دانلود تحقیق در مورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

Off By
دانلود پایان نامه

 

1-5- سؤالات پژوهش

– با در نظر گرفتن قوانین جدید، چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی در ایران چه مورادی می‌باشند؟

-راهکارهای لازم برای تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست کدامند؟

-ازدواج با فرزندخوانده، آری یا نه؟

 

1-6- روش‌شناسی پژوهش

روش این مطالعه از نوع مطالعات میدانی-کتابخانه‌ای می‌باشد که به صورت مطالعه منابع کتابخانه‌ای، تحقیقات انجام گرفته توسط سایر پژوهشگران و نیز مطالعه لوایح و مصوبه‌های قانونی در حقوق ایران می‌باشد. مرور و مطالعه مقالات انگلیسی در این زمینه نیز یکی از ابزارهای مناسب در گردآوری این پژوهش می‌باشد.

 مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران