزرسانی کنند و زمینه وفاداری مصرف کنندگان را فراهم سازند.
 • با توجه به رابطه کیفیت بر ارزش ویژه برند پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین مربوطه شرکت ها به مقوله کیفیت درک شده توجه بخصوصی داشته باشند و بتوانند کیفیت درک شده خود را هر روز ارتقاء دهند که در این راستا میتوانند با استفاده از تکنولوژیهای مدرن ، پاسخگویی مناسب به مشتریان در جهت حل مشکل، کیفیت درک شده را بالا ببرند. باید کیفیت به گونه ای باشد که هر وقت مشتری بخواهد محصول مربوطه را خریداری کند همیشه به آن برند اعتماد کند و از منظرش این برند بهترین کیفیت را داشته باشد.
نوشته ای دیگر :   پژوهش - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۵

۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 • پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از ابزار های دیگر مانند مصاحبه نیز استفاده گردد.
 • پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به سایر خدمات بانکداری الکترونیکی از جمله موبایل بانک و تلفن بانک پرداخته شود
 • بررسی تاثیر دیگر متغیرهای بازاریابی اعم از تبلیغات ، قیمت ، ترفیعات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری
 • پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی علاوه بر نظرات خانواده درباره برند به نظرات دوستان ، فامیل و … درباره برند نیز پرداخته شود و آنها را با یکدیگر مقایسه نمود

۵-۶٫ محدودیت های تحقیق

 • ناکافی بودن ابزار پرسشنامه
 • نپرداختن به سایر خدمات بانکداری الکترنیکی از جمله موبایل بانک و تلفن بانک
 • بررسی نکردن تمام عواملی که بر ارزش ویژه برند تاثیر می گذارد
 • بررسی نکردن عواملی مانند نظرات دوستان ، فامیل و … درباره برند

منابع:

 1. اخلاصی، امیر،(۱۳۹۲)، اصول برندسازی، با رو یکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی،تهران، انتشارات علمی علوم اجتماعی.
 2. ابراهیمی، عبدالحمید؛ خیری، بهرام ؛ یادگاری نیارکی، سمیه ،(۱۳۸۸)، ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده،مجله مدیریت بازاریابی ، سال چهارم ، شماره ۷، صص۳۴-۴۷٫
 3. الهیاری ، اشکان. ۱۳۸۸ ، بررسی رابطۀ بین تصویر از عناصر معنا بخش برند و شناخت برند، براساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت
 4. انصاری،علیرضا،(۱۳۹۱)، عوامل موثر بر وفاداری مشتری،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رشت،مدیریت بازرگانی