خرید و دانلود پایان نامه روزنامه نگاری

دانلود پایان نامه

پیروی از دستورات غیرقانونی؛
12- حق عضویت در انجمن های صنفی و حرفه ای داخلی، منطقه ای و بین المللی؛
13- حق امتناع از نگارش و تولید و موارد مغایر با قانون و اصول اخلاق حرفه ای و حق حذف امضای خود از گزارش ها و مطلب تحریف شده و یا مغایر با قانون در فرآیند تدوین و تنظیم آنها در هیئت تحریریه؛
14- حق برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری
مبحث دوم: مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی روزنامه نگاران
ماده 35- روزنامه نگاران در اجرای وظیفه و رسالت خود باید از رفتار و اعمال مغایر با شئون حرفه ای بپرهیزند و ضمن آگاهی به الزامات و مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی خود اصول ذیل را رعایت نمایند.

1- احترام به اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
2- احترام به حقوق افراد و حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص
3- عدم افترا، تهمت و توهین و مخدوش کردن شهرت افراد
4- احترام به منافع ملی و رعایت عفت عمومی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- احترام به اعتقادات و ارزش های حاکم بر جامعه
6- حصول اطمینان از صحت اطلاعات و اخبار و انعکاس عینی و بی طرفانه آن و پذیرش مسئولیت مطالب منتشره در رسانه و پاسخگویی به افکار عمومی
7- حقیقت جویی و انتشار صحیح اخبار و رویدادها و تحلیل و تفسیر واقع بینانه و پرهیز از تحریف حقایق
8- رعایت بی طرفی، انصاف و عدالت و خودداری از دخالت نظرها و قضاوت های شخصی در انجام وظایف رسانه ای؛
9- خودداری از سرقت نوشته ها و مطالب و آثار فکری دیگران
10- عدم انتشار شایعات و موارد خلاف واقع در قالب هرگونه تولیدات نوشتاری، شنیداری و دیداری؛
11- احترام به اصل برائت و رعایت حقوق، حیثیت و منزلت افراد، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی؛
12- خودداری از قبول هرگونه هدیه، وجه نقد یا غیر آن که با قصد تطمیع و یا تأثیرگذاری بر چگونگی انتشار مطالب و یا عدم انتشار به او پیشنهاد می شود.
13- پایبندی عملی به مفاد منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری
فصل چهارم : بودجه
ماده 36- هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان، از قبیل تأمین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات مورد نیاز از محل کمکهای دولت ، شهرداریها ، رسانه ها و یا هدایا وکمکهای سازمانهای عام المنفعه تأمین می‌شود.
ماده37- هزینه‌های سازمان از محل حق عضویت سالانه سازمان‌های استانی تأمین و میزان و نحوه وصول حق عضویت مذکور با توجه به وضع مالی و تعداد روزنامه‌نگاران عضو آنها بوسیله شورا تعیین می‌شود. سازمان می‌تواند از کمک‌های مالی دولت، اشخاص و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره‌ای در حوزه رسانه ای نیز استفاده کند.
ماده‌ 38- بودجه‌ سازمان از محل‌ حق‌ عضویت‌ اعضاء و کمک‌های‌ دولت و نهادهای عمومی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تأمین‌ و سالانه به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
ماده 39- امور اداری و استخدامی سازمان، نحوه هزینه‌کرد بودجه مصوب، کیفیت تفریغ بودجه و نظارت بر صحت عملکرد مسؤولان سازمان و سازمان‌های استانی بر اساس آیین‌نامه اداری و مالی خواهد بود که رییس کلّ ظرف سه‌ ماه پس از تشکیل آن تهیه و به تصویب شورای عالی می‌رساند.
تبصره‌ 1 – بودجه‌ سالیانه‌ سازمان نظام رسانه‌ای‌ هر استان توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ همان‌ استان تهیه‌ و طبق‌ آئین‌نامه‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ هزینه‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2 – میزان‌ و طرز وصول‌ حق‌ عضویت سالانه‌ اعضاء و دیگر مقررات‌ اداری‌ و مالی‌ سازمان‌ و نحوه‌ هزینه‌ بودجه‌ پس‌ از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ به‌ مرحله‌ اجراء درخواهد آمد.
تبصره 3- قبول هر گونه هدیه و کمک از کشورها و نهادهای خارجی ممنوع است.
فصل‌ پنجم: انتخابات‌
ماده‌ 40- مدت‌ فعالیت هر دوره‌ مجمع عمومی، شورای‌عالی‌ و هیأت‌ مدیره‌ استانی چهار سال‌ تمام‌ می‌باشد.
تبصره‌ 1 – شروع‌ اولین‌ دوره‌ فعالیت‌ مجموعه‌های‌ مذکور حداکثر ده‌ روز پس‌ از اعلام‌ قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2 – شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ بعد ارکان سازمان، بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ دوره‌ قبلی‌ است و چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌، تشریفات‌ انتخابات‌ دوره‌ بعد به ‌نحوی‌ از انحاء پایان‌ نیافته‌ باشد، ارکان‌ دوره‌ قبلی‌ تا قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ جدید به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ خواهد داد و مبدأ شروع‌ کار دوره‌ جدید از تاریخ‌ قطعیت‌ انتخابات‌ خواهد بود.
ماده‌ 41- انتخابات‌ برای‌ دوره‌های‌ بعد، سه‌ ماه‌ قبل‌ از اتمام‌ هر دوره‌ با اعلام‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکیل‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ انجام‌ خواهد شد.
تبصره‌ – انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استانهایی که‌ انتخابات‌ آنها منحل‌ و یا توسط‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات ابطال‌ گردیده‌ است‌، حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ با هماهنگی‌ هیأت‌ نظارت‌ و با رعایت‌ سایر مواد قانونی‌ انجام‌ می‌پذیرد.
ماده‌ 42- ترکیب‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ که‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌گردند به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:
الف‌ – یک‌ نفر نماینده‌ دادستان‌ کل‌ کشور؛
ب‌ – یک‌ نفر نماینده‌ وزارت‌ کشور؛
ج‌ – یک نفر از فعالان حوزه رسانه به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
د – یک نفر از فعالان حوزه رسانه به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ کمیسیون فرهنگی مجلس‌ شورای‌ اسلامی؛
ه- یک نفر از فعالان حوزه رسانه‌ به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
و – در دوره های بعد از دوره اول دو نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای.
تبصره‌ 1 – هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند برای‌ هر استان سه‌ تا پنج‌ نفر را جهت‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ آن‌ استان تعیین‌ کند.
تبصره‌ 2 – تجدید انتخاب‌ اعضاء هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ و هیاتهای نظارت استانی برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.
ماده‌ 43- هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ وظایف‌ زیر را دارا می‌باشد:
الف‌ – عزل‌ و نصب‌ اعضای هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ سازمان استان، شورای عالی و رییس کل؛
ب‌ – نظارت‌ برحسن‌ انجام‌ انتخابات استانی‌، شورای‌ عالی‌ و رییس‌کل‌؛
ج‌ – بررسی‌ نهائی‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و ابلاغ‌ نظر هیأت‌ مرکزی‌ به‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ جهت‌ اعلام‌ عمومی‌؛
د – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نامزدهائی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید هیأتهای‌ نظارت‌ نرسیده‌ باشد و تجدیدنظر در آنها؛
هـ – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ انتخاباتی‌ در چارچوب‌ مواد قانونی‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌؛
و – توقف‌ یا ابطال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مراحل‌ انجام‌ انتخابات‌ در چارچوب‌ مواد قانونی‌ و دستورالعملهای‌ مربوطه‌ این‌ قانون‌ رأساً و یا با پیشنهاد هیأتهای‌ اجرائی‌ یا هیأتهای‌ نظارت‌ حوزه‌های‌ انتخاباتی‌؛
ز – تأیید نهائی‌ حسن‌ انجام‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و رییس‌ کل‌
ح‌ – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضات‌ کتبی‌ افراد درمورد تأیید صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و تجدیدنظر در آنها.
تبصره‌ – هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند طبق‌ دستورالعملی‌ که‌ تهیه‌ می کند تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ ماده‌ را به‌ هر یک‌ از هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ هیأت‌مدیره‌ سازمان استان تفویض‌ نماید.
ماده‌ 44 – برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای ‌و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و رئیس‌ کل‌ به‌ عهده‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ بوده‌ که‌ ترکیب‌ و نحوه‌ تشکیل‌ و نحوه‌ کار آنها و کیفیت‌ و نحوه‌ برگزاری‌ انتخابات‌ مربوطه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ سازمان تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده‌ 45 – شرایط‌ انتخاب‌ کنندگان‌ عبارت‌ است‌ از:
الف‌ – تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
ب‌ – عضویت‌ در‌ سازمان نظام رسانه‌ای، به جز در اولین انتخابات؛
ج‌ – شاغل‌ بودن‌ در حرفه روزنامه نگاری منطقه‌ انتخاباتی‌ مورد نظر در زمان‌ انتخابات‌ به‌ تأیید سازمان استان به جز در اولین انتخابات که منوط به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است‌.
ماده‌ 46- شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ هیأتهای‌ مدیره‌ سازمان‌ استان و اعضای شورای‌ عالی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
الف‌ – تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
ب- عضویت در سازمان نظام رسانه ای، به جز در اولین انتخابات؛
ج- حداقل 25 سال سن برای هیئت مدیره سازمان استان و 35 سال سن برای عضویت در شورای عالی؛
د- حداقل 5 سال سابقه شغلی روزنامه نگاری برای هیئت مدیره استانی و 10 سال برای عضویت در شورای عالی؛
هـ – عدم پیشینه محکومیت کیفری مؤثر (منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی) و عدم پیشینه محکومیت قطعی حرفه ای درجه 4 و بالاتر تا 3 سال پس از اجرای مجازات؛
و‌ – داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ اجتماعی‌ و شغلی‌؛
ز – داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ در تعهد عملی‌ به‌ احکام‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
تبصره‌ – اقلیت‌های‌ دینی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تابع‌ احکام‌ دینی‌ و اعتقادی‌ خود می‌باشند.
زـ – دارا بودن‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ عضویت‌ در سازمان نظام‌ رسانه‌ای، بجز در اولین دوره انتخابات.
تبصره‌ – اعضاء هیأت‌ اجرائی‌ و نظارت‌ نمی‌توانند به‌ عنوان‌ انتخاب‌ شونده‌ ثبت‌نام‌ نمایند.
ماده‌ 47 – سازمان نظام رسانه ای مسؤول‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌های استانی از طریق‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره: در نخستین دوره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.
ماده 48- مرجع نظارت بر انتخابات و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، کمیسیون استانی نظارت بر انتخابات است که از رییس کل دادگستری استان، یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می‌شود.
ماده49- احراز صلاحیت حرفه ای روزنامه‌نگاران دارای شرایط به منظور رأی دادن در نخستین دوره انتخابات موضوع آن ماده، به‌وسیله ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صورت می‌گیرد. کمیسیون‌های استانی و کشوری انتخابات، مراجع رسیدگی به اعتراضات رد صلاحیت‌شدگان خواهند بود.
فصل ششم : بازرسان
ماده‌ 50 – وظایف‌ بازرسان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ – نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌‌کرد بودجه‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هزینه‌ می‌گردد؛
ب‌ – تنظیم‌ و ارائه‌ گزارش‌ راجع‌ به‌ عملکرد سالانه‌ مالی‌ سازمان‌ و سازمان استان به‌ شورای‌ عالی‌ و مجمع‌ عمومی‌.
ماده 51- بازرسان‌ می‌توانند بدون‌ دخالت‌ در امور اجرائی‌ سازمان‌، در هر زمان‌، هرگونه‌ رسیدگی‌ و بازرسی‌ مالی‌ لازم‌ را به‌ نحوی‌ که‌ در امور جاری‌ سازمان‌ وقفه‌ای‌ ایجاد نکند، انجام‌ داده‌ و اسناد و مدارک‌ و اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ را مطالبه‌ و مورد رسیدگی‌ قرار دهند.
تبصره: بازرسان می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی و هیئت مدیره استانی شرکت کنند.
ماده 52 – چنانچه‌ بازرسان‌ در ضمن‌ بازرسی‌، تخلف‌ و یا تقصیری‌ را از سوی رئیس‌ کل‌ و یا معاونین‌ و یا سایر رؤسای‌ هیأت‌ مدیره‌ استان مشاهده‌ کنند باید‌ فورا به‌ شورای‌ عالی‌ اطلاع‌ دهند.
ماده 53- بازرسان‌ در مقابل‌ سازمانها و اشخاص‌ ثالث‌ نسبت‌ به‌ قصور یا تخلفاتی‌ که‌ در انجام‌ وظایف‌ خود مرتکب‌ می‌شوند طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود مسؤولیت‌ خواهند داشت‌.
فصل هفتم : هیاتهای رسیدگی به تخلفات حرفه ای
ماده54 ‌ – هیأتهای‌ رسیدگی به تخلفات حرفه ای به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ رسانه‌ای در دو سطح بدوی‌ و تجدیدنظر مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون برای چهار سال‌ تشکیل‌ می‌شوند.
تبصره‌ – شورای‌ عالی‌ می‌تواند مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ حرف‌ تخصصی حوزه رسانه‌ چند استان را به‌ یک‌ هیأت‌ بدوی‌ محول‌ و واگذار نماید.
ماده 55ـ هیأت بدوی با ترکیب زیر در محل سازمان استان تشکیل می شود:
الف- یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رئیس دادگستری استان؛
ب- دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت؛
ج- یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛
د- یک روزنامه نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر مرکز استان.
تبصره 1: افراد موضوع این مادّه در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می کنند.
تبصره 2 : اعضای روزنامه نگار هیئت های بدوی و تجدیدنظر باید حداقل 4 سال سابقه عضویت در سازمان را داشته باشند.
تبصره 3 : در دوره اول فعالیت این سازمان، 4 سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری کافی است.
ماده 56 – عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ در تولیدات رسانه ای و عدم رعایت مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ توسط روزنامه نگاران، تخلف‌ محسوب‌ می شود و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای درجات‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:
1- احضار به هیأت مدیره برای تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌
2‌- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌.
3‌- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ و انتشار در تارنمای اختصاصی سازمان.
4- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌.
5- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌.
6 – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌
ماده57- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه 1 تا 3 محکوم می‌شوند:
١. عدم پرداخت حق عضویت روزنامه‌نگاری به سازمان‌های استانی؛
٢. سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح
ماده58- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه 3 تا 5 محکوم می‌شوند:
١. انتشار محتوای رسانه ای‌ بدون ذکر منبع یا بدون رضایت پدیدآورنده آن در صورت تصریح قبلی
2. دوبار تکرار تخلفات حرفه ای تا درجه 3
ماده59- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه 5 محکوم می‌شوند:
١. تبلیغ و یا ترویج رفتارهای مجرمانه .
٢. سابقه 3 بار تخلفات حرفه ای از درجه 2 تا 4
ماده60- تحلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه 6 محکوم می شوند :
1.صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت روزنامه‌نگار به مجازات‌های تعزیری درجه 4 به بالا به جز در جرایم غیر عمد.
2. سابقه 3 بار مجازات حرفه ای درجه 5.
‌ماده61- هریک از روزنامه‌نگاران عضو ارکان یا واحدهای تابع سازمان که از انجام تکالیف قانونی ناشی از سمت خود تخلف کند، علاوه ‌بر محرومیت دائم از عضویت در ارکان و واحدهای تابع مذکور، به مجازات حرفه ای درجه 5 نیز محکوم می‌شود.
ماده‌ 62– هیات بدوی درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:
الف‌ – شکایت‌ شاکی‌؛
ب‌ – اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی‌ – اداری‌؛
ج‌ – اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و رییس کل‌؛
د – شکایت‌ وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
هـ – تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء هیات رسیده‌ است‌.
ماده‌ 63 – درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ شکایت‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌،‌ پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ مجدد به‌ هیأت‌ تجدید نظر استان‌ ارجاع‌ می‌شود.
ماده 64- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ استان علاوه‌ بر این‌ که‌ مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ روزنامه نگاران را به عهده‌ دارند، مراجعی‌ صلاحیتدار در اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی نیز هستند.

ماده 65- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ می‌توانند در امر رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌

دیدگاهتان را بنویسید